INTERNETOVÉ PIRÁTSTVÍ

Zneužívání internetu k pirátským aktivitám, zejména nabízení pirátských nosičů a pomůcek k pirátským aktivitám, např. dekodérů, dále sdílení souborů a umožnění stáhnout si či pustit si film bez souhlasu nositelů práv.

Internet je rychle se rozšiřující a vyvíjející médium, které je zneužíváno k různým druhům pirátství a jiným trestným činům. Nejsou k dispozici žádné oficiální průzkumy rozšíření Internetu, struktury uživatelů a podílu jednotlivých typů připojení, avšak analýzou různých zdrojů lze konstatovat, že téměř pětina populace má nějakou možnost přístupu k Internetu, zejména z kanceláří a škol, ale také z domovů a internetových kaváren. Velice rychle se rozšiřuje pevné připojení a připojení prostřednictvím kabelové televize. Poplatky za telefonické připojení mimo špičku stejně jako poplatky za pevné připojení klesají. Připojení prostřednictvím kabelové televize je rychlé a velmi laciné i pro neomezený objem dat, což poskytuje dobrý základ pro pirátské aktivity. Výrobkové pirátství na Internetu je úzce propojeno s CD-ROM pirátstvím, které se rozvinulo v obrovský problém. Zejména mladí lidé tvoří své vlastní internetové stránky, na kterých formou e-mailových objednávek nebo s využitím internetových formulářů k objednávání nabízí pirátské rozmnoženiny filmů na CD-ROM.

Výrobkové pirátství na Internetu

Velmi časté je využívání Internetu jako inzertního a distribučního prostředku pro pirátské zboží. Nabízeným hardwarovým zbožím jsou většinou CD-ROM s počítačovými a multimediálními hrami a muzikou. Internet je využíván i k nabízení audiovizuálních nosičů, obvykle CD-ROM s filmy. Stránky nabízející prodej nosičů s filmy obsahují většinou i nabídku audio zboží či her a dalšího softwaru. Jak ČPU i jiné protipirátské organizace provádějí stále více úspěšných zátahů proti internetovým pirátům, stávají se tito velmi opatrní vůči "novým zákazníkům". Často prodávají pouze zavedeným zákazníkům či na doporučení, a není proto lehké proniknout do jejich odběratelské sítě. Někteří piráti postupují velmi sofistikovaně, a i když se je podaří odhalit a identifikovat, není jednoduché jim prokázat větší rozsah jejich trestné činnosti. I v takových případech je však úspěšnost odhalení a potrestání piráta vysoká, i když taková vyšetřování vyžadují více úsilí a času. Obecně orgány činné v trestním řízení věnují v poslední době výrobkovému pirátství na Internetu značnou pozornost. Za první tři čtvrtletí roku 2002 šetřila policie na čtyřicet případů nabízení pirátských CD-ROM s filmy prostřednictvím Internetu. Soudy v takových případech vynáší často nekompromisní rozsudky; např. pirát z Prahy byl odsouzen k odnětí svobody na dva roky s odkladem na tři roky, propadnutí počítače včetně monitoru, vypalovačky, předloh k zhotovování kopií a pirátských cédéček, peněžitému trestu 300.000,- Kč a k náhradě škody téměř 600.000,- Kč.

Downloading

Download filmů z českých stránek s výjimkou krátkých porno video snímků není častý. Na druhé straně ČPU ve spolupráci s MPA vyšetřuje podezření na zapojení osob české státní příslušnosti do světové downloadové komunity. Sdílení souborů s filmy se stalo značným problémem. Mnoho filmů ke stáhnutí bylo nalezeno na hubu v Direct connect systémech pro sdílení souborů (obdobných jako Napster), kde v jednom okamžiku je nabízeno okolo 20TB sdílených souborů a v jednom systému je zapojeno přes 900 uživatelů. Tyto případy jsou většinou řešeny ve spolupráci s poskytovateli internetových služeb. Na Internetu jsou však často ke stažení k dispozici přebaly DVD či video CD, nebo titulky k filmům. Obaly, stejně jako dialogy filmů, jsou předmětem ochrany podle práva autorského, a jejich neoprávněným šířením dochází k porušování autorského práva a práv souvisejících s právem autorským. Nedávno odsoudil Okresní soud ve Znojmě provozovatele internetových stránek www.obalycd.cz umožňujících stažení obalů na CD za trestný čin porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 152 trestního zákona, a to k trestu odnětí svobody na 4 měsíce se zkušební lhůtou na 18 měsíců.

Tzv. Nekalé pomůcky

Internet je rovněž používán pro výměnu informací, zveřejňování schémat zasílání nebo inzerci tzv. nekalých pomůcek, hlavně satelitních dekodérů, černých skříněk a videorekordérů. Je rovněž používán pro zveřejňování kódů ke smart kartám a satelitním dekodérům. Tato praxe přetrvává z doby, kdy takovéto jednání nebylo možno postihovat trestně. Podle současné právní úpravy je však i taková činnost porušením práv, za které může být pachatel i trestně stíhán.

Streaming

Vysílání prostřednictvím Internetu je užitím obsahu vysílání, ke kterému je třeba svolení nositelů práv. Vzhledem k teritoriální neomezenosti Internetu musí vysílatel získat svolení na celosvětové šíření díla, jinak by se jednalo o porušení práv. V roce 2002 byl zaznamenán pouze jeden případ neoprávněného internetového vysílání filmů a zvukově obrazových záznamů, a to jednotýdenní webcasting televize Nova.

ROZSUDKY A TRESTNÍ PŘÍKAZY

Zde najdete k nahlédnutí některé rozsudky a trestní příkazy, které byly vydány v trestních řízení vedených ve věcech trestného činu porušování autorského práva resp. porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 trestního zákona.

Rozsudky a trestní příkazy jsou k dispozici jako obrázky, proto jejich natažení do Vašeho počítače může chvilku trvat, podle rychlosti Vašeho připojení. Vzhledem k velikosti souborů nemůžeme přirozeně tímto způsobem prezentovat všechny rozsudky a trestní příkazy, které byly za roky naší činnosti uloženy pirátům, které jsme odhalili. Snažili jsme se proto vybrat pár typických, které budeme postupně doplňovat či nahrazovat dalšími, zejména aktuálními.

Rozsudek jménem republiky č. 1
Trestní příkaz č. 3
Trestní příkaz č. 4