TISKOVÉ ZPRÁVY 2001


22.10.2001

22.10.2001


Česká protipirátská unie ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí, inspektorát Karlovy Vary, provedla 10. října 2001 kontrolu tržiště ve Vejprtech, okres Chomutov, při které bylo v pěti stáncích zajištěno 348 ks videokazet, 2,903 ks kompaktních disků a 233 ks audio kazet. Všechny zajištěné nosiče obsahovaly neoprávněné rozmnoženiny autorských děl a zvukově obrazových resp. zvukových záznamů. Prodejem zajištěných pirátských nahrávek by trhovci získali na 1,655,790 Kč. Škoda způsobená nositelům práv k zaznamenaným audiovizuálním dílům a záznamům se pohybuje řádově výše a přesahuje čtrnácti miliónů korun.

V letošním roce bylo zajištěno již téměř sedm tisíc pirátských videokazet jejichž prodejní cena činí 3,5 miliónu korun. Úroveň audiovizuálního pirátství se v ČR pohybuje okolo 12%; ztráty, které v důsledku pirátství vznikají filmovému průmyslu, jsou odhadovány na půl miliardy korun. Kromě distribuce pirátských nosičů se na vzniklých škodách podílejí nejvíce neautorizované projekce filmů a přenosy televizního vysílání.

nahoru