TISKOVÉ ZPRÁVY 2003


02.11.2003

10.02.2003

02.11.2003


Česká protipirátská unie (ČPU) a Studentská unie ČVUT (SU) - klub Silicon Hill pořádají ve spolupráci s dalšími organizacemi a experty přednášku o audiovizuálním pirátství v souvislosti s Internetem a digitálními médii s následnou diskusí. Akce se uskuteční v úterý 4.11.2003 od 16.00 cca do 18.30 hodin v budově Fakulty elektrotechnické ČVUT, Praha 6, Technická 2, posluchárna 309. Na programu je krátké představení zúčastněných institucí a expertů a vysvětlení jejich vzájemného vztahu a poté příspěvky jednotlivých účastníků. Přednášet budou zástupci ČPU, Policejního prezídia, DVD Group, IFPI a SU, právní expert a zástupci Columbia Pictures. Následovat bude diskuse a prostor pro dotazy studentů.

Pirátství prostřednictvím Internetu a obdobných sítí je v současnosti velmi závažný problém celosvětově a nevyhýbá se bohužel ani českým vysokým školám. Stále rychlejší připojení bez omezení průtoku dat, zvyšující se počítačové znalosti uživatelů Internetu, rozšířenost služeb ke sdílení souborů a velká nabídka souborů upravených do formátů vhodných k prohlížení spolu s nízkým právním vědomím vede nejen k usnadnění a tím i rozšíření těchto aktivit ve společnosti, ale i k tomu, že takové jednání je vnímáno jako standard, jako něco normálního, co je v pořádku. Nicméně některé nyní zcela běžné činnosti jako sdílení souborů s chráněným obsahem nejsou v souladu s právem a dochází tak ke značným škodám.

Připravovaná akce je dalším krokem dialogu České protipirátské unie a představitelů studentů o problematice audiovizuálního pirátství v počítačových sítích. Zúčastněné strany hledají vhodná řešení k omezení zneužívání akademických sítí k protiprávní činnosti v oblasti duševního vlastnictví a k předcházení vzniku škod. Prvním konkrétním krokem bylo rozeslání informačního e-mailu uživatelům sítě s upozorněním na protiprávnost poskytování materiálů chráněných autorským zákonem a riziko odpojení od sítě při nerespektování autorských práv. Přednáška si klade za cíl přispět ke zvýšení informovanosti studentů o problematice ochrany autorských práv v prostředí digitálních technologií. Příspěvky by měly informovat o právních i faktických aspektech problematiky ochrany duševního vlastnictví v digitálních médiích a o dopadech pirátství nejen na legální průmysl, ale i na uživatele a celou společnost, a měly by tak pomoci studentům uvažovat o dané problematice komplexněji. Měly by také objasnit nejen nejčastější chyby a mýty v pohledu na autorská práva a jejich ochranu, ale také informovat o dovolených jednáních, kdy je možné dílo či záznam užít i bez souhlasu autora.

nahoru


10.02.2003


Na základě trestního oznámení České protipirátské unie si policisté z Litoměřicka posvítili na 22-ti letého vysokoškoláka J.P. Byl důvodně podezřelý, že od roku 2001 prostřednictvím internetu nabízel prodej pirátských CD s kopiemi filmů. Během vyšetřování vyšlo najevo, že se pirát nesoustředil jen na pirátské kopírování filmů, ale nelegálně šířil i počítačové programy a hudbu. K inkasu peněz od zákazníků navíc používal "bílého koně", aby ztížil své odhalení a objasnění rozsahu své protiprávní činnosti. I přes tato opatření si však uvědomoval rizika své činnosti, a proto v průběhu roku 2002 přešel na jiný způsob nekalého podnikání. Bez živnostenského oprávnění kompletoval počítače, do kterých nelegálně nahrával filmy, software i hudbu. Policisté zajistili osm počítačů, do kterých pachatel nelegálně nahrál filmy za bezmála milion korun, a na 300 nelegálních nosičů.

Česká protipirátská unie velmi těsně spolupracuje s policií. Na základě jejích podnětů jen v průběhu minulého roku policisté sdělili obvinění z trestného činu porušování autorských práv stovce pachatelů, kteří způsobili výrobcům a distributorům filmů škody přes 200 miliónů korun. Za tom jim hrozí trest odnětí až na dva roky, peněžitý trest 5 milionů korun a propadnutí věcí, které pachatelé využívali k trestné činnosti. Zanedbatelná není ani povinnost k náhradě škody, která jde mnohdy do miliónů korun. Získá-li pachatel trestným činem více než půl milionu korun nebo dopustí-li se trestné činnosti ve značném rozsahu, hrozí mu vězení až na pět let.

Úroveň audiovizuálního pirátství vzrostla v průběhu posledního roku téměř na dvounásobek předchozího roku; na současných 20%. Na tomto bezprecedentním vzrůstu se nejvíce podílí pirátství prostřednictvím nových technologií - internetu a optických disků - kde každý čtvrtý nosič je pirátský. Spolu s úrovní pirátství však vrůstají i škody, které piráti svou nekalou činností způsobují. Vzrůst škod je přitom v důsledku stále rozšířenějšího předpremiérového pirátství ještě progresivnější. Nejvíce škod tak přináší předpremiérové sdílení souborů s filmy prostřednictvím internetu. Přitom ten, kdo prostřednictvím internetu nabízí soubor s chráněným dílem, se dopouští protiprávní činnosti, která může být posouzena i jako trestný čin. Navíc takoví výtečníci k této činnosti často zneužívají počítače a sítě nejen svých zaměstnavatelů, ale i vysokých a středních škol, čímž omezují ostatní studenty ve studiu. Za zmínku stojí i skutečnost, že vybavení většiny škol je pořizováno z prostředků státního rozpočtu, takže financování takového "koníčka" jde vlastně z kapes nás všech.

nahoru