ROZSUDKY A TRESTNÍ PŘÍKAZY

Zde najdete k nahlédnutí některé rozsudky a trestní příkazy, které byly vydány v trestních řízení vedených ve věcech trestného činu porušování autorského práva resp. porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 trestního zákona.

Tresty, které najdete v těchto rozsudcích a trestních příkazech, byly uloženy za pirátství v oblasti audiovizuálních děl; někdy však pirát porušoval nejen práva k audiovizuálním dílům, ale i k dílům jiným, např. hudebním či počítačovým. Někdy byly pachatelé odsouzeni nejen za trestný čin porušování autorského práva, ale i za trestný čin nedovoleného podnikání; tím, že za úplatu šířili autorská díla, zároveň nedovoleně podnikali.

Rozsudky a trestní příkazy jsou k dispozici jako obrázky, proto jejich natažení do Vašeho počítače může chvilku trvat, podle rychlosti Vašeho připojení. Vzhledem k velikosti souborů nemůžeme přirozeně tímto způsobem prezentovat všechny rozsudky a trestní příkazy, které byly za roky naší činnosti uloženy pirátům, které jsme odhalili. Snažili jsme se proto vybrat pár typických, které budeme postupně doplňovat či nahrazovat dalšími, zejména aktuálními.

Rozsudky a trestní příkazy jsou řazeny podle způsobu pirátství, např. jestli pirát půjčoval pirátské kopie ve videopůjčovně, prodával v kamenném obchodě či na burze, neoprávněně veřejně předváděl či zda ke své pirátské činnosti zneužíval internet.

Pirátské sdílení děl na internetu
Trestní příkaz č. 160/2006
Trestní příkaz č. 58/2005
Trestní příkaz č. 43/2006

Camcording a internetové šíření
Trestní příkaz č. 46/2007

Pirátství ve videopůjčovnách
Trestní příkaz č. 12/2001
Trestní příkaz č. 12/1995

Pirátství v prodejnách
Trestní příkaz č. 01/2000
Rozsudek jménem republiky č. 07/1999

Pirátství na burzách
Trestní příkaz č. 24/2000
Trestní příkaz č. 04/1999
Rozsudek jménem republiky č. 03/1998
Rozsudek jménem republiky č. 05/2001
Rozsudek jménem republiky č. 46/2006

Trestní příkaz č. 09/1999

Výroba a prodej
Trestní příkaz č. 13/1999
Rozsudek jménem republiky č. 01/2001

Výroba a prodej prostřednictvím inzerátů
Rozsudek jménem republiky č. 09/2001
Trestní příkaz č. 41/2006

Prodej prostřednictvím inzerátů
Rozsudek jménem republiky č. 06/1996

Rozsudek jménem republiky č. 22/2001
Trestní příkaz č. 14/2000
Trestní příkaz č. 15/2000
Trestní příkaz č. 16/2000
Trestní příkaz č. 27/2006

Trestní příkaz č. 06/1995
Rozsudek č. 72/2006

Recidiva
Rozsudek jménem republiky č. 09/1997


ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU

ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU


Nahoru