Cinefreak.org""
KRÁDEŽE SIGNÁLU

Patří sem nejen pirátství, kterého se dopouští přímo vysílatelé a kabelové televize, ale i všechny neoprávněné příjmy placených televizí, např. prostřednictvím využívání černých satelitních dekodérů a pirátských smart karet či neoprávněný příjem kabelové televize. Nezákonnými jsou i neautorizované distribuce a zpřístupňování televizních programů prostřednictvím STA či v hotelech a restauracích.

Televizní trh je neklidný zejména kvůli situaci ve všech komerčních televizích, ale také kvůli situaci ve veřejnoprávní České televizi. Kabelový trh se postupně stabilizuje, a i když stále existuje mnoho regionálních kabelových operátorů, tři největší (UPC, Intercable CZ, TES media) kontrolují trh. Kabelový trh je však deformován zejména šedými retransmisemi německojazyčných programů.

Neoprávněné užívání TV signálu restauracemi, hotely a STA

Obvykle není registrován problém předvádění zakódovaných programů, ale hotely často užívají volně šířené německojazyčné programy a zpravodajské programy jako CNN a BBC. Restaurace a kluby užívají zejména hudební a sportovní TV programy jako jsou členské programy MTV a Eurosport. Také HBO je příležitostně k veřejné projekci užíváno. STA obvykle přenáší české a slovenské stanice a německé a rakouské nekódované vysílání.

Prodej pirátských smart karet, dekodérů a jiného zařízení

Ačkoli nové zákony, autorský a telekomunikační, eliminovaly hlavní právní problém v boji s tímto typem pirátství, výkonné a justiční orgány nemají potřebné zkušenosti k potírání tohoto jevu. V tuto chvíli mnoho prodejen satelitního zařízení nabízí k prodeji dekodéry spolu s příslušnými smart kartami. Některé prodejny tyto karty nabízejí přímo, jiné doporučují konkrétního dodavatele (často zaměstnance prodejny) a provádějí podpultové pirátství. Karty - originální nebo padělané - jsou často dováženy, jednodušší karty jsou pravděpodobně vyráběny v České republice. Odhadovaný počet uživatelů dekodérů je 25 000 a odhadovaný počet uživatelů padělaných smart karet je 10 až 15 tisíc. Ačkoli tento problém je obecně velmi rozšířený, neexistují žádné poznatky o porušování práv členských programů ČPU. Vývoj, výroba, dovoz, prodej, pronájem, půjčování a využívání pirátských smart karet, dekodérů a jiných zařízení k omezení funkčnosti prostředků použitých k ochraně díla, záznamu či vysílání je porušením autorských práv a trestným činem.

Neoprávněné retransmise kabelovými operátory

Kabelové společnosti většinou vysílají satelitní a pozemní programy, někdy kabelové televizní programy, nebo sestavují své vlastní informační kanály. Největší provozovatelé kabelové televize spolu s některými poskytovateli programů (např. účastníci programu HBO, Eurosport, MTV) jsou sdruženi v asociaci ČAKK - Česká asociace kompetitivních komunikací. Další operátoři jsou stále sdruženy v APKT (Asociace provozovatelů kabelových televizí). Díky rozsáhlým aktivitám ČPU došlo k radikálnímu omezení neoprávněných přenosů kódovaných satelitních signálů, podobně jako ke snížení počtu neautorizovaných nekódovaných signálů členů ČPU. Přenos členských programů HBO, Eurosport a MTV kabelovými operátory není obecně problémem. Hlavním problémem je šedý trh - neoprávněné vysílání komerčních německých a rakouských nekódovaných satelitních signálů. Současná situace je pro členy ČPU nepříznivá, protože provozovatelé nahrazují jejich programy "bezplatnými" německými programy (DSF, VIVA).

Ostatní krádeže signálu

Kabelové rozvody existují ve většině sídlišť; obvykle jsou využívány k transportu signálu ze společné antény, ale čas od času soukromé osoby či družstva nájemníků užívají tyto rozvody pro "svou vlastní kabelovou TV" k vysílání filmů z VHS. Takovéto rozvody většinou kvůli své malé velikosti nepotřebují registraci od Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání takže zde neexistuje žádný centrální registr či kontrola. Přesto, že se účastníci takových rozvodů snaží skrývat za družstvo či kolektivní rozhodnutí, je vždy identifikován viník či viníci, kteří jsou posléze trestně stíháni.

Existuje také problém z neautorizovaných užíváním digitální služby UPC Direct, zejména soukromých osob. UPC z počátku možnost takového jednání podcenila, a současná situace není příznivá. UPC Direct umožňující příjem více než 50 programů včetně české verze Discovery, Animal Planet, Hallmark a jiných programů může být lehce využíván neoprávněně. Hlavním problémem je možnost změny kódu smart karet a situace, kdy jsou na trhu stovky originálních UPC dekodérů získaných podvodem.