RAZIE A VYŠETŘOVÁNÍ

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ

LEGISLATIVNÍ VÝVOJ

DALŠÍ INFORMACE

INFORMACE ZE ZAHRANIČÍAktuální trendy audiovizuálního pirátství

Pod následujícími odkazy si můžete stáhnout skripta a prezentaci na téma "Aktuální trendy audiovizuálního pirátství".

Aktuální trendy audiovizuálního pirátství - skripta
Aktuální trendy audiovizuálního pirátství - prezentace


Seminář "Ochrana autorských práv" na vysokých školách

Česká protipirátská unie pořádá v rámci vzdělávacího projektu Filmy nejsou zadarmo III ve spolupráci s dalšími protipirátskými organizacemi ČNS IFPI (hudba) a BSA (software) a s Policií ČR semináře na téma "Ochrana autorských práv" na vybraných vysokých školách po celé České republice.

Pod následujícími odkazy si můžete stáhnout doplňková skripta k semináři a prezentace.

Skripta
Prezentace (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem)
Prezentace (Technická univerzita, Liberec)
Prezentace (Západočeská univerzita, Plzeň)
Prezentace (Technická univerzita Ostrava - VŠ Báňská; Univerzita Palackého Olomouc; VUT Brno; Ostravská univerzita)
Prezentace (ČVUT, Praha)
Prezentace (Masarykova univerzita - Fakulta informatiky, Brno)
Prezentace (VŠE, Praha)

RAZIE A VYŠETŘOVÁNÍ


Aktivní uploader obviněn z porušování autorských práv

JIŽNÍ ČECHY, 6.5.2009 - Pouhých deset dní po úniku pirátské kopie českého filmu Jana Hřebejka „Nestyda“, který dnes vstupuje do prodejen na DVD discích, a pouhé dva dny od podání trestního oznámení, sdělili jihočeští policisté obvinění pro trestný čin porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákona mladému muži z Jihočeského kraje, který v den vydání DVD pro videopůjčovny nahrál pirátskou kopii filmu na devět různých filehostingových serverů a odkazy na tyto neoprávněné kopie zveřejnil na dvou největších a nejnavštěvovanějších českých webech obsahujících odkazy na pirátské kopie filmů ke stažení. Pirátská kopie filmu Nestyda unikla na internet v pondělí 27.4.2009 odpoledne, kdy film vyšel na DVD pro videopůjčovny, přičemž podezřelý ji začal prostřednictvím internetu masivně šířit již ve večerních hodinách. Vzhledem k tomu, že kopii umístil na větší množství různých filehostingových serverů, výrazně tak přispěl k jejímu lavinovitému šíření po internetu a je tak odpovědný za škodu, která tak vznikla. Podle poškozeného distribuční společnosti Magic Box, a.s., která má licenci k digitálnímu šíření filmu na nosičích DVD a BD a k online distribuci filmu prostřednictvím internetu a jiných služeb Video on Demand, pachatel způsobil škodu dva miliony korun.

Předmětem dalšího vyšetřování je i podezření, že je pachatel odpovědný i za pirátské šíření dalších více než tří stovek filmů, které kopíroval na velké množství filehostingových serverů, přičemž na tyto kopie zveřejňoval odkazy. V pondělí 4.5. podala Česká protipirátská unie (ČPU) trestní oznámení, ve kterém specifikovala 258 filmů, které podle zjištěných důkazů podezřelý na internetu šířil. Následně pak své trestní oznámení doplnila o další dodatečně zjištěné skutečnosti, podle kterých je pachatel odpovědný za šíření více než tří stovek filmů, mezi kterými jsou jak české novinkové filmy Tobruk, Česká RAPublika či Kozí příběh, ale i mezinárodní hity Austrálie a Quantum of Solace. Podezřelý patří mezi velmi aktivní uploadery s vyšším postavením, který se pirátství věnuje soustavně již minimálně více než jeden rok.

Policisté odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje zahájili vyšetřování na základě trestního oznámení České protipirátské unie a pachatele za pomoci zde uvedených poznatků a indicií během pouhých dvou dnů vypátrali, ztotožnili a sdělili mu obvinění. Ve spolupráci s odborem počítačové kriminality Policejního prezídia pak dnes provedli u podezřelého domovní prohlídku a zajistili důkazy, které budou předmětem dalšího vyšetřování a znaleckého zkoumání. Tato blesková spolupráce České protipirátské unie a policie vedoucí ke ztotožnění pachatele během 10 dnů od okamžiku, kdy k protiprávnímu umístění filmu Nestyda na Internet došlo, by tak měla být výstrahou dalším výtečníkům, kteří se domnívají, že tzv. filmové pirátství je neodhalitelné a nepostižitelné.


Pirát „Medvídka“ obžalován

PRAHA, 26.3.2009 - Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 obžaloval sedmatřicetiletého M. P. z trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 odst. 1, 2 písm. b), kterého se měl dopustit ve značném rozsahu tím, že dne 2.10.2007 bez souhlasu autora či jiných nositelů práv umístil na internet 8 RAR souborů obsahujících celovečerní film režiséra Jana Hřebejka „Medvídek“ a zároveň zveřejnil odkazy a heslo potřebné k získání původního AVI souboru z uvedených RAR souborů. Obvodní soud pro Prahu 7 vydal 26.3.09 trestní příkaz, kterým uznal obviněného vinným z uvedeného trestného činu a odsoudil ho k trestu odnětí svobody na jeden rok, který podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání 3,5 roku. O náhradě škody soudce nerozhodl a odkázal poškozené na řízení ve věcech občanskoprávních. Trestní příkaz dosud není pravomocný.


Provozovatelé TopSite Blind Alley obžalováni

PRAHA, 11.3.2009 - Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8 podal dne 11. března 2009 obžalobu na tři muže ve věku 22 až 33 let, kteří provozovateli TopSite server Blind Alley (Slepá ulička). Server Blind Alley patřil mezi sto nejvýkonnějších TopSite serverů na světě a obžalovaní na něm shromáždili více než 4 terabajty (TB) dat - přibližně osm tisíc hudebních alb, tisíc filmů a množství aplikačního a herního software - které se pak šířily do veřejných výměnných P2P sítí. TopSite byl umístěn ve společnosti Elcomp spol. s.r.o. zabývající se internetovým prodejem počítačů a počítačového vybavení, a pro připojení k internetu využíval ultra rychlou páteřní síť Akademie věd ČR, v jejíž budově firma sídlí.

Jedná se dosud o nejzávažnější případ pirátství řešený českými soudy. Za trestný čin porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi hrozí 33letému Ing. J. S., 22letému Bc. J. H. a 26letému Z. K. trest odnětí svobody na šest měsíců až 5 let, peněžitý trest do 5 milionů korun a trest propadnutí věci.

TopSite zajistili dne 17.4.2008 policisté z oddělení informační kriminality Policejního prezídia ČR na podnět ČNS IFPI ČR na základě důkazů zajištěných její sesterskou pobočkou v Nizozemí. Na serveru bylo 812 filmových děl, k nimž vlastní práva čeští distributoři zastoupení Českou protipirátskou unií, z toho 49 v té době nezveřejněných filmů, 64 nevydaných filmů a 12 filmů uvolněných jen do půjčoven. Mezi předpremiérovými tituly byly i trháky Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street, Zlatý kompas, Rambo: Do pekla a zpět, Soukromá válka pana Wilsona, Gone Baby Gone, Pokání či Tahle země není pro starý.

TopSite neboli „scénový server“ je zjednodušeně řečeno jakási počáteční distribuční stanice, na kterou jsou umísťovány nové, obvykle předpremiérové a novinkové tituly, které teprve odtud prosakují do rozličných výměnných sítí, kde si je následně stahují statisíce uživatelů přímo do svých osobních počítačů. Obvykle se jedná o FTP server s obrovským datovým prostorem umístěný na velmi rychlém páteřním připojení k internetu.


Nelegální obsah na serveru Itelka

SR, MICHALOVCE, 17.3.2009 - Na výzvu České protipirátské unie z 11.3.2009 odstranil provozovatel M. P. z Michalovcí ve Slovenské republice ze svých stránek nelegální odkazy, prostřednictvím nichž umožňoval uživatelům přehrání souborů s filmy, umístěných protiprávně na jiných místech v síti Internet. Mezi filmy šířenými prostřednictvím této stránky se často objevovaly tituly ještě před jejich uvedením do české či slovenské videodistribuce, v některých případech předcházelo zveřejnění na serveru i premiéře v kinech. Na serveru bylo možné přehrát filmové hity jako Temný rytíř, Yes Man, Sex ve městě, Hancock, Madagaskar 2: Útěk do Afriky či Bathory, ale také populární seriály Útěk z vězení, Ally McBealová, Dr. House, Chirurgové nebo M.A.S.H.

Zpřístupňované filmy byly ve slovenském, českém i anglickém jazyce, v případě původního znění byly zahraniční filmy zpravidla opatřeny amatérskými titulky. S neuvěřitelnou návštěvností, která se přibližovala hranici 100 000 lidí denně, se stránky řadily mezi nejpopulárnější pirátské weby v České a Slovenské republice.

Již minulý rok bylo na výzvy ČPU zrušeno přes 40 stránek umožňující přehrát nelegální záznamy filmy s celkovou denní návštěvností přes 110 000 uživatelů. V případě Itelky šlo o první případ, kdy jsme výzvu posílali do Slovenské republiky. Po rozpuštění SAPÚ totiž začala ČPU z nouze zasahovat i na Slovensku a podala i několik trestních oznámení vztahujících se např. k filmům Bathory, Hancock či Gympl.


Končí zlatá éra vietnamských tržnic?

SVATÝ KŘÍŽ, prosinec 2008 - Na konci prosince zajistili pracovníci celního úřadu ve skladech a prodejně tržnice Svatý Kříž na Chebsku 1600 kusů nelegálních audio a video nosičů. Dle mluvčí Celního ředitelství Plzeň Jiřiny Blahutové měly nosiče hodnotu přes 900 tisíc korun. Podnětem k prohlídce provozovny byla kontrola vozidla jednoho ze zákazníků, který si z tržnice odvážel karton nekolkovaných cigaret. Nejen zesílení kontrol celních orgánů na tržištích, ale rovněž menší zájem nakupujících o tradiční vietnamský sortiment od levných oděvů přes nekolkované cigarety až po plagiáty hudebních či video nosičů má za následek výrazný pokles odbytu zboží na tržnicích. Němečtí obyvatelé v pohraničí se potýkají s finanční krizí, jsou mnohdy nezaměstnaní a do Čech už nakupovat příliš nejezdí. Zákazníci navíc postupem času zpohodlněli a přestalo jim vyhovovat vybírat si zboží u stánku ve venkovních prostorách. Vietnamští majitelé příhraničních tržnic přicházejí o doposud hlavní německé zákazníky a přesunují se do vnitrozemí, kde hledají uplatnění především v kamenných obchodech a v továrnách. Někteří z prodejců odhadují životnost příhraničních tržnic na max. 2 roky.


Vyšetřování DVD-R pirátství ve velkém

Na základě trestního oznámení České protipirátské unie z května loňského roku probíhá pod vedením místní hospodářské kriminálky vyšetřování jednoho z nejrozsáhlejších případů výrobkového pirátství ve věci obviněné S. B.

Obviněná inzerovala prodej DVD-R nejen s novinkovými i předpremiérovými tituly na serveru www.hyperinzerce.cz. Na základě zaslaného seznamu, vyžádaného na uvedené emailové adrese, vykonal vyšetřovatel ČPU dva kontrolní nákupy, jejichž obsahem byly v době uskutečnění kontrolního nákupu převážně předpremiérové tituly doposud v ČR nevydané na DVD nosičích. Jednalo se o tituly Let č. 93, Za plotem, Lucky Numer Slevin, Kráska v nesnázích, Skrytá identita a Saw 3, které byly následně předány vyšetřujícímu orgánu k daktyloskopické expertíze. Obviněná zaslala tituly na dobírku ze své adresy trvalého bydliště.

V rámci domovní prohlídky bylo v bytě obviněné zajištěno 1844 ks DVD-R, z toho 1663 ks sloužilo jako master a 181 ks bylo v obálkách připravených k odeslání dalším odběratelům. Vyšetřováním se prokázalo, že celkem obviněná neoprávněně užila na deset tisíc kopií filmových děl, a to jejich neoprávněným rozmnožováním a rozšiřováním. K 8939 ks takto neoprávněně užitým kopiím děl na DVD-R přitom drží práva společnosti sdružené v České protipirátské unii. O rozsahu protiprávní činnosti obviněné svědčí i fakt, že kopírovala tituly skutečně ve velkém. Například titulu Účastníci zájezdu prodala hned 44 kopií, na druhém místě se umístily tituly Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže a Šifra mistra Leonarda v počtu 39 kusů a třetí příčku drží Doba ledová 2: Obleva s 37 kopiemi.


Server Blind Alley zajištěn na Akademii věd ČR

PRAHA, 17.4.2008 - Ve čtvrtek 17.4.2008 zajistili policisté z oddělení informační kriminality Policejního prezídia ČR dva počítače s celkem více než dvaceti disky obsluhující TopSite server Blind Alley (Slepá ulička) provozovaný z Akademie věd ČR. Dalším vyšetřováním bylo zjištěno, že server neprovozovali přímo akademici, ale soukromé firma, která je v budově Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR v podnájmu.

Server Blind Alley patřil mezi sto nejvýkonnějších TopSite serverů na světě a obsahoval více než 4 terabajty (TB) dat, a to přibližně osm tisíc hudebních alb, tisíc filmů a množství aplikačního a herního software. Nejednalo se tedy o běžné počítače určené ke sdílení především filmových a hudebních děl a software prostřednictvím P2P sítí, ale o uzavřený FTP server využívaný piráty z nejvyššího patra pirátské distribuční pyramidy, kam putovaly nejčerstvěji ukradené tituly. TopSite neboli „scénový server“ je zjednodušeně řečeno jakási počáteční distribuční stanice, na kterou jsou umísťovány nové, obvykle předpremiérové a novinkové tituly, které teprve odtud prosakují do rozličných výměnných sítí, kde si je následně stahují statisíce uživatelů přímo do svých osobních počítačů. Obvykle se jedná o FTP server s obrovským datovým prostorem umístěný na velmi rychlém páteřním připojení k internetu.

Podnět k šetření podala česká pobočka Mezinárodní federace hudebního průmyslu ČNS IFPI ČR na základě důkazů zajištěných její sesterskou pobočkou v Nizozemí. Na předcházejícím vyšetřování se podílel i vyšetřovatel asociace největších amerických filmových studií MPA, která podporuje protipirátské programy po celém světě včetně České protipirátské unie.

Blind Alley je po razii mimo provoz. V součastné době se zpracovávají znalecké posudky a následně bude vyčíslena způsobená škoda. Provozovatelům kromě povinnosti nahradit škodu, která se bude nepochybně pohybovat v miliónových částkách, hrozí trest odnětí až na pět let, peněžitý trest až 5 miliónů korun a trest propadnutí zajištěných věcí.


Operace Repríza se zaměřila na elitní pirátské skupiny

ČESKÁ REPUBLIKA, březen 2008 - Z podnětu společné iniciativy filmového, hudebního a softwarového průmyslu společností MPA a ČPU, IFPI a ČNS IFPI, ESA (Entertainment Software Association) a BSA (Business Software Aliance) proběhla v červenci razie na Strahovských kolejích ČVUT, v rámci níž byly zajištěny dva počítače obsluhující FTP server VDE, nástupce serveru NUT, patřící mezi tzv. TopSites. V tomto případě se jednalo o uzavřený FTP server využívaný piráty z nejvyššího patra pirátské distribuční pyramidy, kam putovaly nejčerstvěji ukradené tituly často ještě před oficiálním zveřejněním a odtud se dále šířily do rozličných výměnných sítí, kde si je následně stahovaly statisíce uživatelů přímo do svých osobních počítačů.

V úterý 11. prosince pak následné vyšetřování vyústilo v operaci s krycím jménem Premiéra, v rámci níž bylo vykonáno 9 domovních prohlídek, zadrženo 7 pachatelů, přičemž na 3 z nich byla uvalena vazba z obavy z ovlivňování svědků a zajištěno množství počítačů a paměťových médií obsahující filmy, hudbu a software v rozsahu desítek terabajtů (TB).

Podle nejnovějších zpráv od vedoucího vyšetřovatele z Policie ČR ředitelství Policie ČR Praha I a tiskové zprávy Policie ČR na akci Premiéra navázala další operace s krycím jménem Repríza, která vyvrcholila v úterý 4.3.2008. Ta se zaměřila na elitní pirátské skupiny fungující v rámci tzv. české „Scény“, tedy tzv. RELEASE GROUPS odpovědné za úniky novinkových a často i předpremiérových titulů na internet, dále tzv. CURRY GROUPS, které distribuují pirátský obsah mezi jednotlivými FTP servery provozovanými scénou a tzv. SiteOPs, které umožňují technický provoz jednotlivých FTP serverů.

Za operací opět stojí pracovníci Obvodního ředitelství Policie ČR Praha I, kteří ve spolupráci se svými kolegy z Okresního ředitelství Česká Lípa, Děčín a Jablonec nad Nisou zorganizovali a vykonali 6 domovních prohlídek a zadrželi 4 podezřelé, přičemž 3 z nich byli na místě obviněni ze spáchání trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. I tentokrát bylo při akci zajištěno množství paměťových médií obsahujících nelegální data v rozsahu desítek terabajt.


V kauze Simpsonovi ve filmu padne další obvinění

PRAHA, 14.1.2008 - Na základě trestního oznámení České protipirátské unie provedli policisté OHK SKPV Okresního ředitelství Brno-město domovní prohlídku u podezřelého, který masivně šířil českou pirátskou verzi titulu Simpsonovi ve filmu na internetu. Podezřelý mladík z Brna, vystupující pod přezdívkou PEDRO_WC nebo Pedrous byl velmi aktivní v šíření původního i upraveného pirátského záznamu na internetu a opakovaně ukládal kopii filmu na různé veřejné filehostingové servery a následně ji rozšířil i na zahraničních torrentových stránkách. Zároveň vědomě hatil úsilí distributora a ČPU o zastavení nelegálního šíření filmu. Maximálně se pak zasloužil o rozšíření tzv. PiKO verze, tedy spojení české zvukové stopy s kvalitnějším obrazovým záznamem pořízeným v německém kině. Podezřelý mladík, kterému je pouhých osmnáct let, není v počítačích žádný nováček, na střední škole, kde studuje, dělá správce počítačové sítě a na svém počítači provozoval FTP server s kopiemi filmů, počítačových her a MP3 a měl na něm nainstalovánu i virtuální počítačovou síť pro propojení s dalšími osobami.

V rámci domovní prohlídky byl v jeho bytě zajištěn počítač prokazující rozsáhlé porušování práv k dalším audiovizuálním dílům. Filmy a řadu seriálů, mezi nimiž byly i ještě v ČR nezveřejněné epizody seriálů Hrdinové, Útěk z vězení či Ztraceni, měl podezřelý uloženy ve sdíleném adresáři programu pro přístup do sítě Direct Connect a sdílel je i prostřednictvím torrentových služeb. Kromě toho byly v počítači nalezeny pirátské kopie počítačových her a tzv. cracky k obcházení jejich ochran a desítky empétrojek, především se Spejblem a Hurvínkem. „Mladík se přiznal, že se na šíření filmu podílel. Po vyčíslení škody mu bude rovněž sděleno obvinění,“ potvrdil mluvčí brněnských policistů Bohumil Malášek. Za trestný čin porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 tr. zákona mu hrozí trest propadnutí věci a peněžitý trest do pěti milionů korun a podle výše způsobené škody trest odnětí svobody až na dvě léta nebo dokonce na 6 měsíců až pět let.

Záznam titulu „Simpsonovi ve filmu“ neoprávněně pořídil dne 26.7.2007 dvacetiletý mladík z Kaplice na Českokrumlovsku v českobudějovickém multiplexu CineStar přímo při jeho premiéře v ČR. Tuto kopii ještě v časných ranních hodinách umístil pod svou přezdívkou Josef na internet na filehostingový server www.rapidshare.com, kde k němu mělo přístup neomezené množství dalších osob. Jednalo se o první takto závažný případ, kdy byl zahraniční film natočen v českém kině a rozšířen na internetu ještě před jeho premiérou v USA. Policisté OHK SKPV PČR České Budějovice zahájili vyšetřování na základě trestního oznámení podaného Českou protipirátskou unií dne 14.8.2007 a obviněného s pomocí zde uvedených poznatků a indicií během pouhých 3 dnů vypátrali, ztotožnili a sdělili mu obvinění necelý měsíc od okamžiku, kdy k protiprávnímu natočení filmu došlo.

Případy pirátského pořizování záznamu filmů při promítání v kině neustávají i přesto, že již téměř dva roky takové jednání autorský zákon výslovně zakazuje. Prvním odsouzeným novodobým digitálním pirátem byl tehdy osmnáctiletý mladík, který pořídil pirátský záznam filmu „Rafťáci“ a umístil ho na internet. Mladík byl odsouzen k trestu odnětí svobody na tři měsíce s podmíněným odkladem na jeden rok, k trestu propadnutí věci – počítače a pirátské nahrávky, a k náhradě škody téměř čtvrt milionu korun. Pirát, který pořídil pirátský záznam Simpsonů může dopadnout lépe – s poškozeným se totiž dohodl na náhradě škody 150 tisíc korun. Na náhradu celé, téměř pět a půl milionové škody není nakonec sám, na její výši se totiž značnou měrou podílel podezřelý mladík z Brna, který na sdělení obvinění dosud čeká. Případní další piráti však na podobná smírná gesta již spoléhat nemohou. Existence zákazu pořizování záznamu filmu při promítání v kině je stejně jako protiprávnost šíření chráněných děl prostřednictvím internetu bez souhlasu nositelů práv již dostatečně známa, a přispěl k tomu nepochybně i výše zmíněný případ devatenáctiletého mladíka z Kaplice. Česká protipirátská unie zároveň vědomí zákazu nahrávání v kinech podpoří v nejbližších týdnech i distribucí protipirátských nálepek do kin.


7 pachatelů a 3 ve vazbě v případě TopSite na Strahovských kolejích

ČR, 21.12.2007 - Z popudu společné iniciativy filmového, hudebního a softwarového průmyslu - jmenovitě MPA (Motion Picture Association) a ČPU (Česká protipirátská unie), IFPI (International Federation of Phonographic Industry) a ČNS IFPI, ESA (Entertainment Software Association) a BSA (Business Software Aliance) proběhla v červenci razie na Strahovských kolejích ČVUT, v rámci níž byly zajištěny dva počítače obsluhující FTP server patřící mezi tzv. TopSites. Nejednalo se o běžné počítače určené ke sdílení především filmových a hudebních děl a software prostřednictvím P2P sítí, ale o uzavřený FTP server využívaný piráty z nejvyššího patra pirátské distribuční pyramidy, kam putovaly nejčerstvěji ukradené tituly často ještě před oficiálním zveřejněním.

TopSite neboli „scénový server“ je zjednodušeně řečeno jakási počáteční distribuční stanice, na kterou jsou umísťovány nové, obvykle předpremiérové a novinkové tituly, které teprve odtud prosakují do rozličných výměnných sítí, kde si je následně stahují statisíce uživatelů přímo do svých osobních počítačů. Obvykle se jedná o FTP server s obrovským datovým prostorem umístěný na velmi rychlém páteřním připojení k internetu.

Na rozdíl od běžných P2P sítí jsou TopSites uzavřené a přístup k nim má jen několik přísně prověřených „vyvolených“, což samozřejmě značně znesnadňuje vyšetřování a identifikaci jednotlivých pachatelů. Úsilí policejních orgánů však přineslo své výsledky. V úterý 11. prosince bylo během operace nazvané Premiéra vykonáno 9 domovních prohlídek po celé České republice, v rámci nichž bylo zadrženo 7 pachatelů, přičemž podle nejnovějších informací jsou 3 z nich drženi ve vazbě z obavy z ovlivňování svědků a zajištěny počítače a paměťová média obsahující filmy, hudbu a software v rozsahu desítek TeraBitů (TB).


Razie a nepřetržitý dohled nad tržnicí Železná

ŽELEZNÁ, 23.11.2007 - Na tržnici u hraničního přechodu Železná - Eslarn nedaleko obce Bělá nad Radbuzou na Domažlicku proběhla v pátek 23.11.2007 za účasti vyšetřovatele ČPU a GVU (německá obdoba ČPU) další velká kontrola pirátského prodeje padělků a nelegálních rozmnoženin na pohraničních tržnicích ovládaných vietnamskými prodejci. Akci připravili celníci z oddělení 31 Celního ředitelství Plzeň ve spolupráci s policisty z Oddělení kontroly pobytu z Oblastního ředitelství cizinecké a pohraniční policie Plzeň a zúčastnili se jí také inspektoři České obchodní inspekce z inspektorátu Plzeňského a Karlovarského kraje a inspektoři místního Živnostenského úřadu.

K úspěchu akce významně přispěla předem zajištěná povolení k prohlídce vydaná státním zástupcem, na základě kterých je možná kontrola i uzamčených opuštěných stánků. Na patnácti prodejních místech bylo zajištěno 27.366 ks optických disků CD-R obsahujících pirátské kopie různých filmových a hudebních titulů včetně těch předpremiérových a další padělky rozličného zboží v celkové hodnotě dosahující 36.328.113,-Kč.

Hned po zajištění zboží vyhlásila Celní správa nad tržnicí nepřetržitý dohled, aby zamezila zásobování stánků novým zbožím. V průběhu následujících dnů bude kontrolován nejen areál tržnice, ale i všechny přístupové cesty. Tato nová metoda byla poprvé použita na tržnici Lipový Dvůr v Aši dne 7.10.2007 a zdá se, že se již v praxi osvědčila. Pokud totiž není tržnice kontrolována, jsou obvykle okamžitě po razii stánky doplněny novými padělky a vše jede nanovo. Nepřetržitý dohled tak poškozuje nejen koncové prodejce, ale i výrobce pirátských disků, protože nemají pro své zboží odbyt.


Celní úřady mění strategii v boji s příhraničním pirátstvím

POHRANIČÍ, 16.10.2007 - Celní úřady se vydaly do boje s příhraničním pirátstvím pro které jsme dlouhodobě a soustavně kritizováni ze strany Evropských společenství, USA a nejvíce poškozovaných německy mluvících zemí. Pohraniční tržiště ovládaná prodejci vietnamské národnosti překypují rozličnými padělky a ani opakované razie bohužel nepřináší žádné zvláštní výsledky. Okamžitě po akci jsou totiž stánky zásobovány novým zbožím a vše jede nanovo. Celní úřady se proto rozhodly změnit dosavadní strategii a běžné namátkové razie doplnit i o nepřetržitý dohled nad tržnicemi. Soustavná kontrola má zamezit zásobování stánků novým zbožím, poté co bylo nelegální zboží během razie zajištěno.

Poprvé byla nová metoda ozkoušena na tržnici Lipový Dvůr v Aši. Dne 7.10.2007 zde proběhla velká razie během níž bylo zkontrolováno 50 stánků. Razie se zúčastnil i vyšetřovatel České protipirátská unie, který shromáždil důkazy, že v prostorách tržnice funguje velký prodejní sklad. Pravděpodobně však došlo k úniku informací, neboť razie ve skladu byla zjevně očekávána a jeho provozovatelé stihli všechno zboží vyklidit. Prodejci ale nečekali takto rozsáhlou kontrolu běžného stánkového prodeje, proto bylo během razie zajištěno nemalé množství padělků, a to 18.924 pirátských CD s filmy a hudbou, 5.122 kusů padělaného textilu a obuvi a 45.760 ks nekolkovaných cigaret. Škoda způsobená majitelům ochranných známek a nositelům autorského práva je odhadována na 21 miliónů korun. Celníci tržnici nadále kontrolují, s cílem umožnit provozování tržnice pouze s legálním zbožím. Po skončení akce bude nová strategie vyhodnocena, a podle výsledku by se měla začít uplatňovat i na jiných tržnicích.


Osoby stojící za únikem Vratných lahví byly obviněny

PRAHA, 19.9.2007 - Minulý týden policie obvinila ze spáchání trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 odst. 2 trestního zákona pětatřicetiletého muže, který jako první uploadoval na internet kopii filmu Vratné lahve ve vysoké kvalitě určenou pro účely Ministerstva kultury a označenou vodoznakem "Pouze pro potřeby MK ČR, nekopírovat" a dne 19.9.2007 mladého muže stojícího za únikem této kopie, zaměstnance společnosti Digital Media Production, která DVD s filmem vyrobila.

Dne 11.7.2007 zjistila ČPU existenci kopií filmu Vratných lahví na filehostingových internetových serverech a shromáždila dostupné důkazy potřebné pro další vyšetřování, které byly předány příslušnému policejnímu orgánu prostřednictvím trestního oznámení na neznámého pachatele.

Obviněným hrozí trest odnětí svobody až na pět let, peněžitý trest do pěti miliónů korun a trest propadnutí věci. Dále odpovídají za škodu, kterou svým protiprávním jednáním způsobili.

Za poslední dobu se jedná již o třetí případ, kdy policie na základě důkazů opatřených ČPU úspěšně a rychle odhalila původce pirátské kopie filmu na internetu (Rafťáci, Simpsonovi, Vratné láhve). Je to jen důkazem skutečnosti, že internet není až tak anonymní, jak se mnoho jeho uživatelů domnívá a že případy porušování autorského práva nejsou neodhalitelné a nepostižitelné.


Sedm a půl tisíce nosičů zajištěno v česko německém pohraničí

POHRANIČÍ, 30.7.-1.8.2007 - Další společná akce pod záštitou "německé protipirátská unie" GVU ve spolupráci s vyšetřovatelem ČPU a příslušníky České obchodní inspekce a Služby cizinecké a pohraniční policie se uskutečnila od pondělí do středy v česko německém pohraničí. Cílem byly jako obvykle tržnice ovládané vietnamskými prodejci, tentokráte v obci Folmava, Svatá Kateřina, Lipový dvůr, Svatý Kříž, Potůčky a Železná Ruda. Během akce bylo odhaleno zboží z 11 stánků na kterých byl zaznamenán prodej s pirátskými hudebními a filmovými nosiči a zajištěno přibližně 7.500 ks pirátských CD-R s filmovými díly zaznamenaných ve formátu VCD. Zadrženi byli také dva mladiství prodejci vietnamské národnosti.


Čtrnáct pachatelů obviněno za šíření filmů prostřednictvím internetu

Ostrava, 13.7.2007 - Čtrnácti pachatelům, převážně studentům, bylo policisty OHK SKPV PČR Správy Severomoravského kraje Ostrava sděleno obvinění pro trestný čin porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 152 trestního zákona. Trestného činu se dopustili tím, že uploadovali (uložili) na FTP server filmy, hudbu a počítačové programy, ke kterým pak měly přístup další osoby. Tím porušili právo na sdělování k chráněným dílům a zvukovým a zvukově obrazovým záznamům. Za trestný čin jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky, peněžitý trest do 5 milionů korun a propadnutí věci - počítačů prostřednictvím kterých trestný čin spáchali.

Za trestnou činností stáli dva vysokoškolští studenti, kteří zprostředkovávali dalším osobám přístup k internetové síti a zřídili dvě datová uložiště (FTP servery Eureka a Johny). K těmto serverům měli přístup pouze ti klienti, kteří přispěli na nákup zařízení. Za odměnu pak mohli volně stahovat filmy, hudbu či software, které na server uložili jiní klienti. Tímto způsobem porušili práva k 247 filmovým dílům a stovkám epizod televizních seriálů. Jen během 70 dní v průběhu léta 2006 byla tato díla stažena více než 1500 krát. Mezi neoprávněně užitými filmy bylo i značné množství tehdy předpremiérových titulů jako např. Účastníci zájezdu, Rafťáci, Šifra mistra Leonarda, Denní hlídka, Mission Imposible III, Doba ledová 2 - Obleva či Auta.

Vzhledem k tomu, že se jednalo z hlediska dokazování o poměrně složitou trestnou činnost, byly provedeny domovní prohlídky, při kterých bylo zajištěno množství harddisků počítačů. Jedním z nejnáročnějších úkolů v rámci dokazování bylo analyzovat vzájemnou komunikaci mezi pachateli. Jednalo se o tisíce stránek dokumentů. Tato mravenčí práce přinesla výsledek v podobě zahájení trestního stíhání proti 14-ti osobám. Podkladem pro trestní stíhání těchto osob bylo precizní zmapování pohybu dat v jednotlivých sítích. Policisté tedy přesně věděli kdo, kdy a jaká data na servery ukládal nebo stahoval.


Třídenní razie ve spolupráci s "německou protipirátskou unií" GVU

POHRANIČÍ, 6-8.6.2007 - Od středy 06.06.2007 do pátku 08.06.2007 proběhla v pohraničí další společná akce s kolegy z "německé protipirátská unie" GVU. Ve středu se vyšetřovatelé v doprovodu celníků z Celního ředitelství Plzeň a Celního úřadu Domažlice pobočka Draženov zaměřili na tržnici u Casina Olympia na v obci Horní Folmava nedaleko stejnojmenného hraničního přechodu (Furth im Wald). Na tržnici byl zadržen prodejce vietnamské národnosti a zajištěno 6.000 ks VCD (CD-R s filmy zaznamenané ve formátu Video CD) na jeho stánku a skrytém zásobovacím skladu.

Ve čtvrtek pak za účasti pracovníků Celního ředitelství Plzeň odd. 31, Celního úřad Tachov pobočka Rozvadov odd. 032 a celního úřadu Cheb proběhla kontrola na tržnici Asia Markt v obci Svatá Kateřina nedaleko hraničního přechodu Rozvadov (Waldhaus). Žádného prodejce se n epodařilo zadržet, nicméně na jednom ze stánků bylo zajištěno 688 ks VCD a 1.054 ks hudebních CD-R. Následně se vyšetřovatelé přesunuli na t ržnici v Železné Rudě nedaleko stejnojmenného hraničního přechodu Železná Ruda (Bayerisch Eisenstein). Na tržnici byl zadržen prodejce vietnamské národnosti spolu s 322 ks VCD a 634 ks hudebních CD-R a druhý prodejce s textilem. Další a ve čtvrtek již poslední razie proběhla na tržnici U Kostela v obci Horní Folmava, kde byli sice v době kontroly všechny stánky uzavřeny, nicméně s podařilo zadržet řidiče vietnamské národnosti v jehož vozidle bylo zajištěno 127 ks VCD, 1.634 ks hudebních CD-R, booklety a hry GameBoy.

V pátek se pak vyšetřovatelé za účasti pracovníků Celní ředitelství Ústí nad Labem a Celního úřadu Chomutov vydali na kontrolu městské tržnice v hraniční obci Vejprty (Bärenstein). Na tržnici se podařilo zajistit dva stánky s pirátskými disky i s jejich prodejci. Prodejce prvního z nich, který se pokusil uprchnout, byl zadržen v nedalekém parku. Na jeho stánku bylo zajištěno 20 ks VCD a 700 ks hudebních CD-R a v přilehlém skladišti dalších 205 ks VCD a 487 ks hudebních CD-R. Na druhém stánku byl zadržen prodejce spolu s 8 ks VCD a 629 ks hudebních CD-R. Tento prodejce byl při zatýkání velni agresivní a na pomoc mu přišly i jeho dvě kolegyně. Během kontroly bylo dále zajištěno nelegální zboží v zatím neurčené hodnotě, zejména padělaný textil a obuv atd. Razie ovšem byla pravděpodobně předem vyzrazena, neboť pracovníci GVU předstírající koupěchtivé německé turisty od trhovců zjistili, že dnes kontrolu disků očekávají a proto tento druh zboží od rána neprodávají. Z tohoto důvodu byla provedena předstíraná akce, v rámci níž na tržnici přijeli uniformovaní celníci a provedli menší akci. Po dalších dvou hodinách byla provedena vlastní výše popsaná a předem plánovaná akce.

Situace na vietnamských tržnicích v pohraničí se začíná pomalu měnit, přičemž na tomto trendu se jistě nemalou měrou podepisují i časté kontroly a razie. V důsledku nárůstu nových a rozšiřování starších tržnic, je konkurence mezi prodejci vysoká. Během pravidelných razií jsou jim opakovaně zajišťovány stovky až tisíce nosičů. Značně se ale také zmenšil příliv zákazníků především německy mluvících turistů, kteří již pravděpodobně zjistili, jak nekvalitní pirátské disky jsou, a ti zbylí se rozutečou po obrovském množství tržnic. Řada prodejců proto krachuje. Důsledkem je nejen výrazné snížení cen disků - u těch filmových dokonce z 5 až na 1 Euro za kus (např. Shrek 3), ale také vzrůstající agresivita proti kontrolujícím osobám u stánkařů, kteří se rozhodli vydržet a bránit své zboží za každou cenu. Část prodejců naopak své stánky opouští a vydává se za legální prací např. do lesních závodů či továrny Škoda v Mladé Boleslavi.


Účastníci nehody jsou podezřelí z porušování autorského práva

DOMAŽLICKO, 27.5.2007 - Nepříjemný den si prožili dva muži vietnamské národnosti poslední květnovou neděli. Nejprve na silnici I/26 na Domažlicku narazili do svodidel, z čehož vyvázli naštěstí bez následků na zdraví pouze s lehce poškrábaným autem. Následně však bylo v rámci prošetřování jejich autonehody nalezeno nemalé množství pirátských VCD a oba muži jsou nyní podezřelí ze spáchání trestného činu porušování autorského práva a práv souvisejících a pravděpodobně proti nim bude brzy vzneseno obvinění.

K tomuto odhalení ale vůbec nemuselo dojít. Dopravní policisté přivolaní k nehodě obvykle neprohledávají obsah věcí uložených v automobilu, pouze nehodu zdokumentují. Nicméně prodejci či zásobovatelé na sebe sami upozornili. Pravděpodobně v obavě z brzkého příjezdu dopravních policistů narychlo ukrývali 2 velké igelitové tašky a v nich 988 ks VCD s Piráty z Karibiku: Na konci světu a 925 ks bookletů k uvedenému titulu v příkopu u silnice. Přitom je však zahlédl náhodný kolemjdoucí, kterému bylo jejich jednání podezřelé a nahlásil je.


Další dvoudenní razie v pohraničí

POHRANIČÍ, 8-9.5.2007 - Ve spolupráci s kolegy z německé protipirátské unie GVU (Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen) ČPU zorganizovala další dvoudenní razii zaměřenou na prodej pirátských "DVD" (CD-R zaznamenaných ve struktuře VCD) na tržnicích v pohraničí.

V úterý 08.05.2007 byla vykonána kontrola v lokalitě Horní Folmava. U benzínové čerpací stanice Agip v plechovém přístřešku u stánku Tabak Han bylo zajištěno celkem 732 ks VCD a 1287 ks hudebních CD a zadržena prodavačka vietnamské národnosti s nemalým obnosem peněz z tržeb z pirátského prodeje. V rámci kontrolního nákupu byly zakoupeny předpremiérové tituly Spider-man 3, Shooter, TMNT - Teenage mutant ninja turtles, a 23.

Ve středu 09.05.2007 pak vyšetřovatelé ČPU a GVU vykonali několik více či méně úspěšných kontrol. V ranních hodinách v doprovodu celníků z celního úřadu Klatovy, odd. 032 Rozvadov zkontrolovali tržnici Asia Markt v obci Svatá Kateřina, kde na stánku označeném E10 zajistili 1099 ks VCD a 2583 ks hudebních CD. Poté se v doprovodu celníků z Celního ředitelství Plzeň, oddělení 31 přesunuli na tržnici Železná, kde však bohužel neuspěli, neboť prodejci ve své opatrnosti kontrolovali při vjezdu do tržnice automobily a přestože týmy přijeli civilními auty GVU s německými značkami, prodejcům byl podezřelý vzdálený region SPZ a tržnici okamžitě uzavřeli. Večer pak byli vyšetřovatelé opět úspěšnější. V doprovodu pracovníků České obchodní inspekce Plzeň a ve spolupráci s Službou cizinecké policie PČR Oblastního velitelství Plzeň a jednotkou psovodů PČR Plzeň razie vykonali nejprve kontrolu na tržnicích Horní a Dolní Folmava, které byly již uzavřeny, nicméně se jim následně na další kontrolované tržnici Babylon podařilo zajistit 518 ks VCD a 1217 ks hudebních CD. Dále cizinecká policie zkontrolovala 35 osob vietnamské národnosti, kterým uložila pokuty ve výši 3.500,- kč za nedodržení pravidel pobytového režimu.


744 ks nelegálních DVD-R zajištěno ve videopůjčovně v Chocni

CHOCEŇ, 19.4.2007 - Při kontrole ve videopůjčovně v Chocni (okres Ústí n. Orlicí), objevil ve čtvrtek 19.4.2007 vyšetřovatel ČPU větší množství vypálených DVD-R nosičů. Kontrola byla uskutečněna ve spolupráci s inspektory ČOI Pardubice, jejichž účast si vyšetřovatel ČPU vyžádal, aby mohl v případě problémů zajistit pirátské zboží. Obsluha půjčovny zareagovala na poptávku falešných zákazníků po koupi DVD negativně, ale následující rutinní kontrola odhalila, že kromě originálních DVD jsou půjčovány i vypálené kopie. Vyšetřovatel ČPU za pultem nalezl krabičky označené pořadovými čísly, které obsahovaly většinou jedno originální distribuční DVD a 3 až 6 ks nelegálních rozmnoženin od daného titulu vypálených na DVD-R. V rámci kontroly bylo zajištěno 744 ks DVD s filmy, z tohoto počtu je větší část vypálených DVD-R, a menší originální DVD disky, které sloužily majiteli půjčovny jako master pro zhotovování nelegálních kopií.


Opakované kontroly bleších trhů Kolbenova neprokázaly další prodej

PRAHA, 16.4.2007 - Opakované razie zaměřené proti prodeji pirátských DVD-R s filmovými tituly na bleších trzích Kolbenova organizované ve spolupráci vyšetřovatelů ČPU a policistů z oddělení SKPV PČR, Obvodního ředitelství Praha III a vykonané v průběhu posledních dvou víkendů dne 7.04.2007, 08.04.2007, 14.04.2007 a 15.04.2007 neprokázaly další prodej pirátských nosičů. Na tržišti byly sice identifikovány dvě známé firmy B. K. a J. F., nicméně tentokrát bez nosičů. Přesto ale stále trvá podezření, že mohou být do nelegálního šíření filmů nějakým způsobem zapojeni. Tržiště i podezřelé osoby proto hodláme nadále monitorovat.


Dvoudenní razie ve spolupráci s GVU

Západní a severní Čechy, 28.-29.3.2007 - Minulý týden vyšetřovatelé České protipirátské unie (ČPU) a její německé obdoby GVU (Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen) ve spolupráci s celními úředníky z celních ředitelství Plzeň a Ústí nad Labem a celních úřadů v Klatovech, Domažlicích, Draženově a Chomutově vykonali kontrolu na příhraničních tržnicích v severních a západních Čechách. Na tržnicích ovládaných vietnamskými prodejci v Železné Rudě, na Folmavě a v Hoře sv. Šebestiána zajistili celkem 5.491 pirátských VCD s filmy, 12.068 hudebních CD-R a 143 prázdných DVD krabiček s padělanými přebaly. Jako obvykle byly mezi zajištěnými filmy i tituly předpremiérové jako Norbit, Pathfinder a tituly premiérové a právě uváděné v kinech jako Ghost Rider, Krvavý diamant či Hannibal: Zrození. Zajištěné zboží by mělo na trhu hodnotu okolo 2 miliónů korun.


Pořizovatel kinoripu “Rafťáků” skončí před soudem

MOST, 28.2.2007 - Osmnáctiletý mladík, který loni v březnu v Cinema City Flora v Praze natočil záznam promítání filmu „Rafťáci“ jen krátce po jeho zveřejnění a následně jej předal svým známým, kteří jej umístili na internetový server, odkud se rozšířil minimálně na 12 různých file-hostingových serverů a do peer to peer sítí, byl obviněn ze spáchání trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 odst. 1 tr. zákona. Návrh na podání obžaloby, který vyšetřovatelé podali příslušnému státnímu zastupitelství, se zároveň týká nejen protiprávního pořízení a distribuce filmového záznamu, ale i ilegálního software na jeho osobním počítači zajištěném v rámci domovní prohlídky. Mladíkovi z Mostu, který byl vyšetřován hospodářskou kriminálkou pro podezření ze spáchání trestného činu na základě podkladů a důkazů shromážděných Českou protipirátskou unií, hrozí trest odnětí svobody až na dva roky, peněžitý trest do pěti miliónů korun, trest propadnutí věci – osobního počítače a povinnost nahradit škodu, kterou svým trestným činem způsobil a kterou poškozený producent filmu vyčíslil na 1.000.000,- Kč. V historii českého soudnictví se jedná o první případ obvinění pořizovatele kinoripu. Zákonodárci vyslyšeli argumenty ČPU a poslední novelou autorského zákona účinnou od května loňského roku vyloučili camcording výslovně z výjimky na volné užití. Pořizování záznamu audiovizuálního díla při promítání v kině je nyní nezákonné bez ohledu na pohnutky, které k tomu vedly.


Během akce Disk zajištěno 13 tisíc CD-R s filmy

STRÁŽNÝ, 10.-11.02.2007 - V sobotu po poledni tým složený z šedesáti jihočeských celníků a pěti vyšetřovatelů ČPU a GVU ("německé protipirátské unie" -Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen) zahájil dlouhodobě plánovanou kontrolní akci s krycím názvem DISK na vietnamské tržnici umístěné v prostorách bývalého kravína v obci Strážný. Během razie, která trvala více než 24 hodin, bylo dle předběžných odhadů zajištěno zboží v hodnotě 30 miliónu korun, a to 30.238 ks hudebních a filmových CD (z toho cca 13.000 CD-R s filmovými tituly - novinky jako Vlajky našich otců, Rocky Balboa, Apocalypto či Krvavý diamant nevyjímaje), 98 párů obuvi, 8.453 ks textilních výrobků, 662 ks hodinek, 551 ks kožené galanterie a 9.000 ks krabiček nekolkovaných cigaret. Během akce bylo zadrženo 6 prodejců vietnamské národnosti, kteří jsou podezřelí ze spáchání trestného činu porušování autorského práv a práv souvisejících s právem autorským podle § 152 trestního zákona případně trestného činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 trestního zákona. K úspěchu akce také notně přispěly předem zajištěná povolení k prohlídce nebytových prostor vydaná státním zástupcem, na základě kterých byla provedena i kontrola uzamčených skrytých skladů, kde byla odhalena a zajištěna velká většina výše uvedeného zboží.


Nový prodejce zadržen na bleších trzích Kolbenova

PRAHA, 11.02.2007 - V neděli byl na bleších trzích Kolbenova zadržen 26-ti letý mladý muž M. S. přímo při prodeji pirátských DVD-R s filmy. Rozmnoženiny prodával za v této oblasti dosud nejnižší cenu 50,- Kč za kus. Mladík byl zadržen spolu s 67 ks DVD-R a hrozí mu shledán vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na dva roky, peněžitý trest do pěti miliónů korun a propadnutí věci; a to nejen pirátských nosičů, ale i prostředků k jejich výrobě a veškerých zisků. Zároveň je také odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil a povinen vydat bezdůvodné obohacení.


Dvoudenní razie s GVU

ČESKO NĚMECKÉ POHRANIČÍ, 23-24.1.2007 - Minulý týden se uskutečnila dlouhodobě plánová společná dvoudenní razie s kolegy z "německé protipirátské unie" GVU (Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen - Společnost pro stíhání případů porušování autorských práv), jejímž cílem mělo být několik největších tržišť v česko - německém pohraničí. Operaci bohužel částečně zmařila nepřízeň počasí. Úterní razie byla díky sněhové kalamitě na německé straně zcela zrušena, z té středeční pak ze stejného důvodu odvolali svou účast celní úředníci. Vyšetřovatelé ČPU a GVU se ale nenechali odradit a i přes nepřízeň počasí vykonali kontrolu na tržnici v obci Hřensko, kde zajistili 700 hudebních CD-R a 400 CD-R s filmy.

Pouliční tržnice v Hřensku, která je v podstatě kompletně ovládaná vietnamskými prodejci, je svým uspořádáním zcela specifická a velmi obtížně kontrolovatelná. Tržiště, které je umístěno v chráněné krajinné oblasti, se rozkládá na obou březích říčky protékající městečkem. Uličky jsou velmi úzké a platí zde zákaz vjezdu mimo obslužná vozidla. Proto je na tuto tržnici velmi obtížné nepozorovaně proniknout a vykonat zde razii. Celý pozemek je také značně rozparcelován, což značně ztěžuje následnou identifikaci pachatelů.


Kolbenka opět přitahuje piráty

PRAHA 13.-14.1.2007: Víkendový monitoring bleších trhů v Kolbenově ulici a okolí opět odhalil prodej vypálených DVD s filmy. Známé firmy mladistvý I. I. a D. K. prodávali spolu s dalším mužem pirátské DVD-R v okolí Bleších trhů po oba víkendové dny. Mladistvého I. I. přitom čekalo již jednou odročené hlavní líčení u Okresního soudu v Příbrami.

V sobotu dále prodával přímo na bleších trzích pirát T., který prodává DVD za pouhých 50 Kč. Přímo naproti pak byly známé firmy B. K. a J. F., které prodávaly i v neděli. Orgány činné v trestním řízení bohužel zpravidla nepřikládají porušování autorských práv takovou závažnost, aby recidivující pachatele umístily do vazby. B. K. však tento týden ve vazbě skončil - za podvody v Makru. Celostátní pátrání bylo vyhlášeno i po E. R., další permanentní pirátce z Kolbenky, neboť se nedostavuje k soudu, který její trestný čin porušování autorského práva projednává.


Prázdná tržiště v jižních Čechách

JIŽNÍ ČECHY, 11.1.2007 - Ve čtvrtek se uskutečnila ve spolupráci s ČOI Inspektorát Jihočeský a Vysočina série razií na pohraničních tržnicích v obci Hliniště, Řásnice a Strážný. Překvapivě nebyl ani na jedné z tržnic zaznamenán prodej pirátských nosičů. Důvodem bude pravděpodobně nejen oslava lunárního roku v Asii (17.02.2007), kterou si velká většina místních prodejců nenechá ujít a vracejí se v tomto období na svátky domů do Vietnamu, ale asi také řada důkladných razií realizovaných v předvánočním čase celními úřady, které znamenaly pro prodejce ohromné ztráty.


Razie v obci Hřensko

HŘENSKO, 9.1.2006 - Česká protipirátská unie ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí Inspektorát Ústecký a Liberecký vykonala kontrolu prodeje pirátských rozmnoženin filmových a hudebních děl na tržnici v obci Hřensko ovládané vietnamskými prodejci nedaleko stejnojmenného hraničního přechodu. V rámci razie byl odhalen stánek s pirátským zbožím, na němž bylo zajištěno 312 ks CD-R s filmy, 1.108 ks hudebních CD-R a 48 ks Game Boy. Prodejce bohužel nebyl zadržen, neboť se mu podařilo před začátkem kontroly uprchnout.


Opakované razie vyhnaly pirátské prodejce z bleších trhů Kolbenova

PRAHA, 16.12.2006 - Razie zaměřené proti prodeji pirátských DVD-R s filmovými tituly na bleších trzích Kolbenova, opakovaně organizované ve spolupráci vyšetřovatelů ČPU a příslušných policistů v průběhu minulých dvou let, konečně přinesly své ovoce. V jejich důsledku se podařilo postupně pozatýkat organizátory pirátského prodeje i jejich prodejce a omezit prodej nelegálních rozmnoženin filmových titulů na zdejších bleších trzích na minimum. Díky častým raziím jsou bleší trhy Kolbenova mezi prodejci vyhlášeny jako nebezpečné. Při kontrole uskutečněné minulou sobotu byl na tržišti přistižen pouze jediný prodejce, padesátiletý J. F. s 8 kusy DVD-R, který byl identifikován jako pomocník B. K. Nyní čtyřiatřicetiletý B. K. je v porušování autorských práv známá firma. Poprvé byl zatčen v roce 1997 za distribuci pirátských VHS s filmovými tituly pod úsměvným názvem "K. Home Video". Jako mnoho pachatelů z této doby však nebyl potrestán v důsledku amnestie udělené prezidentem v únoru 1998. Letos v srpnu byl znovu zatčen na tržnici nedaleko Kolína spolu s 334 ks DVD-R s filmovými tituly a v říjnu pak znova na bleších trzích Kolbenova během předávky 7 ks pirátských disků s filmovými tituly svému domnělému zákazníkovi - ve skutečnosti vyšetřovateli ČPU. Po jeho zadržení byla vykonána prohlídka v jeho autě, kde byly nalezeny přepravky se 157 ks DVD-R s nejrůznějšími filmovými tituly a při následné prohlídce v jeho bytě dalších 571 ks DVD-R s filmy, osobní počítač a tiskárna. V případě, že bude soudem shledán vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na dva roky, peněžitý trest do pěti miliónů korun a propadnutí věci; a to nejen pirátských nosičů, ale i prostředků k jejich výrobě a veškerých zisků. Zároveň je také odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil a povinen vydat bezdůvodné obohacení.


Rozsáhlá razie na tržnici Dragoun

CHEB, 2.12.2006 - 250 celníků obsadilo v sobotu 2. prosince tržnici Dragoun v Chebu za účelem kontroly legálnosti nabízeného zboží. Razie trvala 16 hodin a protáhla se až do brzkého nedělního rána. Zajištěné zboží zaplnilo 4 kamióny a tři dodávky a škody vzniklé majitelům autorských práv a práv k ochranné značce byly vyčísleny na 142,3 miliónu korun. Celkem bylo během akce zajištěno přibližně 54. 000 kusů pirátských CD-R s filmy a muzikou, více než 1,2 miliónu kusů nekolkovaných cigaret, a okolo 73 600 kusů padělků textilu, obuvi a jiného spotřebního zboží. Razie byla výjimečná nejen svým nezvykle velkým rozsahem a množstvím zajištěného zboží, ale také skutečností, že celníky doprovázeli maskovaní ozbrojenci a cvičení psi. Celní orgány si také předem od státního zástupce obstaraly příkazy k prohlídce nebytových prostor, takže se bez problémů mohly dostat i do všech uzamčených prostor. Téměř každý ze 130ti kontrolovaných stánků měl také svůj tajný sklad plný nelegálního zboží a celé tržiště bylo propleteno spletí tajných únikových chodeb. Celníci plánují pokračovat s takto rozsáhlými kontrolami pirátského prodeje na vietnamských tržnicích minimálně do Vánoc.


Razie na tržnici Loučná

LOUČNÁ, 27.11.2006 - V pondělí 27. listopadu pracovníci Celního úřadu Chomutov, Celního ředitelství Ústí nad Labem a policisté Služby kriminální policie a vyšetřování Ústí nad Labem ve spolupráci s vyšetřovateli České protipirátské unie a IFPI ČR vykonali kontrolu na tržnici v obci Loučná na Chomutovsku nedaleko hraničního přechodu Boží dar. Na tržnici zajistili 114 pirátských VCD, 450 hudebních CD-R a velké množství padělaného textilu a nekolkovaných cigaret.


Časově náročné vyšetřování na Kolbence vyústilo v zadržení organizátora a jeho dvou pomocníků

PRAHA, 26.11.2006 - Několik měsíců sbírali vyšetřovatelé ČPU důkazy proti organizované skupině dlouhodobě operující na bleších trzích Kolbenova stejně jako podklady o jejich zásobovacím systému vypalovaných DVD-R s nejnovějšími a často i předpremiérovými tituly. Tým složený z kriminalistů z Obvodního ředitelství pro Prahu III, místního policejního oddělení Vysočany a vyšetřovatelů ČPU zde v minulosti opakovaně zadržel několik prodejců podílejících se na aktivitách této skupiny včetně jejího hlavního prodejce V. P., nicméně hlavní organizátor a zásobovač R. V.doposud spravedlnosti unikal. V neděli 26.11.2006 se ho však konečně podařilo zadržet spolu s jeho dvěma pomocnými prodejci - mladistvým I. I., který byl již z opakovaného porušování autorských práv obviněn a nováčkem D. K. Všichni tři budou obviněni ze spáchání trestného činu porušování autorského práva. Záměr pachatelů byl takový, aby v případě policejního zásahu byl stíhán pouze dosud netrestaný D.K. Důkazy shromážděné vyšetřovateli ČPU však prokazují i účast ostatních a měly by postačit k odsouzení všech tří pachatelů jako organizované skupiny. Vyšetřování však nadále pokračuje, neboť je zde důvodná obava, že skupina bude ve svých protiprávních aktivitách nadále pokračovat, byť se pravděpodobně přesune z trhů Kolbenova.


Další společná razie s GVU

ROZVADOV, 25.11.2006 - Spolupráce s "německou protipirátskou unií" GVU (Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen - Společnost pro stíhání případů porušování autorských práv) vyústila v další společnou akci v česko-německém pohraničí. V sobotu 25.11.2006 vyšetřovatelé ČPU, IFPI ČR a GVU společně s celními úředníky z Tachova a Plzně a policisty z několika složek Služby pohraniční a cizinecké policie vykonali kontrolu na tržnici v obci Svatá Kateřina nedaleko hraničního přechodu Rozvadov. Ačkoliv byla razie pravděpodobně předem vyzrazena, protože na tržnici nebyl otevřen ani jeden stánek s filmovými a hudebními padělky, vyšetřovatelé se tímto nenechali odradit a na tržnici vykonali další razii s odstupem dvou hodin, tentokrát však již s příslušnými příkazy k prohlídce nebytových prostor, které si mezitím zajistili od státního zástupce. Proto se dostali i do uzamčených prostor stánků a přilehlých skladů, kde zajistili celkem 4.604 ks pirátských CD-R s filmovými tituly. Po majitelích zboží resp. nájemcích dotčených stánků se nyní pátrá, aby jim mohlo být sděleno obvinění ze spáchání trestného činu porušování autorského práva.


Razie pokračují

ROZVADOV, 21.11.2006 - Celní úředníci spolu s Cizineckou policií a vyšetřovateli ČPU a GVU vykonali včera kontrolu na tržnici Asia Market v obci Svatá Kateřina nedaleko hraničního přechodu Rozvadov, kde zajistili přibližne1.500 hudebních a 2.000 filmových CD-R disků. Prodejci, kteří byli pravděpodobně varováni svými informátory o skutečnosti, že tento týden probíhá velká razie, byli velmi opatrní a okamžitě uzavřeli většinu svých stánků. Získané poznatky budou využity při některé z příštích akcí.


Celní úřady vyrazili do boje proti pohraničnímu pirátství

ČR, 16.-19.11.2006 - Celní úřady vyrazily do boje s pohraničním pirátstvím. Jejich zbraní je výrazně navýšit aktivity v této oblasti a soustředit se i na stánky, které se jejich majitelům podaří před kontrolory uzavřít. Do konce roku by měly na vybraných tržnicích probíhat pravidelné razie s frekvencí minimálně jednou týdně. Razie započaly již minulý víkend a celníci si pro větší efektivitu a úspěšnost zajistili od státního zástupce příslušné příkazy k prohlídce nebytových prostor, aby mohli vykonat kontrolu a zajistit pirátské zboží také v uzavřených stáncích. Bez takového příkazu totiž celní orgány nejsou oprávněny do uzamčených prostor proniknout.

V sobotu 18. listopadu celní úředníci z Celního úřadu Ústí nad Labem vykonali kontrolu na tržnici Rašelina v obci Hora Svatého Šebestiána v okrese Chomutov, kde zajistili pirátské zboží v hodnotě 12,5 miliónů Kč včetně 10.950 ks pirátských CD-R s rozličnými filmy a hudbou. Během této razie byli celníci napadeni rozzuřenými prodejci, kteří jednomu z celníků skočili na záda a ostatní se snažili vytlačit ven ze stánku. Celní úředníci také objevili tajné únikové dveře, které prodejci užívali během razií, poté co uzamknuli stánky zevnitř. Tato úniková cesta jim však tentokrát nebyla k ničemu, neboť celníci měli k dispozici výše zmíněné příkazy k prohlídce, takže uzamčené zboží zajistili tak jako tak. Tržnici Rašelina si celníci nevybrali náhodou. V srpnu zde odhalili mezi stánky tajný sklad, v němž se nacházelo více než 100 tisíc pirátských nahrávek na CD a DVD nosičích. Tehdy se škoda způsobená majitelům práv duševního vlastnictví vyšplhala na téměř 80 milionů korun.

Také celní úředníci z Českých Budějovic pracovali s příkazy k prohlídce nebytových prostor. Během víkendu vykonali několik kontrol na tržnici Řasnice v okrese Prachatice a zajistili pirátské zboží za 35 miliónů korun včetně 19.371 pirátských CD-R s filmy. Prodejci se neúspěšně pokusili zastavit kamion přepravující zajištěné nosiče, slovně celníky napadali a házeli jejich směrem skleněné láhve.

Na druhou stranu plzeňští celníci měli razie ztížené tím, že neměli povolení k prohlídce nebytových prostor. Výrazněji uspěli pouze na tržnici v Železné Rudě, kde obsadili polovinu tržnice a zajistili pirátské zboží za 12,8 miliónů korun. Problémy se získáním povolení k otevření zavřených stánků nejsou na Plzeňsku ojedinělé, kontrolní orgány tam zpravidla zajišťují zboží jen z otevřených stánků.

Nejúspěšnější však byli brněnští celníci, kteří 16.11.2006 na tržnici Hatě nedaleko stejnojmenného hraničního přechodu v okresu Znojmo odhalili kontejner s pirátským zbožím a zajistili 3.721 ks hudebních CD-R a dokonce 21.361 ks CD-R s filmy. Zároveň byli odhaleni dva prodejci vietnamské národnosti, kteří nyní čelí trestnímu stíhání.


Trestní oznámení na internetové inzerenty

<

PRAHA, 7.11.2006 - V průběhu uplynulých 4 měsíců Česká protipirátská unie podala pět trestních oznámení a iniciovala tak vyšetřování pětice internetových inzerentů, kteří na internetu nabízeli k prodeji kopie rozličných filmových děl na DVD-R a CD-R discích a někteří také kopie hudebních děl a aplikačního a herního softwaru prostřednictvím inzertních serverů www.annonce.cz a www.avizo.cz. Podezřelí inzerovali prodej pirátských kopií bez upřesnění a teprve na dožádaní zájemci zaslali seznam nabízených titulů. Jejich seznamy obvykle obsahovaly v průměru okolo 100 filmových titulů, ale jeden z pachatelů nabízel dokonce přes 5000 filmů!

Vyšetřovatelé ČPU pravidelně monitorují nejznámější inzertní servery. Každý podezřelý inzerát prověřují a shromažďují všechny podstatné údaje důležité pro další vyšetřování. Následně zpracují trestní oznámení a případ včetně všech důkazů a zjištěných okolností předají příslušnému policejnímu orgánu. Policejní orgán pak trestní oznámení prověří a zahájí vyšetřování a shledá-li důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin konkrétní osobou, sdělí podezřelému obvinění ze spáchaní trestného činu porušování autorského práva a práv souvisejících s právem autorským podle § 152 trestního zákona. V dalším stádiu se případ přes státního zástupce, který podává obžalobu, dostane až před soud. Pokud je pachatel shledán vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na dva roky, peněžitý trest do pěti miliónů korun a propadnutí věci; a to nejen pirátských nosičů, ale i prostředků k jejich výrobě a veškerých zisků. Zároveň je také odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil a povinen vydat bezdůvodné obohacení.


Celníci odhalili pirátský mezisklad

HEVLíN, 7.11.2006 - Celní úředníci z Celního ředitelství Brno odhalili nedaleko hraničního přechodu Hevlín pirátský mezisklad určený k zásobování pirátských stánků v nejbližším okolí filmovými padělky. Ve skladu bylo zajištěno 6.098 pirátských CD-Rs s filmy, ale bohužel nebyla zadržena žádná odpovědná osoba. Po nájemci skladovacího prostoru se pátrá.


Kontroly na tržnicích

ČR, 24.-29.10.2006 - V průběhu minulého týdne uskutečnili vyšetřovatelé ve spolupráci s vyšetřovacími orgány několik kontrol na tržnicích v Praze a pohraničí. První z nich, která proběhla v úterý 24. října na vietnamské pouliční tržnici Vejprty v okrese Chomutov nedaleko stejnojmenného hraničního přechodu Vejprty / Bärenstein, nebyla příliš úspěšná. Je pravděpodobné, že byla předem vyzrazena, protože se během razie v okolí prodejních stánků nezdržovali žádní prodejci a všechny pirátské disky byly sklizeny. Během této kontroly na níž se podíleli pracovníci ČOI Ústí nad Labem bylo zajištěno pouze 20 ks pirátských CD-R s filmovými tituly.

Druhá razie, která se uskutečnila ve čtvrtek 26. října na tržnici Rašelina v okrese Cheb, se již vydařila výrazně lépe. Celní úředníci z Celního úřadu Chomutov ve spolupráci s vyšetřovateli ČPU a IFPI během ní zadrželi mladou prodejkyni vietnamského původu a na jejím stánku zajistili 600 ks CD-R s nejrůznějšími převážně novinkovými filmovými tituly a 1.500 ks hudebních CD-R.

V sobotu 29.října pak kriminalisté z Obvodního ředitelství pro Prahu III a místního policejního oddělení Vysočany za pomoci vyšetřovatele ČPU vykonali kontrolu na bleších trzích Kolbenova na Praze 9. Během kontroly byli zadrženi dva prodejci - osmnáctiletý mladík E. G., který byl již na Kolbence přistižen při prodeji pirátských DVD-R poněkolikáté, tentokrát s 84 ks DVD-R s nejrůznějšími filmovými tituly a mladá třicetiletá žena, která zde prodávala pravděpodobně poprvé, spolu s 53 ks DVD-R s filmy. Oba nabízeli k prodeji novinkové či předpremiérové tituly jako např. Extrémní svahy, Hadi v letadle, World Trade Center, The Butterfly Effect 2 či Ultraviolet.


Pirátský recidivista opět zadržen

HATĚ, 18.10.2006 - Známý pirátský recidivista vietnamského původu V. K. byl ve středu 18.10. znova zadržen na pouliční tržnici M.O.H. nedaleko hraničního přechodu Hatě v okrese Znojmo. Pracovníci Celního ředitelství Znojmo, oddělení pátrání Jihlava, referát Znojmo vykonali ve spolupráci s vyšetřovatelem ČPU kontrolu na výše uvedené tržnici, kde v tzv. kompletovně - prostoru určenému ke kompletaci disků, obalů a krabiček - zajistili 12.600 ks pirátských CD-R s filmovými tituly zaznamenanými ve formátu VCD a 1.500 ks hudebních CD-R připravených k prodeji. Majitel zajištěného zboží byl předán pracovníkům služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR Znojmo k dalšímu vyšetřování. V. K. je známá firma, která dlouhodobě a opakovaně porušuje autorská práva. ČPU se již v minulosti zabývala vyšetřováním několika případů jeho nelegálních aktivit. Přestože byl tento recidivista již za svou majetkovou trestnou činnost odsouzen k trestu odnětí svobody na 12 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 26 měsíců, k zabrání věci a částečné náhradě škody, rozsudkem, který na začátku roku 2006 nabyl právní moci, stejně ve svých protiprávních aktivitách stále pokračuje. Jakmile však bude postaven před soud, právě skutečnost, že se stejného trestného činu dopustil v době lhůty podmíněného odkladu výkonu trestu, bude nahlížena jako přitěžující okolnost a je pravděpodobné, že bude odsouzen k mnohem přísnějšímu trestu. Praxe bohužel ukazuje, že tresty ukládané soudy v součastné době za porušení autorských práv, neplní v oblasti kriminality pirátských prodejců vietnamské národnosti účel ani generální ani individuální prevence, neboť jsou obvykle podmíněné a jediné co prodejce citelně postihne je propadnutí jejich padělků. To je však bohužel od pokračování v trestné činnosti neodradí. Prodej nelegálních rozmnoženin hudebních a filmových děl je pro prodejce totiž velmi lukrativní a je právě s ohledem na nízké hrozící tresty i velmi rozšířený.


Víkendové razie s GVU

POHRANIČÍ, 14.-15.10.2006 - O víkendu vyšetřovatelé ČPU, IFPI ČR a "německé protipirátská unie" GVU ve spoluprácí s celními úředníky oddělení 35 - dohledu Celního ředitelství Plzeň, Celního úřadu Cheb a Celního úřadu Sokolov vykonali další ze společných razií na tržiště ovládaná vietnamskými prodejci v česko německém pohraničí. V sobotu vykonali kontrolu na tržišti Dragoun v Chebu a Asia Bazar v obci Svatý Kříž a zajistili 2. 654 pirátských CD-R s filmy vypálené ve formátu VCD a 4.821 hudebních CD-R. Během razie byli zadrženi 3 prodejci, prvního se prozatím nepodařilo identifikovat, zbylí dva jsou vyšetřováni ve zkráceném řízení, v rámci něhož musí být podezřelý předán soudu s návrhem na rozhodnutí během 48 hodin od zadržení, což napomáhá rychlému vyřízení věci a riziku úniku podezřelých. Razie pokračovala také v neděli na tržnici "Saigon" v Železné Rudě, kde bylo zajištěno 570 CD-R s filmy a množství hudebních CD-R a zadrženi dva prodejci vietnamské národnosti.


Domovní prohlídka v domě velkoodběratele

CHEB, 12.10.2006 - Ve čtvrtek 12. října vykonali celní úředníci oddělení 31 - organizovaného zločinu Celního ředitelství Plzeň a Celního úřadu Cheb za pomoci vyšetřovatele ČPU domovní prohlídku v bytě velkoodběratele CD-R. Domovní prohlídce předcházelo pátrání po muži, který pravidelně z jedné nejmenované distribuční firmy v Mariánských lázní odebíral přesně 300.000 ks CD-R měsíčně, přičemž nikdy neudal žádné identifikační údaje, pouze přezdívku Honza a vždy platil v hotovosti. V rámci domovní prohlídky však bylo v porovnání s velkými odběry zajištěno překvapivě málo množství nosičů (pravděpodobně zrovna zboží rozvezl koncovým prodejcům), a to 10.124 ks Video CD s pornem, 241ks VHS s pohádkami a pornem, 150.000 ks přebalů, videorekordéry, 6 vypalovaček, počítač, tiskárna a ruční ofsetový stroj, na kterém se v době prohlídky tiskly trička a pásky. Zajištěny byly dále také např. doklady o pohybu peněz z herních automatů, kasin a barů na území Chebu. Zadrženi byli dva muži vietnamské národnosti, muž vystupující pod jménem Honza a jeho komplic.


Domovní prohlídka

PRAHA, 7.10.2006 - V sobotu 7.10. byl během předávky 7 ks pirátských disků s filmovými tituly svému domnělému zákazníkovi - ve skutečnosti vyšetřovateli ČPU - zadržen pirátský prodejce a inzerent vystupující pod jménem Karel Polák. Vyšetřovatel si od něj objednal disky prostřednictvím jeho e-mailové adresy, přičemž si tématicky smluvili místo předání na sobotní ráno na parkovišti Bleších trhů Kolbenova v Praze. Následně po zadržení pachatele byla vykonána prohlídka v autě, kterým se na sjednané místo dostavil. Zde byly nalezeny přepravky se 157 ks DVD-R s nejrůznějšími filmovými tituly. Po obdržení souhlasu státního zástupce se kriminalisté přesunuli do pachatelova bytu, kde bylo zajištěno dalších 571 ks DVD-R s filmy, osobní počítač a tiskárna. Policisté pachatele ztotožnili jako B. K., invalidního důchodce z Prahy 9, který byl již za obdobný trestný čin jednou odsouzen. Tehdy - v roce 1994 - pro změnu za prodej pirátských videokazet. Jeho zkušenosti tím ale bohužel nekončí, před měsícem byl tento čiperný pirát zadržen pro prodej pirátských DVD-R pracovníky Celního úřadu Kolín a náš vyšetřovatel ho identifikoval jako jednu z osob, která dlouhodobě prodávala, ale bohužel unikala bez potrestání, již na burze Obzor na Praze 4, neslavném to předchůdci součastného blešího tržiště na Kolbence.


Komplikované a časově náročné vyšetřování vyústilo v zajištění téměř 4 tisíc pirátských nosičů a 8 počítačů

BRNO, 4.10.2006 - Z podnětu společnosti Bontonfilm Česká protipirátská unie ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování Policie ČR Brno - venkov vyšetřovala složitý a časově náročný případ filmového a hudebního pirátství, kterého se dlouhodobě a v nemalém rozsahu dopouštěl jednačtyřicetiletý muž L. R., který na svých osobních počítačích vypaloval a následně prodával pirátské rozmnoženiny filmů a muziky na DVD-R a CD-R discích. K nabídce nepoužíval žádnou veřejnou inzerci a disky prodával pouze svým kolegům, známým nebo osobám, které mu byly jeho klienty doporučeni, proto bylo velmi náročné prokázat mu jeho protiprávní aktivity. K zajištění důkazů nutných k žádosti o soudní příkaz k domovní prohlídce vyšetřovatel ČPU využil jednoho z odběratelů, který projevil ochotu na vyšetřování spolupracovat. Během následné prohlídky bylo v rodinném domě podezřelého zajištěno 3,788 ks pirátských DVD-R a CD-R a 8 počítačů s příslušenstvím - 14 vypalovačkami a DVD mechanikami.


Pirátský prodejce a drogový dealer v jednom

CHEB, 3.10.2006 - Minulý týden jsme obdrželi usnesení ve věci pirátského prodejce vietnamské národnosti H. V. T., který na pouličním tržišti v obci Pomezí nad Ohří nabízel k prodeji a prodával pirátské rozmnoženiny filmových a hudebních titulů vypálených na CD-R nosičích. Přestože se podle policejního orgánu dopustil trestného činu porušování autorského práva, trestní věc byla odložena. Pachatel je totiž v součastné době stíhán za spáchání trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 trestního zákona za který mu hrozí trest mnohem přísnější než za porušování autorských práv, a to trest odnětí svobody od dvou do deseti let, případně až na dvanáct či patnáct let, pokud takovým trestným činem způsobil těžkou újmu na zdraví či smrt nebo jím získal značný prospěch nebo prospěch velkého rozsahu anebo pokud se jej dopustil v rámci organizované skupiny. H. V. T. je nyní ve vazbě a čeká na soudní jednání.


Tři prodejci zadrženi

SV. KATEŘINA, FOLMAVA, 27.-28.9.2006 - Minulý týden se uskutečnily další dvě razie v pohraničí, během nichž byli zadrženi tři prodejci vietnamského původu. Ve středu byla vykonána kontrola na tržnici Sv. Kateřina v blízkosti hraničního přechodu Rozvadov, na níž tým složený z celních úředníků Celního ředitelství Plzeň, Celního úřadu Tachov a vyšetřovatelů České protipirátské unie zadržel prodejce spolu s 520 ks CD-R s filmovým obsahem a 800 ks hudebních CD-R. Následující den pak celní úředníci z Celního ředitelství Plzeň oddělení 31 a Celních úřadů Domažlice oddělení 032 - mobilního dohledu a Draženov za pomoci vyšetřovatele ČPU vykonali kontrolu na tržnici u Kostela v obci Horní Folmava nedaleko hraničního přechodu Folmava, kde zajistili dva stánky s pirátskými disky a zadrželi dva vietnamské prodejce. Na prvním stánku, kde bylo zajištěno 4325 ks pirátských CD-Rs s nejrůznějšími filmovými tituly a 5308 ks hudebních CD-R, byl zadržen prodejce N. N. A. pravděpodobně ale jen nastrčený obětní beránek a na druhém stánku byl zadržen prodejce P. B. T. spolu s 2313 ks CD-Rs s filmy a 2051 ks hudebních CD-Rs.


Vietnamská pirátská prodejkyně zadržena

HATĚ, 24.9.2006 - V neděli 24.9.2006 zadrželi policisté Služby kriminální policie a vyšetřování PČR Znojmo a pracovníci oddělení pátrání celního úřadu Brno za pomoci vyšetřovatele České protipirátské unie mladou vietnamskou prodejkyni vietnamské národnosti H. T. Ch. přímo při prodeji pirátských nosičů na tržnici Excalibur v blízkosti hraničního přechodu Hatě (Kleinhaugsdorf). Vyšetřovatelé u ní zajistili 440 ks pirátských pseudoDVD s filmovými tituly a okolo 500 ks hudebních CD-R.


Razie na tržnici Kolbenova v Praze

PRAHA, 23.9.2006 - V sobotu 23.9.2006 vyšetřovatelé České protipirátské unie ve spolupráci s policisty z Oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Obvodního ředitelství PČR Praha III vykonali další z pravidelných kontrol zaměřených na prodejce pirátských rozmnoženin filmů na DVD na bleších trzích v areálu Kolbenova v Praze 9. Během sobotní razie byla zadržena mladá - teprve šestnáctiletá - prodejkyně spolu s 73 ks DVD-R s nejrůznějšími novinkovými ale i předpremiérovými tituly jako Superman se vrací (Superman returns), Klik - život na dálkové ovládaní (Click), Poslední prázdniny (Last Holiday), Failure to Launch, The Butcher and Osamělý Jim (The Lonesome Jim). Mezi zajištěnými tituly byla také kompletní první série světově proslulého seriálu Lost (Ztraceni), který je v součastné době premiérově uváděn na TV NOVA. Zadržená dívka byla na bleších trzích viděna při prodeji pirátských nosičů poprvé a byla pravděpodobně najata jedním z hlavních organizátorů prodeje pirátských DVD v této lokalitě. Ve snaze vyhnout se zadržení a trestnímu stíhání, organizátoři najímají naivní mladé lidi, kteří ve snaze přivydělat si pár korun, udělají všechnu špinavou práci za ně.


Násilí při raziích

ŽELEZNÁ RUDA, 26.8.2006 - Agresivita vietnamských prodejců při kontrolách a raziích stále narůstá. Ve snaze ochránit své nelegální zboží a podnikání neváhají použít násilí. V sobotu 26. srpna na to doplatil vyšetřovatel IFPI ČR, který byl napaden během společné razie ČPU, IFPI, Celního úřadu Klatovy, Celního ředitelství Plzeň a Oddělení kontroly a pátrání z Oblastního velitelství Plzeň Služby cizinecké a pohraniční policie na tržnice v Železné Rudě a blízkém okolí, zatímco ostatní členové týmu pronásledovali prchajícího pirátského prodejce vietnamské národnosti. Napadený vyšetřovatel byl asi 10 minut v bezvědomí a útočník je bohužel neznámý. Jinak byla ale razie na tržnici Pekárna ve vesnici Alžbětín úspěšná. Vyšetřovateli ČPU a policistce se prchajícího prodejce podařilo dostihnout a na jeho stánku zajistit 228 CD-R s filmovými tituly zaznamenávanými ve formátu VCD. Mezitím druhý tým pod vedením dalšího vyšetřovatele ČPU vykonal kontrolu na tržnici U Kryštofa v Železné Rudě, kde byla přímo při prodeji nelegálních rozmnoženin filmových děl zadržena sedmadvacetiletá prodejkyně vietnamské národnosti a na jejím stánku zajištěno 47 CD-R s nejnovějšími filmy a 412 prázdných krabiček s přebaly. Prodej nelegálního zboží je na této tržnici organizován jiným způsobem než na ostatních sledovaných tržnicích. Jsou zde tři hlídané uzavřené haly a dovnitř jsou vpouštěny pouze německy mluvící osoby (turisté). Nejsou zde žádné stánky nebo uzavřená prodejní místa, prodejci lákají zájemce většinou jen na prázdné krabičky a disky jsou dodány až po projevení zájmu ze skrýše mimo prodejní halu. Prodejci takto eliminují riziko odhalení skrýše a snižují počet pirátských disků přímo na stánku, aby je případná razie co nejméně poškodila.

Ještě před těmito dvěmi odpoledními raziemi v pohraničí vyšetřovatel ČPU vykonal v dopoledních hodinách kontrolu na Bleších trzích Kolbenova na Praze 9 - neslavně proslulých prodejem pirátských rozmnoženin filmů na DVD-R discích. Ve spolupráci s policisty z Oddělení hospodářské kriminality byl zadržen pirátský recidivista J. P. a zajištěno 12 DVD-R s novinkovými tituly jako např. Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže.


Noční razie

HORA SV. ŠEBESTIÁNA, 19.8-20.8.2006 - V noci ze soboty na neděli skupina 14 celních úředníků Celního úřadu Chomutov, 4 inspektorů České obchodní inspekce Inspektorát Ústecký a Liberecký a 4 vyšetřovatelů Oddělení cizinecké policie Chomutov vykonala společnou razii na vietnamském tržišti rašelina v obci Sv. Šebestiána nedaleko stejnojmenného hraničního přechodu. Celníci tržiště dlouhodobě monitorovali a díky dobré organizaci a přípravě, se jim spolu s kolegy z ČOI a policisty podařilo na tržnici proniknout rychle a bez povšimnutí dříve než prodejci stihli své stánky uzavřít. Mezi dvěma stánky odhalili utajený sklad a v něm padělané zboží za více než 80 miliónů korun, především nelegální rozmnoženiny hudebních a filmových děl (38.000 ks CD-R zaznamenaných ve formátu VCD s filmovými tituly a 88.000 ks CD-R s hudbou) v odhadované hodnotě 77 milionu korun, ale také textil a obuv v odhadované hodnotě cca 3 miliony korun.

Tato razie je znamením, že si státní orgány stále více uvědomují značný problém výrobkového pirátství bujícího v pohraničí a začínají s ním konečně sami tvrdě bojovat. ČPU se snaží tomuto trendu napomoci pořádáním nejrůznějších školení pro vyšetřovatele a inspektory dotčených orgánů.


Dvě razie v pohraničí

PETROVICE, 9-10.8.2006 - Ve středu 9.8.2006 a ve čtvrtek 10.8.2006 se vyšetřovatel České protipirátská unie zúčastnil dvou razií v pohraničí. Ve středu ve spolupráci s pracovníky Celního úřadu Ústí nad Labem a České obchodní inspekce Inspektorát Ústecký a Liberecký vykonal kontrolu na tržnici ovládané vietnamskými prodejci v obci Petrovice nedaleko stejnojmenného hraničního přechodu a ve čtvrtek ve spolupráci s vyšetřovateli Oddělení cizinecké policie Chomutov Oblastního ředitelství Služby cizinecké a pohraniční policie Ústí nad Labem a České obchodní inspekce Inspektorát Ústecký a Liberecký na vietnamské tržnici v obci Hora Sv. Šebestiána v blízkosti stejnojmenného hraničního. Na první z kontrolovaných tržnic se pirátské nosiče nikdy nevyskytovaly ve velké míře a i tentokráte bylo odhaleno a zajištěno pouze jedno plato s pirátskými padělky filmových děl, na druhé tržnici byl zajištěn jeden stánek. Zatím neznáme přesné počty zajištěných nosičů, ale odhadujeme, že se budou pohybovat v řádu desítek až stovek kusů.


Víkendové razie

ČESKÁ REPUBLIKA, 2.-3.8.2006 - V průběhu víkendu zorganizoval vyšetřovatel České protipirátské unie řadu razií na tržnicích v Praze a v česko-německém pohraničí. V sobotu a v neděli ráno vykonal kontrolu na bleším trhu Kolbenova, kde byla posléze za pomoci policistů z oddělení Služby kriminální policie a vyšetřování Oddělení hospodářské kriminality Obvodního ředitelství PČR Praha III zadržena teprve 14tiletá nezletilá dívka s 30ti kusy DVD-R s novinkovými tituly jako Miami Vice, Garfield 2 či Klik - Život na dálkové ovládání (Click), ale také předpremiérovými tituly Hledáme Idol (American Dreamz), Runaway-Vacation and The Benchwarmers, jejichž premiéra v ČR je plánována až na rok 2007.

V sobotu v odpoledních hodinách pak ve spolupráci s kolegy z "německé protipirátské unie" GVU proběhly razie na čtyřech vietnamských tržnicích v okolí Železné Rudy během nichž bylo zajištěno celkem 1938 ks CD-R s filmovými tituly zaznamenanými ve formátu VCD včetně premiérových a předpremiérových titulů jako např. Miami Vice, Garfield 2, Auta, Poseidon, Klik - Život na dálkové ovládání (Click), Hledáme Idol (American Dreamz) a The Benchwarmers a 3735 ks hudebních CD-R. Razie proběhly v pravomoci Celního úřadu Cheb. Nedělní razie pak byly zaměřeny na konkrétní pachatele. Dva recidivisté vietnamského původu byli zadrženi i se svým pirátským zbožím. První T. Q. H. i s 513 ks CD-R s filmovými tituly a 188 ks hudebních CD-R, druhý N. V. N. i s 329 ks filmových CD-R, 1035 ks hudebních CD-R a zhruba 30 krabicemi plnými nekolkovaných kartonů cigaret. Razie zaštiťovali pracovníci Celního úřadu Klatovy, Celního ředitelství Plzeň a Oddělení kontroly pobytu Služby cizinecké a pohraniční policie.


Kontrola pirátských tržnic v okrese Cheb

OKRES CHEB, 15.7.2006 - Vyšetřovatelé České protipirátské unie (ČPU) a její německé obdoby "Společnosti pro stíhání případů porušování autorských práv" (Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen, GVU) za významné podpory 19 příslušníků Celního úřadu Cheb vykonali v sobotu dne 15.7.2006 kontrolu na tržnicích Lipový Dvůr v obci Aš a Vojtanov ve stejnojmenné obci v česko německém pohraničí během které zajistili celkem 15.461 ks pirátských CD-R s nejrůznějšími filmovými a hudebními tituly, předpremiérovými tituly jako Rychle a zběsile: Tokijská jízda (The Fast and Furious: Tokyo Drift), Let číslo 93 (United 93) a The Sentinel nevyjímaje. V podrobnostech odkazuji na naši tiskovou zprávu ze dne 17.7.2006 a pro ilustraci přikládám několik fotografií.


Vyšetřování inzerenta z Třebíčska

PRAHA, 27.6.2006 - Česká protipirátská unie zpracovává odborné vyjádření a vyčísluje škodu způsobenou nositelům práv ve věci pirátského inzerenta z Blatnice u Třebíče. Podezřelý prostřednictvím inzerce v celostátních inzertních novinách Anonce nabízel k prodeji DVD s filmy a CD s hudebními tituly. Na začátku března byly proti podezřelému zahájeny úkony trestního řízení a dne 13.4.2006 u něj byla vykonána domovní prohlídka, v rámci níž dobrovolně vydal 1628 CD-R a DVD-R obsahujících nejrůznější hudební a filmové tituly.


Domovní prohlídka u pirátského výrobce

CHEBSKO, 26.6.2006 - Policisté odboru Služby kriminální policie a vyšetřování Okresního ředitelství PČR Cheb vykonali dne 14.6.2006 domovní prohlídku v Pelhřimově nedaleko Chebu u osoby vietnamské národnosti P. B. N. podezřelé z výroby nelegálních rozmnoženin hudebních a filmových děl. I přestože náš vyšetřovatel napomáhal policistům s třízením zajištěných nosičů a poskytoval odborné vyjádření ohledně jejich legálnosti, oficiálně jsme se výsledky domovní prohlídky dozvěděli až tento týden, neboť na zjištěné skutečnosti bylo uvaleno informační embargo. Ač je ze zjištěných okolností zřejmé, že podezřelý vyráběl a zásoboval pirátskými CD-R s hudebními a filmovými rozmnoženinami tržnice ovládané vietnamskými prodejci v nejbližším okolí (pravděpodobně dvě největší tržnice na Chebsku Svatý Kříž a Dragoun), v rámci domovní prohlídky v jeho bytě bylo zajištěno až nečekaně malé množství padělků - 1011 ks CD-R s filmy zaznamenanými ve formátu VCD tzv. pseudoDVD a 3859 ks CD-R, 17 ks VCD a 58 ks VHS s rozličnými hudebními tituly. Podezření policie však potvrdilo zejména značné množství techniky určené k výrobě padělků, a to 4 digitální laserové kopírovací stroje, 5 CD inkoustových tiskáren, 2 optické diskové duplikační stroje, 1 CD termální tiskárna, 1 ruční střihač papíru, 1 ruční sítotisk na potisk CD disku, 1 sušička na UV sítotiskové laky, 2 PC, 2 monitory a 2 počítačové skříně dohromady s 16 vypalovacími mechanikami CD-R. Oceňujeme úsilí policejního orgánu. Právě na výrobce a dodavatele pirátských rozmnoženin je třeba se zaměřit ještě mnohem více než na koncové prodejce na pouličních tržnicích.


Razie ve dvou

CHEBSKO, 26.6.2006 - Policisté odboru Služby kriminální policie a vyšetřování Okresního ředitelství PČR Cheb vykonali dne 14.6.2006 domovní prohlídku v Pelhřimově nedaleko Chebu u osoby vietnamské národnosti P. B. N. podezřelé z výroby nelegálních rozmnoženin hudebních a filmových děl. I přestože náš vyšetřovatel napomáhal policistům s třízením zajištěných nosičů a poskytoval odborné vyjádření ohledně jejich legálnosti, oficiálně jsme se výsledky domovní prohlídky dozvěděli až tento týden, neboť na zjištěné skutečnosti bylo uvaleno informační embargo. Ač je ze zjištěných okolností zřejmé, že podezřelý vyráběl a zásoboval pirátskými CD-R s hudebními a filmovými rozmnoženinami tržnice ovládané vietnamskými prodejci v nejbližším okolí (pravděpodobně dvě největší tržnice na Chebsku Svatý Kříž a Dragoun), v rámci domovní prohlídky v jeho bytě bylo zajištěno až nečekaně malé množství padělků - 1011 ks CD-R s filmy zaznamenanými ve formátu VCD tzv. pseudoDVD a 3859 ks CD-R, 17 ks VCD a 58 ks VHS s rozličnými hudebními tituly. Podezření policie však potvrdilo zejména značné množství techniky určené k výrobě padělků, a to 4 digitální laserové kopírovací stroje, 5 CD inkoustových tiskáren, 2 optické diskové duplikační stroje, 1 CD termální tiskárna, 1 ruční střihač papíru, 1 ruční sítotisk na potisk CD disku, 1 sušička na UV sítotiskové laky, 2 PC, 2 monitory a 2 počítačové skříně dohromady s 16 vypalovacími mechanikami CD-R. Oceňujeme úsilí policejního orgánu. Právě na výrobce a dodavatele pirátských rozmnoženin je třeba se zaměřit ještě mnohem více než na koncové prodejce na pouličních tržnicích.


Víkendové razie přinesly rekordní počet zajištěných nosičů

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ, 17.-18.6.2006: Osvědčený tým České protipirátské unie (ČPU) a České obchodní inspekce (ČOI) Inspektorát Plzeňský a Karlovarský uskutečnil za podpory policistů Oddělení kontroly pobytu Služby pohraniční a cizinecké policie Oblastní velitelství Plzeň v průběhu víkendu řadu razií na pohraničních tržištích zaměřených na audiovizuální pirátství. V sobotu se kontroloři vydali na tržiště v Plzeňském kraji, kde v pirátských stáncích v obcích Folmava, Lísková, Železná a Sv. Kateřina zajistili 31.690 ks pirátských napodobenin filmových DVD disků a 7.910 ks pirátských hudebních cédéček, mezi kterými byly i neonacistické nahrávky. V neděli se pak kontrolní tým přesunul na karlovarskou tržnici Dragoun v bývalých kasárna v Chebu, kde zajistil 31.400 ks pirátských pseudoDVD, 29.199 ks hudebních CD-R a padělky počítačových her. Přestože spolu v poslední době trhovci z jednotlivých tržnic v důsledku častých razií a velkých ztrát stále více spolupracují a navzájem se varují před hrozícími kontrolami včetně sledování kontrolních vozidel a podávání zpráv o jejich pohybu vysílačkami spojkám v ohrožených tržnicích, podařilo se malému týmu kontrolorů zajistit v průběhu víkendu přes 100 tisíc pirátských nosičů. Víkendová akce tak vysokým počtem zajištěných pirátských kopií filmů překonala předchozí úspěšné razie; z tohoto pohledu se jedná o doposud nejúspěšnější zátah v tomto roce. Jak je již zvykem u společných razií zaměřených proti filmovému pirátství, i tentokráte policisté z Oddělení kontroly pobytu nelenili a během razie zkontrolovali také dokumenty a povolení k pobytu 110 osob, přičemž jim udělili 8 blokových pokut v celkové výši 12.000,-Kč. Znovu tak svojí přítomností umožnili inspektorům a vyšetřovatelům bezproblémový průběh kontrol neoprávněných rozmnoženin nabízených v rámci stánkového prodeje.

Padělky DVD nosičů, tzv. pseudoDVD, prodávané na příhraničních tržištích v průměru za 5,- €, jsou nejlevnější CD-R disky, na kterých je vypálen pirátský záznam filmu s německým dabingem. Záznam je většinou ve velmi špatné kvalitě, pořízený z kina, za to však nejnovějšího filmu. I na cédéčkách zajištěných v průběhu víkendové akce může zájemce najít mizerné kopie filmových novinek Satan přichází, 16 bloků s Brucem Willisem či nyní již obvyklé Šifry mistra Leonarda a třetích pokračování sérií Mission Impossible a X-Men.

Tržiště v česko-německém pohraničí a Znojemsku, které se zaměřují především na německy mluvící klientelu, jsou ovládána vietnamskými prodejci, kteří při svém "podnikání" naprosto ignorují zákony a předpisy. Otevřeně i skrytě prodávají jak neoprávněné napodobeniny filmových a hudebních nosičů, tak padělky výrobků známých značek od oděvů, přes obuv, tašky a hodinky po cigarety. To však není jediný druh kriminality, který je s příhraničními tržišti spojen. Daňové a celní úniky jsou pravidlem; stále častěji se prodejci pouští i do distribuce drog, zejména pervitinu.


Razie ve dvou

FOLMAVA, 1.6.2006 - Ve čtvrtek 1.června 2006 vyšetřovatel České protipirátské unie a inspektor České obchodní inspekce Inspektorát Plzeňský a Karlovarský vykonali razii tržnici "U kostela" ovládané vietnamskými prodejci umístěné v obci Horní Folmava nedaleko stejnojmenného hraničního přechodu. Na jednom pirátském stánku zajistili celkem 324 ks tzv. pirátských pseudoDVD tedy CD-R s filmovými tituly v německé jazykové verzi zaznamenané ve formátu VCD obsahující hlavně novinkové tituly jako "Šifra mistra Leonarda", " Mission Impossible III", "X-Men: Poslední vzdor" a mnoho dalších a 159 ks hudebních CD-R.


Čtyři úspěšné razie v pohraničí

POHRANIČÍ, 24.5. - 28.5.2006 - V průběhu minulého týdne uskutečnili vyšetřovatelé ČPU 4 razie na tržnicích ovládaných vietnamskými prodejci v pohraničí. První z nich proběhla ve středu 24.5.2006 na tržnici "T.K.Q." v obci Strážný nedaleko stejnojmenného hraničního přechodu. Inspektoři České obchodní inspekce Inspektorát Jihočeský a Vysočina ve spolupráci s vyšetřovatelem ČPU vykonali kontrolu na pirátském stánku, kde zajistili 183 ks pirátských CD-R nosičů s filmovými tituly zaznamenanými ve formátu VCD tzv. pseudoDVD, 130 ks krabiček s booklety a 157 ks hudebních CD-R. Nízký počet zajištěných nosičů je důsledkem kooperace mezi dodavatelem a prodejci, kdy je tržiště úmyslně zásobováno sice často, ale pouze malým množstvím nosičů (obvykle 1-2 krabice), aby byly v případě razie a následného zajištění zboží, minimalizovány případné ztráty.

V pátek 26.5.2006 pak ve spolupráci ČPU, České obchodní inspekce Inspektorát Plzeňský a Celního úřadu Klatovy proběhla razie na tržnici "Saigon" v Železné Rudě, kde bylo na dvou stáncích zajištěno 1.105 ks pseudoDVD s filmovými tituly a 1.254 ks hudebních CD-R. Jeden stánek musel být násilím otevřen, neboť v něm uvězněn německý turista, kterého zde uzamkl vietnamský prodejce při hektickém útěku před kontrolou.

V neděli 28.5.2006 vyšetřovatelé ČPU, IFPI ČR, inspektoři České obchodní inspekce Inspektorát Plzeňský a Karlovarský a příslušníci z Oddělení kontroly pobytu Služby pohraniční a cizinecké policie Oblastní velitelství Plzeň, Oddělení cizinecké policie Plzeň město a Plzeň město - Jih společně vykonali kontrolu na tržnicích "U Casina" v obci Horní Folmava nedaleko hraničního přechodu Folmava (Furth im Wald-Schafberg) a v obci Svatá Kateřina u hraničního přechodu Rozvadov (Waldhaus), kde na třech stáncích zajistili 3.284 ks CD-R s filmovými tituly v německé jazykové verzi a mezi nimi i premiérovou Šifru mistra Leonarda, MI: III a X-Men 3: Poslední vzdor a 3.146 ks CD-R s rozličnými hudebními tituly.

V neděli také proběhla razie v česko-rakouském pohraničí na vietnamské tržnici "T.K.Q." u hraničního přechodu Hatě (Kleinhaugsdorf). Policisté Služby kriminální policie a vyšetřování PČR Znojmo a pracovníci oddělení pátrání celního úřadu Znojmo zde za pomoci vyšetřovatele ČPU zajistili 288 ks filmových pseudoDVD a nemalé množství hudebních CD-R a padělků textilu a obuvi. Při prodeji byl zadržen 42 letý prodejce - vietnamský státní příslušník - který nyní za prodej pirátských nosičů čelí trestnímu stíhání.


Víkendové razie přinesly doposud nejvyšší počet zajištěných nosičů

PLZEŇSKÝ KRAJ, 20.5.-21.5.2006 - O víkendu se v pohraniční oblasti Plzeňského kraje uskutečnila další ze série úspěšných razií zaměřených proti audiovizuálnímu pirátství na zdejších tržištích. Za spolupráce vyšetřovatelů České protipirátské unie (ČPU) a IFPI ČR, inspektorů České obchodní inspekce (ČOI) Inspektorát Plzeňský a Karlovarský a příslušníků z Oddělení kontroly pobytu Služby pohraniční a cizinecké policie Oblastní velitelství Plzeň, Oddělení cizinecké policie Plzeň město a Plzeň město - Jih byly vykonány kontroly na čtyřech tržnicích ovládaných vietnamskými prodejci, a to v sobotu tržnice v obci Lísková u hraničního přechodu Lísková (Waldmünchen),tržnice U Kostela v obci Horní Folmava nedaleko hraničního přechodu Folmava (Furth im Wald-Schafberg) a tržnice v obci Svatá Kateřina u hraničního přechodu Rozvadov (Waldhaus) a v neděli pak tržnice U Casina v obci Horní Folmava nedaleko hraničního přechodu Folmava (Furth im Wald-Schafberg). Výsledky razií jsou více než uspokojivé. Kontrolním orgánům se podařil rekordní úlovek - v sobotu na čtyřech stáncích zajistili 12.910 ks pirátských pseudoDVD - CD-R disků obsahujících filmy v německé jazykové verzi zaznamenané ve formátu VCD - mezi nimi předpremiérové a premiérové tituly jako např. Šifra mistra Leoparda, Mission Imposible III a 25.820 ks hudebních CD-R a v neděli pak na třech stáncích dalších 18.372ks ks pirátských pseudoDVD a 19.680ks hudebních CD-R. V souhrnu tedy bylo během víkendu na 4 tržištích na 7 stáncích s pirátským zbožím zajištěno neuvěřitelných 31.282 ks pirátských DVD a 45.640 ks hudebních CD-R. Ač byla razie zaměřena zejména proti audiovizuálnímu pirátství, policisté z Oddělení kontroly pobytu nelenili a zkontrolovali dokumenty a povolení k pobytu 146 osob - vietnamských prodejců a udělili 10 blokových pokut v celkové výši 18.500,-Kč. Svojí přítomností umožnili inspektorům a vyšetřovatelům bezproblémový průběh kontrol neoprávněných rozmnoženin nabízených v rámci stánkového prodeje. Vzhledem k vysokému počtu zajištěných pirátských kopií filmů se jedná v tomto roce o dosud nejúspěšnější razii.


Razie na vietnamské tržnici "U Casina"

HORNÍ FOLMAVA, 15.5.2006 - V pátek 15.5.2006 vyšetřovatelé ČPU, IFPI ČR a ČOI Inspektorát Plzeňský a Karlovarský a dva policisté z útvaru Oddělení kontroly pobytu Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Plzeň vykonali razii na tržnici "U Casina" v Horní Folmavě. Na tržnici byl otevřen sice pouze jediný stánek s pirátskými nosiči, ale v něm bylo zajištěno nemalé množství pirátských CD-R nosičů s filmovými tituly zaznamenanými ve formátu VCD tzv. pseudoDVD a CD-R nosičů s rozličnými hudebními tituly, a to 2.450 ks pseudoDVD s filmy v německé případně ruské jazykové verzi včetně řady předpremiérových titulů a 5.200 ks hudebních CD-R. Také pravděpodobného pirátského prodejce se podařilo identifikovat na základě zajištěných materiálů a v nejbližší době by proti němu mělo být zahájeno trestní stíhání.


Společná razie s vyšetřovateli GVU na čtyřech pohraničních tržnicích

CHEBSKO A TACHOVSKO, 27.4.2006 - Ve čtvrtek 27.4.2006 vyšetřovatelé ČPU, IFPI ČR, ČOI Inspektorát Plzeňský a Karlovarský a policisté z Oddělení kontroly pobytu Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie za pomoci dvou vyšetřovatelů "německé protipirátská unie" GVU (Gesselschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen) vykonali další ze série razií zaměřených na prodej pirátských nosičů s hudebními a filmovými tituly na příhraničních tržnicích ovládaných vietnamskými prodejci, jmenovitě v obcích Svatý Kříž, Vojtanov, Svatá Kateřina a na tržnici Dragoun v Chebu. Razie na tržnici Dragoun a razie v obci Svatá Kateřina však nebyly úspěšné, pravděpodobně byly vyzrazeny předem, neboť při příjezdu vyšetřovatelů a policistů na tržnici byly všechny stánky uzavřeny. Na tržnici Svatý Kříž byly za pomoci vyšetřovatelů GVU obsazeny dva stánky, na nichž bylo zajištěno celkem 740 ks pirátských pseudoDVD - CD-R disků obsahujících filmy zaznamenané ve formátu VCD v německé jazykové verzi a 1.420 ks hudebních CD-R. Na tržnici v obci Vojtanov pak bylo na jednom stánku zajištěno 120 ks pseudoDVD a 280 ks hudebních CD-R. Počtem nosičů se tato razie neřadí mezi nejúspěšnější, nicméně jejím velkým přínosem je zejména navázaní a prověření možnosti spolupráce s kolegy z GVU při raziích na příhraničních tržnicích, které jsou zaměřeny především na německy mluvící klientelu. Předpokládáme, že se spolupráce v této oblasti bude i nadále úspěšně vyvíjet.


Razie na tržnici Svatá Kateřina

SVATÁ KATEŘINA, 25.4.2006 - V úterý 25.4.2006 vyšetřovatelé České protipirátská unie, IFPI ČR a České obchodní inspekce Inspektorát Plzeňský a Karlovarský uskutečnili razii na příhraniční tržnici Svatá Kateřina nedaleko hraničního přechodu Rozvadov (Waldhaus). Pirátské zboží se podařilo zajistit pouze na jednom stánku, neboť ostatní trhovci své stánky okamžitě uzavřeli. Během razie tak bylo zajištěno 660 ks CD-R s rozličnými filmy v německé jazykové verzi a 1.139 ks hudebních CD-R.


Razie na tržnici ve Strážném

STRÁŽNÉ, 25.4.2006 - V pondělí 17. dubna vykonali vyšetřovatelé České obchodní inspekce Inspektorát Jižní Čechy a Vysočina razii na vietnamském pouličním tržišti v obci Strážný nedaleko stejnojmenného hraničního přechodu. Na tržišti byl dlouhodobě monitorován prodej pirátských "pseudoDVD" tedy CD-R nosičů zaznamenaných ve formátů VCD a hudebních CD-R. Prodejcům se podařilo uprchnout před začátkem razie, nicméně ve spěchu zanechali své opuštěné stánky otevřené. Během razie bylo zajištěno celkem 460 ks pseudoDVD v německé jazykové verzi a mezi nimi jako obvykle zejména předpremiérové tituly jako např. Libertin or V jako Vendeta (V for Vendetta) a tituly premiérové jako např: Doba ledová 2 - Obleva (Ice Age 2: Meltdown), Základní instinkt 2 (Basic Instinct 2: Risk Addiction) nebo Firewall.


Velikonoční razie - Historicky nejvyšší počet zajištěných nosičů během razie

HORNÍ FOLMAVA a ŽELEZNÁ, 15.4.2006 - V sobotu 15. dubna vyšetřovatelé České protipirátské unie (ČPU) a IFPI ČR a inspektoři České obchodní inspekce (ČOI) Inspektorát Plzeňský a Karlovarský ve spolupráci s 12 příslušníky z Oddělení kontroly pobytu Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Plzeň vykonali další úspěšnou razii zaměřenou na prodej pirátských nosičů s filmovými a hudebními padělky na tržnicích v pohraničí ovládaných vietnamskými prodejci, a to na tržnici v obci Horní Folmava nedaleko hraničního přechodu Folmava a na tržnici v obci Železná nedaleko stejnojmenného hraničního přechodu. Výsledek razie je více než uspokojivý zejména s ohledem na doposud historicky nejvyšší počet pirátských nosičů zajištěných během jedné razie. Během sobotní razie bylo totiž na osmi stáncích celkem zajištěno neuvěřitelných 27.556 ks "pseudoDVD" tedy pirátských CD-R s filmy zaznamenanými ve formátu VCD jako obvykle nevyjímaje předpremiérové a premiérové tituly a 42.344 ks hudebních CD-R.

Vyšetřovatelé a policisté nejprve obsadili tržnici v obci Horní Folmava, která byla kvůli Velkonočním svátkům přímo zaplněna německými turisty a na šesti pirátských stáncích zajistili 20.100 ks filmových a 29.400 ks hudebních CD-R. Poté se přesunuli na tržnici v obci Železná, kde na dvou stáncích zajistili dalších 7.456 ks filmových a 12.944 hudebních CD-R. Policisté z cizinecké policie také opět uložili řadu blokových pokut za nedodržení pobytového režimu na území ČR. Mimořádně vysokým počtem zajištěných nosičů tato razie výrazně převyšuje razie ostatní a patří mezi nejúspěšnější razie svého druhu nejen za letošní rok ale i za dosavadní historii ČPU.

ČPU podporuje organizaci velkých razií a úsilí příslušných orgánů nejen přítomností svých vyšetřovatelů na raziích, ale také zajištěním akce po praktické stránce, jako je například zapůjčení transitů určených k přepravě inspektorů a zajištěných padělků. Příslušné orgány mají totiž omezené zdroje a pokud ČPU takto pomůže při organizaci a provedení razie, vedoucí spíše uvolní své pracovníky k provedení razie.


Dolní Folmava: Společná razie s cizineckou policií

FOLMAVA, 30.3.2006 - Ve čtvrtek 30.3.2006 vyšetřovatelé ČPU, IFPI ČR a ČOI Inspektorát Plzeňský a Karlovarský ve spolupráci s policisty z Oddělení kontroly pobytu Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Plzeň vykonali další z již pravidelných společných razií zaměřenou na prodej pirátských nosičů s hudebními a filmovými tituly a kontrolu dodržování pobytového režimu v České republice. Tentokrát se zaměřili na tržnici "Dolní Folmava" - ovládanou vietnamskými prodejci - nedaleko hraničního přechodu Folmava. I tentokrát razie probíhala podle již prověřeného scénáře. Tržnici nejprve obsadili příslušníci cizinecké policie a začali s kontrolu dokladů a příslušných povolení k pobytu. Vietnamští prodejci, kteří se v daném okamžiku obávali pouze kontroly dokumentů, ponechali své stánky otevřené. Následně na tržnici dorazili inspektoři ČOI a vyšetřovatelé ČPU a IFPI ČR a za pomoci cizinecké policie obsadili stánky s pirátským zbožím. Během razie byli zadrženi tři prodejci vietnamské národnosti a na jejich stáncích bylo zajištěno celkem 4.320 ks pirátských pseudoDVD - CD-R disků obsahujících filmy zaznamenané ve formátu VCD v německé jazykové verzi a 14.030 ks hudebních CD-R. Policisté z cizinecké policie také jako obvykle uložili řadu blokových pokut za nedodržení pobytového režimu na území ČR.


Rozsáhlá razie na Chebsku

CHEBSKO, 26.3.2006 - V neděli 26.3.2006 se také uskutečnila rozsáhlá razie na vietnamských tržištích na Chebsku, během níž 24 příslušníků cizinecké a pohraniční policie z oddělení kontrol a pátrání Oblastního velitelství Plzeň, 2 inspektoři České obchodní inspekce (ČOI) Inspektorát Plzeňský a Karlovarský a vyšetřovatelé České protipirátská unie a IFPI ČR za účasti reportéra deníku Právo vykonali kontrolu na čtyřech různých tržnicích ovládaných vietnamskými prodejci v chebském pohraničí. První kontrola na tržnici Lipový dvůr v obci Aš nebyla úspěšná, neboť vietnamští prodejci spatřili nedaleko tržnice tranzit s uniformovaným řidičem a všechny stánky uzavřeli ještě před příjezdem vyšetřovatelů na tržiště. Ostatní 3 kontroly proběhly bez komplikací. Co se týče pirátských rozmnoženin filmových děl na tržnici v obci Vojtanov bylo na dvou stáncích zajištěno 470 ks pseudoDVD a na tržnici Svatý Kříž u Chebu na jednom stánku se skladem 1000 ks pseudo DVD. Posledním cílem se stala tržnice v bývalé kasárna Dragoun v Chebu, kde bylo na jednom prodejním stánku zajištěno 1030 ks pseudoDVD. Během razie bylo zajištěno celkem 15.660 ks pirátských CD-R s hudebními díly, 2.500 ks pseudoDVD v německé jazykové verzi zaznamenaných ve formátu VCD jako obvykle s nejnovějšími a předpremiérovými tituly. Cizinecká policie také za nedodržení pobytového režimu udělila pokuty v celkové výši 35.000,- Kč (dle vážnosti přestupku 500,- Kč až 3000,- Kč) a dva muži vietnamské národnosti byli vzati do vyhošťovací vazby pro nedodržení povinnosti zákazu pobytu v ČR. Ač se razie z hlediska počtu zajištěných filmových nosičů neřadí k největším, jde zatím v historii razií o zcela ojedinělou akci, a to zejména svým rozsahem, kdy byla v jeden den provedena kontrola na čtyřech různých tržnicích. Pozitivní je také zadržení a následné vyhoštění dvou prodejců se zákazem pobytu v ČR. Tato série razií následovala po sobotní razii na tržnici Dragoun, během níž byl brutálně napaden a zbit jeden inspektor ČOI a zajištěno okolo 17.000 ks CD-R s hudebními a filmovými tituly.


Razie na vietnamské tržnici "M.O.H." v pohraničí

HATĚ, 26.3.2006 - Policisté z útvaru Služby kriminální policie a vyšetřování Okresního ředitelství Policie ČR Znojmo a zaměstnanci oddělení pátrání Celního ředitelství Brno ve spolupráci s vyšetřovatelem České protipirátské unie vykonali v neděli 26.3.2006 razii na vietnamském tržišti "M.O.H" v blízkosti hraničního přechodu Hatě. Tato tržnice je stejně jako mnoho dalších v česko-rakouském a česko-německém pohraničí vyhlášená prodejem padělků nejrůznějšího zboží, a to nejen pirátských CD a pseudoDVD, ale i textilu, obuvi, alkoholu, cigaret a dalšího zboží. Během razie byl zadržen prodejce vietnamské národnosti, který na svém stánku nabízel a prodával pirátské kopie filmů v německé jazykové verzi zaznamenané na CD-R nosičích ve formátu VCD tzv. pseudo DVD a kopie hudebních děl na CD-R nosičích. Na jeho stánku bylo celkem zajištěno 752 pirátských disků s filmy a 493 pirátských disků s hudbou. Pachateli hrozí trest odnětí svobody na 6 měsíců až 2 roky, peněžitý trest do pěti miliónů, trest propadnutí věci, jako podnikateli trest zákazu činnosti a jako cizímu státnímu příslušníkovi také trest vyhoštění.


Další razie na bleších trzích Kolbenova

PRAHA, 25.3.2006 - V sobotu 25.3.2006 policisté Služby kriminální policie a vyšetřování Obvodního ředitelství PČR Praha III ve spolupráci s vyšetřovateli České protipirátské unie vykonali další z razií zaměřených na prodejce pirátských rozmnoženin filmů na DVD na bleších trzích v areálu Kolbenova v Praze 9. Přes časté razie a zadržení již více než čtyř desítek pachatelů si filmoví piráti nedají pokoj a stále na bleších trzích Kolbenova prodávají. Obvykle se jedná o známé firmy a poslední dobou také o děti a mladistvé, které organizátoři pirátského prodeje využívají k prodeji, aby se sami vyhnuli trestnímu stíhání. Během sobotní razie policisté zase zadrželi mladého, teprve šestnáctiletého, cizince ukrajinské národnosti, který byl opět na vycházce z dětského domova, kde v součastné době pobývá a na druhém stánku 4 mladé prodejce. Pětici pirátských prodejců bylo odebráno 85 pirátských DVD-R disků připravených k prodeji. Mezi nabízenými tituly byly jako obvykle nejnovější filmy včetně předpremiérových "Final Destination 3" "Mlha" a "Aeon Flux" a nejčerstvějších novinek "Univerzální uklízečka" či "Syriana". V neděli se pak měla uskutečnit další razie, akce však byla pravděpodobně vyzrazena a policii se nepodařilo zadržet žádného prodejce ani zajistit pirátské nosiče.


Razie na tržnici "U kostela" na Folmavě

FOLMAVA, 16.3.2006 - Ve čtvrtek 16.3.2006 vyšetřovatelé ČPU, IFPI ČR a ČOI Inspektorát Plzeňský a Karlovarský vykonali razii na tržnici "U kostela" ve Folmavě ovládané vietnamskými prodejci. Na třech stáncích bylo zajištěno nemalé množství pirátských CD-R nosičů s filmovými tituly zaznamenanými ve formátu VCD tzv. pseudoDVD a CD-R nosičů s rozličnými hudebními tituly, a to 10.400 ks pseudoDVD s filmy v německé případně ruské jazykové verzi včetně řady předpremiérových titulů jako např. Syriana, Casanova, Firewall či Mlha a 5.230 ks hudebních CD-R. Na stánku, kde bylo zajištěno nejvíce titulů, bylo nalezeno i nemalé množství dosud nezkompletovaných CD-R uložených v krabicích pod pultem a svazky čerstvě vytištěných bookletů zjevně určených ke zkompletování a jejich následnému prodeji.

Tato razie byla výjimečná zejména množstvím zajištěných filmových napodobenin výrazně převažujících nad napodobeninami hudebními. Obvykle tomu totiž bývá naopak, hudební padělky převažují nad filmovými průměrně v poměru 2:1. Tato úspěšná razie v neposlední řadě také potvrdila naše podezření, že mezi klienty vietnamských prodejců nepatří jen německy mluvící zákazníci, ale také Rusové. Na tržnici byly spatřeny rusky mluvící osoby v autě s německou registrační značkou, které se sháněly po hudebních a filmových padělcích a bylo zajištěno i několik pirátských titulů v ruské jazykové verzi.


Razie na tržnici ve Strážném

STRÁŽNÝ, 2.3.2006 - Ve čtvrtek 2. března vyšetřovatel České protipirátská unie a vyšetřovatelé České obchodní inspekce Inspektorát Jižní Čechy a Vysočina vykonali razii na vietnamském pouličním tržišti v obci Strážný nedaleko stejnojmenného hraničního přechodu. Na tržišti byl dlouhodobě monitorován prodej pirátských "pseudoDVD" tedy CD-R nosičů zaznamenaných ve formátů VCD a hudebních CD-R. Prodejcům se podařilo uprchnout před začátkem razie, nicméně ve spěchu zanechali své opuštěné stánky otevřené. Během razie bylo celkem na dvou pirátských stáncích zajištěno 336 pseudoDVD v německé jazykové verzi a mezi nimi jako obvykle zejména premiérové a předpremiérové tituly jako např. Růžový panter, Zkrocená hora, Capote, Hostel, Mnichov, Mariňák a mnoho dalších a 488 ks hudebních CD-R.


Úspěšná razie na dosud odolávajícím tržišti v Hoře Svatého Šebestiána

HORA SVATÉHO ŠEBESTIÁNA, 27.2.2006 - V pondělí 27.2.2006 se ve večerních hodinách uskutečnila další z řady razií zaměřených na prodej nelegálních rozmnoženin na vietnamských tržnicích v pohraničí. Tentokrát se jí na naše pozvání zúčastnil i reportér deníku Právo s úmyslem zažít na vlastní kůži atmosféru vietnamských tržišť a protipirátských razií a získat tak informace pro svůj připravovaný článek. Vyšetřovatel České protipirátské unie a pracovníci Celního úřadu v Ústí nad Labem a ČOI Inspektorát Ústecký a Liberecký dorazili spolu s novinářem v podvečerních hodinách na příhraniční tržiště v obci Hora Svatého Šebestiána nedaleko stejnojmenného hraničního přechodu na Chomutovsku a začali vykonávat kontrolu pirátských stánků. Během razie bylo ve dvou pirátských stáncích zajištěno 3.360 optických nosičů CD-R zaznamenaných ve formátu VCD obsahujících nejrůznější filmové tituly včetně premiérových novinek, 9.580 CD-R s hudebními tituly a 208 ks padělků textilních výrobků. Výsledek razie je velmi uspokojující jak v porovnání s obdobnými raziemi na jiných tržištích, tak především s ohledem na malé úspěchy minulých razií v této lokalitě. Při předchozích raziích totiž byli prodejci často předem varováni, takže stačili ještě před příjezdem kontrolních orgánů uzavřít stánky. Tržnice je z tohoto hlediska výhodně uspořádána ve prospěch trhovců – jediná příjezdová komunikace dává výborný přehled o přijíždějících vozidlech, vybavení stánků umožňuje jejich rychlé uzavření bez zvláštní námahy a zadní východy navzájem spojených stánků zase poskytují vietnamským trhovcům možnost úniku.


Razie na bleších trzích Kolbenova

PRAHA, 19.2.2006 - V neděli 19. února proběhla na bleších trzích v areálu T-Mobile parku na Praze 9 další razie cílená na prodejce pirátských rozmnoženin filmů na DVD-R discích, tentokráte ve spolupráci České protipirátská unie a policistů z místního oddělení PČR Vysočany, o jejichž aktivitě jsme Vás informovali v reportu z minulého týdne. Během razie byla zadržena jednadvacetiletá mladá žena - známá firma, která na tržišti dlouhodobě a opakovaně prodává pirátská DVD a její dva pomocníci. Policisté také zajistili 88 ks nelegálních rozmnoženin filmů zaznamenaných na DVD-R discích, mezi nimi dosud nevydané či dokonce v ČR nezveřejněné filmové novinky, jako např. Mistři hazardu (The Dukes of Hazard), Mariňák (Jarhead) či Mlha (Fog). Cena všech titulů byla opět jednotná, pachatelé prodávali jeden film za 100,- Kč. Žena je hlavou jednoho z gangů operujícího na uvedené tržnici a řídí několik prodejců včetně dvou zajištěných v neděli a tří zadržených během minulých razií. Sama byla již dvakrát odsouzena, naposledy trestním příkazem z ledna tohoto roku. Rozhodnutí nenabylo právní moci, neboť státní zástupce podal na podnět České protipirátské unie odpor, a to kvůli příliš nízkému uloženému trestu. Pachatelka proto bude souzena v hlavním líčení kde jí hrozí trest odnětí svobody až na dva roky, peněžitý trest do pěti miliónů korun a propadnutí věci; a to nejen pirátských nosičů, ale i zařízení a prostředků sloužících k jejich výrobě a veškerých zisků.


Další úspěšná razie v pohraničí ve spolupráci s cizineckou policií

ŽELEZNÁ a SVATÁ KATEŘINA, 18.2.2006 - V sobotu 18. února vyšetřovatelé České protipirátské unie (ČPU) a IFPI ČR a inspektoři České obchodní inspekce (ČOI) Inspektorát Plzeňský a Karlovarský ve spolupráci s příslušníky z Oddělení kontroly pobytu Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Plzeň vykonali další úspěšnou společnou razii zaměřenou na prodej pirátských nosičů s filmovými a hudebními tituly na tržnicích v pohraničí, a to na vietnamské tržnici v obci Železná nedaleko stejnojmenného hraničního přechodu a na vietnamské tržnici v obci Sv. Kateřina v sousedství hraničního přechodu Rozvadov.

Postup byl stejný jako při nedávné razii, o které jsme Vás informovali v našem reportu ze dne 8.2.2006. Jak se již dříve osvědčilo, tržnici nejprve obsadili pracovníci cizinecké policie a začali vykonávat kontrolu dokladů a příslušných povolení k pobytu. Vietnamští prodejci, kteří se v daném okamžiku obávali pouze kontroly dokumentů, ponechali své stánky otevřené. Následně na tržnici neočekávaně přijeli inspektoři ČOI a vyšetřovatelé ČPU a IFPI ČR, a za pomoci cizinecké policie obsadili stánky s pirátským zbožím. Během razie bylo zajištěno 8.089 ks pirátských pseudoDVD - CD-R disků obsahujících filmy v německé jazykové verzi zaznamenané ve formátu VCD - mezi nimi předpremiérové a premiérové tituly jako např. Capote, Hostel, Mariňák (Jarhead) či Gejša (Memoirs of Geisha) a 11.068 ks hudebních CD-R, a to na pěti stáncích na tržnici v obci Železná a na dvou stáncích na tržnici v obci Sv. Kateřina. Policisté z cizinecké policie krom toho řadě vietnamských prodejců uložili blokové pokuty za nedodržení pobytového režimu na území ČR. Rozsahem i mimořádně vysokým počtem zajištěných pirátských disků se i tato razie řadí k nejúspěšnějším zátahům svého druhu a je největší razií dosud uskutečněnou v letošním roce.


Razie na vietnamské tržnici Loučná

LOUČNÁ, 19.2.2006 - V neděli 19. února se uskutečnila také razie na vietnamské tržnici v obci Loučná na Chomutovsku. Pracovníci Celního úřadu Chomutov ve spolupráci s vyšetřovateli České protipirátské unie a IFPI ČR a inspektory České obchodní inspekce Ústí nad Labem vykonali další z pravidelných razií zaměřených na pouliční vietnamské prodejce nelegálních pirátských filmových a hudebních rozmnoženin. Celkem bylo na 6 stáncích zajištěno 2.942 pirátských VCD v německé jazykové verzi a 9.683 hudebních CD-R. Prodejcům se před příjezdem celníků a vyšetřovatelů na tržiště podařilo uprchnout. I tato razie se počtem zajištěných napodobenin řadí k velmi úspěšným akcím.


Razie na tržnici Excalibur

HATĚ, 27.1.2006 - Pracovníci oddělení pátrání celního úřadu Brno a České obchodní inspekce Brno za pomoci vyšetřovatele České protipirátské unie uskutečnili ve pátek 27.1.2006 kontrolu na dvou stáncích s pirátským zbožím v příhraniční tržnici Excalibur na hraničním přechodu Hatě (Kleinhaugsdorf) v okrese Znojmo. Prodejci před začátkem razie opustili své stánky a utekli, takže se bohužel nepodařilo zjistit jejich totožnost. Na stáncích však bylo zajištěno nemalé množství pirátských disků s filmovými a hudebními tituly, a to 2.000 ks pirátských pseudoDVD s filmy zaznamenanými ve formátu VCD v německé jazykové verzi a 4.990 ks hudebních CD-R.


Společná razie s cizineckou policií

SVATÁ KATEŘINA, 27.1.2006 - V pátek 27.1.2006 se na příhraniční tržnici Svatá Kateřina nedaleko hraničního přechodu Rozvadov (Waldhaus) uskutečnila úspěšná společná razie, které se zúčastnili pracovníci Cizinecké a pohraniční policie Plzeň, vyšetřovatel České protipirátské unie, vyšetřovatel České obchodní inspekce Inspektorát Plzeňský a Karlovarský a zaměstnanci Celního úřadu Rozvadov. V odpoledních hodinách tržnici nejprve obsadili pracovníci cizinecké policie a začali vykonávat kontrolu dokladů. Prodejci, kteří se v té chvíli neobávali kontroly svých stánků, ale pouze kontroly dokumentů, ponechali své stánky otevřené. Následně na tržnici nečekaně přijeli vyšetřovatelé ČPU a ČOI spolu s celními úředníky a obsadili stánky s pirátským zbožím. Během razie bylo celkem zajištěno 1.992 ks pirátských pseudoDVD s rozličnými filmy v německé jazykové verzi předpremiérové a premiérové tituly jako např. Finty Dicka a Jane, Pýcha a předsudek, Hooligans, Mnichov nebo Saw II nevyjímaje a 3.632 ks hudebních CD-R. Našemu vyšetřovateli se také podařilo zajistit rozpis týdenních tržeb za prodej pirátských nosičů. Při obvyklé prodejní ceně 5,- € za filmový titul a 3,- € za hudební titul se průměrná týdenní tržba na jednom stánku pohybuje okolo 2.000,- €. K tomu je třeba podotknout, že se zde jedná téměř o čistý zisk, neboť pirátští prodejci ze svých zisků zásadně neodvádějí daně a pořizovací náklady pirátských disků jsou minimální.


Razie na tržnici Svatá Kateřina

SVATÁ KATEŘINA, 23.1.2006 - V sobotu 23.1.2006 vyšetřovatelé České protipirátská unie a IFPI ČR ve spolupráci se zaměstnanci Celního úřadu Rozvadov a České obchodní inspekce Inspektorát Plzeňský a Karlovarský uskutečnili razii na příhraniční tržnici Svatá Kateřina nedaleko hraničního přechodu Rozvadov (Waldhaus). Na této tržnici ovládané vietnamskými prodejci je dlouhodobě uskutečňován prodej pirátských CD-R obsahujících nejrůznější často premiérové či předpremiérové filmové tituly v německé jazykové verzi. Prodejci však byli o chystané razii předem informováni a proto tržnici včas uzavřeli a opustili. Tím se však vyšetřovatelé nenechali zaskočit a celou akci naoko vykonali dle původního časového harmonogramu. Na tržnici dorazil tranzit ČOI a tři auta s celními úředníky, kteří tržnici zkontrolovali a po chvíli odjeli. Prodejci se po vykonané razii zřejmě uklidnili a své stánky opět otevřeli. Skutečnost, že bude razie o tři hodiny později ve stejném rozsahu nečekaně a neplánovaně zopakována, vskutku nečekali. Během následující razie bylo tak zajištěno 718 ks CD-R s rozličnými filmy v německé jazykové verzi a 1.916 ks hudebních CD-R.


Razie na tržnici T.K.Q.

HATĚ, 19.1.2006 - Policisté Služby kriminální policie a vyšetřování PČR Znojmo a pracovníci oddělení pátrání celního úřadu Znojmo za pomoci vyšetřovatelů České protipirátské unie uskutečnili ve čtvrtek 19.1.2006 kontrolu na stánku v příhraniční tržnici T.K.Q. umístěné u hraničního přechodu Hatě (Kleinhaugsdorf) v okrese Znojmo. Vyšetřovatel ČPU vykonal kontrolní nákup, jehož obsahem byly premiérové tituly "Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň" a "Finty Dicka a Jane" a vyčkal příjezdu orgánu činných v trestním řízení. Následně byl na místě přímo při prodeji zadržen třiatřicetiletý pirátský prodejce vietnamské národnosti, na jehož stánku bylo zajištěno celkem 343 ks pirátských pseudoDVD - CD-R s filmy v německé jazykové verzi zaznamenaných ve formátu VCD a 431 ks hudebních CD-R.


Razie na příhraničních tržnicích

KŘÍMOV, 11.-12.1.2006 - Ve středu 11. ledna a ve čtvrtek 12. ledna byly uskutečněny dvě úspěšné razie na vietnamských tržnicích v pohraničí. Během středeční razie vyšetřovatelé České protipirátská unie a České obchodní inspekce Ústí nad Labem vykonali kontrolu na tržnici Křímov v okrese Chomutov a na 2 stáncích zajistili 486 nelegálních pseudoDVD s nejrůznějšími filmovými tituly v německé jazykové verzi a 1.348 hudebních CD-R. Během čtvrteční razie zaměstnanci Celního úřadu Draženov ve spolupráci s vyšetřovatelem České protipirátská unie a České obchodní inspekce Inspektorát Plzeňský a Karlovarský vykonali kontrolu na třech tržnicích v příhraničí nedaleko hraničního přechodu Folmava, jmenovitě na tržnici Železná, Dolní Folmava a Horní Folmava, ale byli úspěšní až na poslední z jmenovaných. Vzhledem k tomu, že akce na tržnici Železná a Dolní Folmava byly plánovány předem a nebyl zde otevřen ani jeden stánek s pirátským zbožím, zatímco kontrola na tržnici Horní Folmava, kde bylo zajištěno 2.300 filmových pseudoDVD a 3.000 hudebních CD-R, v plánu nebyla, domníváme se, že pirátští prodejci byli o připravovaných raziích předem informováni.


Krádež signálu

CHOMUTOV, 11.1.2006 - Česká protipirátská unie ve spolupráci s vyšetřovateli Oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR Chomutov vyšetřuje na podnět HBO případ krádeže televizního signálu. Společnost, která se vydává za oficiálního poskytovatele kabelových služeb nemá uzavřené příslušné licence s vysílateli rozhlasového a televizního vysílání a není registrována jako řádný provozovatel televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových sítí Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Protiprávním jednáním této společnosti byly poškozeny nejen členské společnosti České protipirátská unie HBO, MTV a Eurosport, ale také kabeloví operátoři řádně podnikající v dané oblasti. Na základě prokázaných skutečností podala policie státnímu zástupci návrh na vydání příkazu k domovní prohlídce resp. prohlídce jiných prostor a pozemků.


Razie v tržnici Hraničná

HRANIČNÁ, 10.1.2006 Zaměstnanci Celního úřadu Karlovy Vary, Celního úřadu Sokolov a České obchodní inspekce Inspektorát Plzeňský a Karlovarský ve spolupráci s vyšetřovatelem České protipirátská unie uskutečnili v úterý 10.1.2006 kontrolu na stánku v příhraniční tržnici Hraničná nedaleko hraničního přechodu Pomezí v okrese Cheb. Na tržnici ovládané vietnamskými prodejci byl opakovaně zjištěn prodej tzv. pseudoDVD - CD-R s filmy zaznamenanými ve formátu VCD. Během razie bylo zajištěno 50 ks CD-R s rozličnými filmy v německé jazykové verzi a 100 ks hudebních CD-R. Vzhledem k neobvykle nízkému počtu zajištěných nosičů na jediném otevřeném stánku s filmovými a hudebnímu padělky na tržnici a skutečnosti, že se v okolí kontrolovaných stánků nikdo nevyskytoval, se domníváme, že prodejci byli o plánované razii předem informováni.


Případ DVD-R pirátství na Karlovarsku v další fázi vyšetřování

KARLOVY VARY, 29.11.2005 - Vyšetřování případu rozsáhlého DVD-R pirátství, kterého se dopouštěli dva pirátští prodejci z Karlovarska, se dostává do další fáze. Česká protipirátská unie na žádost vyšetřovatelů Služby kriminální policie a vyšetřovaní PČR Karlovy Vary zpracovala expertízy nosičů zajištěných v rámci domovních prohlídek, při kterých byly v provozovně a bytech podezřelých nalezeny stovky ilegálních kopií a mezi nimi také 1189 pirátských DVD-R a 99 pirátských CD-R obsahujících nejrůznější filmová díla, předpremiérové tituly nevyjímaje. Oba piráti dlouhodobě zhotovovali nelegální rozmnoženiny filmových děl především na DVD-R discích, které následně prostřednictvím obsáhlých nabídkových seznamů nabízeli k prodeji a prodávali ve své provozovně v Jáchymově. Piráti se však nespecializovali pouze na zvukově obrazové záznamy, kopírovali téměř vše, co kopírovat lze. V jejich sortimentu nechyběli ani pirátské kopie aplikačního software, her pro Playstation a hudebních děl. Značný počet zajištěných pirátských kopií se odrazil i ve výši škody, kterou Česká protipirátská unie na základě vypracovaného odborného vyjádření vyčíslila. Za zastoupené poškozené pak v rámci trestního řízení uplatnila nárok na náhradu škodu převyšující milión korun. Vzhledem ke značnému rozsahu protiprávních aktivit podezřelých je pravděpodobné, že pachatelé budou obviněni ze spáchání trestného činu porušování autorských práv v kvalifikované skutkové podstatě, za což jim hrozí trest odnětí svobody šest měsíců až pět let, peněžitý trest do pěti miliónů korun a trest propadnutí věci.


Nezletilí prodejci na bleších trzích Kolbenova v Praze

PRAHA, 13.11.2005 - V neděli 13.11.2005 vyšetřovatelé České protipirátské unie a policisté Služby kriminální policie a vyšetřování Obvodního ředitelství PČR Praha III vykonali další z razií zaměřených na prodejce pirátských rozmnoženin filmů na DVD na bleších trzích v areálu Kolbenova v Praze 9. Jak je poslední dobou obvyklé, na tržišti prodávali pirátské kopie pouze děti a mladiství. Aby se sami vyhnuli trestnímu stíhaní, využívají piráti k prodeji stále častěji děti a tato taktika se jim naneštěstí zatím vyplácí. Tentokrát policisté zadrželi dívku, o které se domnívali, že by mohla být ze všech prodejců nejstarší. Pouze šestnáctiletá mladistvá pochází ze Semil a v Praze se pohybovala bez vědomí své rodiny. Policisté u ní zajistili celkem 41 ks DVD-R s nejnovějšími filmy a například i premiérový titul "Pomsta bratří Grimmů". V průběhu prověřování osoby pachatelky se ukázalo, že jí byla nařízena ústavní péče, kterou nerespektovala, a proto policisté zajistili její přijetí do diagnostického ústavu v Praze a zajištěné nosiče zůstaly v držení policie jako důkazy důležité pro trestní řízení. Vzhledem k součastné situaci na bleších trzích Kolbenova, zpracovává ČPU podnět, aby byly stíhány celé organizované skupiny pirátů, nikoli pouze jednotliví prodejci, a aby byli organizátoři stíháni za zneužívání nezletilých a mladistvých k prodeji pirátských DVD-R.


Opatrný ale nepříliš chytrý pirát

KARVINÁ, 3.10.2005 - Téměř po roce vyšetřováni zahájili policisté Služby kriminální policie a vyšetřování Okresního ředitelství PČR Karviná trestní stíhání pirátského prodejce z Karviné. Třiačtyřicetiletý pirát byl velmi opatrný při výběru svých klientů a každého z nich si pečlivě prověřoval. Při prvním kontaktu pirát odmítl poskytnout nabídkový seznam a spoléhajíc na všemocnou sílu "práva" na zhotovení kopie pro osobní užití zaplétal do hovoru smyšlenky, které měly při odposlechu dokazovat, že se jde o užití pro osobní potřebu. V podobném duchu pokračoval i při osobním setkání s naším vyšetřovatelem, které proběhlo za účelem provedení kontrolního nákupu několika tehdy předpremiérových titulů (Návrat krále, Spider Man 2, Umučení Krista, Shrek 2 a Den poté) po 200 až 300 Kč za film - pirát odmítl zaslat disky poštou a trval na osobním setkání. Při něm nakupujícího prověřoval, snažil se ho nachytat a podrobně ho instruoval, jak má postupovat kdyby se ho někdo na cokoli ptal. Tuto "paranoidní opatrnost" však završil až neuvěřitelnou hloupostí, neboť předložil k podepsání "potvrzení", že si vyšetřovatel donesl své originály a že mu zhotovuje pouze záložní kopie pro osobní potřebu v souladu s autorským zákonem. Vydal mu však obdobnou stvrzenku s razítkem se svým jménem a údaji ke svému podnikání. Na základě těchto údajů ČPU zjistila pravděpodobnou totožnost pachatele, kterou vyšetřovatel ČPU potvrdil policii při rekognici podle fotografie z centrální evidence osob. V průběhu vyšetřování pak bylo zjištěno, že pirát v období od srpna 2004 až do 23.6.2005 zhotovil za účelem dalšího prodeje minimálně 449 ks pirátských DVD-R a 217 ks VHS obsahující rozličné filmové tituly a 465 ks CD-R obsahující hry pro Playstation.


Razie na bleších trzích Kolbenova v Praze

PRAHA, 11.9.2005 - V neděli 11.9.2005 vyšetřovatelé České protipirátské unie a policisté Služby kriminální policie a vyšetřování Obvodního ředitelství PČR Praha III vykonali další z již pravidelných razií zaměřených na prodejce pirátských rozmnoženin filmů na DVD na bleších trzích v areálu Kolbenova v Praze 9. Tentokrát se akce zúčastnili dva týmy policistů a tři vyšetřovatelé České protipirátské unie. Zadrženi byli dva prodejci pirátských DVD-R - tzv. „známé firmy“, kteří se od protiprávní činnosti nenechali odradit ani relativně nedávným zadržením. Jeden z pachatelů byl zadržen během srpnových razií dokonce dvakrát, druhý z nich pak během razie červnové. Zajištěno bylo celkem 89 ks DVD-R s nejnovějšími filmy včetně premiérového titulu „Utržený ze řetězu“ či předpremiérového titulu „Stealth“.


Razie v tržnici Brandov

BRANDOV, 10.9.2005 - Policisté Služby kriminální policie a vyšetřování Okresního ředitelství PČR Most ve spolupráci s Českou protipirátskou unií uskutečnili v sobotu 10.9.2005 kontrolu na stánku v příhraniční tržnici v obci Brandov v Ústeckém kraji. Na tomto stánku byl opakovaně zjištěn prodej tzv. pseudoDVD – tedy CD-R s filmy ve VCD formátu. Během razie byla zadržena třiapadesátiletá prodejkyně vietnamské národnosti, které se při příjezdu policistů nepodařilo uprchnout. Na jejím stánku bylo zajištěno 34 ks CD-R s filmy v německé jazykové verzi včetně nejnovějších premiérových titulů a 187 ks hudebních CD-R.


Razie na vietnamské tržnici Železná v obci Bělá nad Radbuzou

BĚLÁ NAD RADBUZOU, 1.9.2005 - V čtvrtek 1.9.2005 v odpoledních hodinách se na vietnamské tržnici Železná v obci Bělá nad Radbuzou na Domažlicku uskutečnila další razie zaměřená na pouliční vietnamské prodejce nelegálních pirátských filmových a hudebních rozmnoženin. Policisté PČR Domažlice za pomoci pracovníků České protipirátské unie a IFPI úspěšně zajistili nemalé množství nelegálních pirátských CD-R s filmy včetně nejnovějších blockbusterů ve VCD formátu tzv. pseudoDVD a hudebních CD-R. Přesné počty zajištěných nosičů však zatím bohužel nejsou dostupné. V případě zájmu podrobnosti dodáme později. Prodejci vietnamské národnosti se před příjezdem policistů bohužel podařilo uprchnout. V součastné době se dohledává pomocí policejních informátorů.


Výsledky srpnové razie na vietnamském tržišti v obci Hora Svatého Šebestiána

HORA SV. ŠEBESTIANA, 27.8.2005 - Pracovníci Celního úřadu v Ústí nad Labem ve spolupráci s Českou protipirátskou unií uskutečnili v srpnu razii na příhraničním tržišti ovládaném vietnamskými prodejci v obci Hora Svatého Šebestiána na Chomutovsku. Vzhledem k nemalému množství zajištěných titulů jsme přesné počty zajištěných nosičů obdrželi teprve před nedávnem. Během razie bylo celkem zajištěno 3.258 optických nosičů CD-R zaznamenaných ve formátu VCD obsahujících rozličné filmové tituly včetně nejnovějších blockbusterů, 2 videokazety a 11.599 CD-R s nejrůznějšími hudebními tituly. Dále bylo během razie zajištěno velké množství neokolkovaných cigaret a padělků textilních výrobků a obuvi světových značek zejména Adidas, Nike a Puma.


Domovní prohlídka v obci Hora Svatého Šebestiána

HORA SV. ŠEBESTIANA, 27.8.2005 - Pracovníci Celního úřadu v Ústí nad Labem ve spolupráci s Českou protipirátskou unií uskutečnili v sobotu 27.8.2005 domovní prohlídku bytových prostor a následně prohlídku nebytových prostor stánku v obci Hora Svatého Šebestiána na Chomutovsku. Akce s krycím jménem "Žabák" úspěšně vyústila v zajištění 14.856 ks optických nosičů CD-R s nejnovějšími filmovými a hudebními tituly. Dále bylo zajištěno 261.600 ks neoznačených tabákových výrobků, 56 tablet amfetaminu a různé padělky textilních výrobků světových značek zejména značek Adidas, Nike a Puma.


Neoprávněné veřejné projekce v Mlékojedech u Neratovic

MLÉKOJEDY, 4.8.2005 - Ve čtvrtek 4. srpna 2005 uskutečnil vyšetřovatel České protipirátské unie spolu s policisty z Oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování PČR Mělník prohlídku ve FREE-D-BARU situovaného na břehu pískovny Mlékojedy u Neratovic. Kontrolou byla zjištěna neoprávněná projekce a proto ČPU podala trestní oznámení na provozovatele výše zmíněného baru. Trestní oznámení prověřovali policisté přímo na místě, avšak provozovatel nechtěl spolupracovat a klad policistům odpor. Do hádky s policisty se zapojil i bratr provozovatele. Zaměstnanci baru se po zjištění, že šéf je kvůli neoprávněné projekci vyšetřován policií, snažili ještě na poslední chvíli zachránit situaci tím, že přepisovali tabule a letáky s programem dodatkem, že se jedná o čistě soukromou projekci. Na základě vysvětlení ČPU, že se v tomto případě rozhodně jedná o projekci veřejnou a neautorizovanou, neboť provozovatel předem nezískal příslušné oprávnění k užití díla od nositele práv, však policisté provozovatele obvinili.

Nejednalo se totiž zdaleka o první porušení práv členů ČPU, již v minulosti provozovatel promítal tituly členů ČPU bez příslušných svolení. Provozovatel obvykle promítá z videokazet, a to zejména tituly společnosti Bontonfilm, ke kterým má v posledních letech již získány příslušné licence k užití díla. Přes opakované upozornění a výzvy ČPU k zastavení protiprávní činnosti však provozovatel čas od času pořádá i neautorizované veřejné projekce a promítá tituly členských společností, aniž by získal od nositelů práv příslušná svolení k užití díla. Takový případ nastal i ve čtvrtek, kdy byla na programu Amélie z Montmartru. Na projekci, za kterou provozovatel zásadně nevybírá vstupné, bylo přítomno asi 35 osob.

Tento široko daleko oblíbený bar je svými veřejnými projekcemi rozličných filmů v období letních měsíců vyhlášen a proto jeho aktivity monitorujeme již delší dobu. Letos již byly ve FREE-D-BARU promítány tituly Jedna ruka netleská, Good bye, Lenin!, Báječná léta pod psa, Muž na měsíci, Jízda, Pulp Fiction, Šeptej, Mexická jízda, Hoří, má panenko a zmíněná Amélie z Montmartru. Na srpen jsou dále na programu tituly Lásky jedné plavovlásky, Špatná výchova a Šakalí léta.


Razie na velkosklad nelegálních rozmnoženin v Chebu

CHEB, 17.5.2005 - Policisté odboru Služby kriminální policie a vyšetřování Okresního ředitelství PČR Cheb odhalili pravděpodobně největší velkosklad nelegálních CD a DVD pro pouliční tržnice v regionu Plzeňského a Karlovarského kraje. Celá operace trvala přes šest měsíců a účastnilo se jí celkem 15 kriminalistů a vyšetřovatelů zdejšího oddělení. V průběhu vyšetřování bylo zjištěno, že velkosklad je umístěn v budově bývalé mateřské školky v Chebu a funguje jako překladiště pro tržnice v regionu Plzeňského a Karlovarského kraje. V návaznosti na zjištěné informace uskutečnili policisté dne 17.5.2005 úspěšnou razii, při níž v objektu bývalé mateřské školky zajistili 116.617 ks CD-R disků ve formátu VCD obsahujících rozličné filmy nevyjímaje nejnovější Hollywoodské blockbustery, 361 ks hudebních DVD a 117.570 ks hudebních CD-R disků, celkem tedy 235.548 ks pirátských nosičů a dále 1.340.700 ks cigaret a množství textilních výrobků porušujících práva k ochranné známce. Výrobna nosičů se však v tomto objektu nenalézala, byla odhalena o týden později v rodinném domě ve Františkových lázních. Domníváme se, že razie takového rozsahu by mohla na nějakou dobu příhraniční pirátství přinejmenším ochromit. Pro ilustraci uvádíme pár fotografií z policejního archívu.


Zvýšené úsilí celních orgánů při potírání pohraničního pirátství

POHRANIČÍ, 22.3.2005 - Česká protipirátská unie s povděkem registruje zvýšenou aktivitu celních úřadů proti pirátským prodejcům a distributorům na příhraničních tržištích a výrobcům nelegálních rozmnoženin audiovizuálních děl a zvukově-obrazových záznamů. K tomuto pozitivnímu trendu jistě nemalou měrou přispěl výukový cyklus seminářů pořádaný Českou protipirátskou unií. Od srpna 2004 do března 2005 vyškolili pracovníci ČPU 92 odborníků z řad pracovníků celních úřadů, což je dvakrát více než během celého roku 2003. V roce 2003 uskutečnili pracovníci celních úřadů proti filmovým pirátům 112 razií, v roce 2004 pak 480 razií. V neposlední řadě také narostlo úsilí celních orgánů na poli odhalování pirátských dílen a výroben, stejně jako snahy zjistit totožnost jednotlivých pachatelů a vyvodit vůči nim trestní odpovědnost.


Výsledek společné operace v pohraničí

HATĚ, 6.3.2005 - Vyšetřovatelé České protipirátské unie spolu s policisty z útvaru Služby kriminální policie a vyšetřování Okresního ředitelství Policie ČR ve Znojmě a zaměstnanci oddělení pátrání Znojmo Celního ředitelství Brno zorganizovali a ve spolupráci s vyšetřovateli Rakouské protipirátské unie (VAP) v neděli 6.3.2005 také uskutečnili razii na tržišti Excalibur City u hraničního přechodu Hatě. Při zákroku byli zadrženi tři pachatelé vietnamské národnosti, kteří nabízeli a prodávali pirátské kopie filmů ve formátu VCD zaznamenané na CD-R nosičích. Celkem bylo u těchto pachatelů zajištěno 1488 pirátských disků s filmy a 442 disků s hudbou. Jako obvykle byly nosiče určeny zejména pro nedaleký rakouský trh. Pachatelé nabízeli turistům padělky za 3 euro za film a 2 euro za hudební CD. Kvalita zajištěných pirátských kopií je velmi nízká a výjimku netvoří ani nejnovější hollywoodské "blockbustery", které dosud nejsou uváděny ani v kinech. Pachatelům hrozí trest odnětí svobody na 6 měsíců až 2 roky, peněžitý trest do pěti miliónů, zákaz činnosti a cizím státním příslušníkům také trest vyhoštění. Tato razie navázala na spolupráci ČPU, VAP a znojemské policie, která se úspěšně vyvíjí již od konce loňského roku. Během společně uskutečněných razií bylo zadrženo devět pachatelů a ze sedmi pirátských stánků a dvou vozidel bylo zajištěno na osm tisíc pirátských CD-R, stovky nelegálních kopií přebalů a DVD krabiček a v neposlední řadě několik DVD přehrávačů.


Razie na tržišti v Hatích

HATĚ, 6.3.2005 - Vyšetřovatelé České protipirátské unie spolu s policisty z útvaru Služby kriminální policie a vyšetřování Okresního ředitelství Policie ČR ve Znojmě a zaměstnanci oddělení pátrání Znojmo Celního ředitelství Brno zorganizovali a ve spolupráci s vyšetřovateli Rakouské protipirátské unie (VAP) v neděli 6.3.2005 také uskutečnili razii na tržišti Excalibur City u hraničního přechodu Hatě. Při zákroku byli zadrženi tři pachatelé vietnamské národnosti, kteří nabízeli a prodávali pirátské kopie filmů ve formátu VCD zaznamenané na CD-R nosičích. Celkem bylo u těchto pachatelů zajištěno 1488 pirátských disků s filmy a 442 disků s hudbou. Jako obvykle byly nosiče určeny zejména pro nedaleký rakouský trh. Pachatelé nabízeli turistům padělky za 3 euro za film a 2 euro za hudební CD. Kvalita zajištěných pirátských kopií je velmi nízká a výjimku netvoří ani nejnovější hollywoodské "blockbustery", které dosud nejsou uváděny ani v kinech. Pachatelům hrozí trest odnětí svobody na 6 měsíců až 2 roky, peněžitý trest do pěti miliónů, zákaz činnosti a cizím státním příslušníkům také trest vyhoštění. Tato razie navázala na spolupráci ČPU, VAP a znojemské policie, která se úspěšně vyvíjí již od konce loňského roku. Během společně uskutečněných razií bylo zadrženo devět pachatelů a ze sedmi pirátských stánků a dvou vozidel bylo zajištěno na osm tisíc pirátských CD-R, stovky nelegálních kopií přebalů a DVD krabiček a v neposlední řadě několik DVD přehrávačů.


Razie proti výrobcům a distributorům napodobenin DVD

STRÁŽNÉ, 5.3.2005 - Dne 5. března 2005 zaměstnanci oddělení pátrání Celního ředitelství v Českých Budějovicích uskutečnili razii na dílnu na bleším tržišti v obci Strážné, kde byly pravděpodobně dlouhodobě vyráběny a kompletovány pirátské rozmnoženiny audiovizuálních a hudebních děl na CD-R discích. Při razii bylo zajištěno 6020 ks CD-R s filmy a přibližně 4000 ks hudebních cédéček. Vyšetřování pracovníků celního úřadu by mělo vyústit v trestní stíhání provozovatele této dílny.


2001 - 2004

Státní orgány zvyšují tlak proti nepoctivým prodejcům

Doposud vzkvétající obrovská příhraniční tržiště nabízející padělané zboží všeho druhu - přes boty, textil, hodinky, parfémy, alkohol nekolkované cigarety až po pirátské napodobeniny CD disků a nosičů s filmy -konečně zažívají "těžší" časy. Státní orgány pověřené pravomocí kontrol stánkového prodeje zintenzivnily své úsilí o stažení padělaného zboží z prodeje. K akcím České obchodní inspekce se přidaly celní orgány a policie, často se souhlasem státního zástupce otevírat zavřené provozovny a sklady. Oproti stejnému období předchozího roku bylo v 2. čtvrtletí 2003 provedeno o polovinu více razií než loni a ve 3. čtvrtletí byl nárůst téměř trojnásobný. Ještě více vzrostla "výtěžnost" kontrol - ve druhém čtvrtletí letošního roku bylo na tržištích zajištěno téměř 20 tisíc pirátských audiovizuálních nosičů (nejčastěji CD-R ve formátu video kompaktních disků prodávaných jako DVD), což je téměř šestinásobek výsledků razií ve stejném období předchozího roku. Ve třetím čtvrtletí 2003 bylo zajištěno dokonce na 45 tisíc padělaných audiovizuálních nosičů. Přes stále pokračující kontroly však tržiště rozhodně prázdnotou nezejí. Do dvou hodin po skončení kontroly opět pulty přetékají dalším pirátským zbožím. Přesto, že hodnota zajištěného zboží jde do miliard, prodejcům se jejich nekalé podnikání stále vyplatí. Hrozící tresty jsou v porovnání se zisky směšné a neúčinné. Navíc je i problém pachatele vůbec odhalit a potrestat - většině prodejců se podaří před kontrolou utéci, stánky nejsou označeny a ke zboží se nikdo nehlásí. I když se pachatele chytit podaří a trestný čin mu je prokázán, jsou tresty, které za pirátství soudy ukládají, oproti trestům, které uložit lze, velmi nízké. Navíc jsou prodejci zřídkakdy potrestáni za další porušování zákonů, kterého se v souvislosti s prodejem padělků dopouštějí. Nepotrestáno tak často zůstává neodvádění daní, cel a poplatků na sociální a zdravotní pojištění, ale i zdánlivě méně podstatná porušení živnostenského zákona, jako je neoznačování stánků, nevydávání paragonů, nemožnost uplatnit reklamaci či absence česky či slovensky hovořícího personálu v provozovně. Pokud by takto porušoval zákony "normální" podnikatel, se zlou by se potázal, a s podnikáním by musel brzy skončit. Prodejci v příhraničí však i přes opakovaně zjištěné nedostatky a opakovaná odsouzení vesele podnikají dál. Že by dvojí metr?


Razie na příhraničních tržištích

V listopadu tohoto roku uskutečnila ČPU ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí a Policií ČR 24 razií v příhraničních tržnicích, při kterých bylo zajištěno pirátské zboží s filmy za více než čtyři miliony korun. Nejvíce bylo zajištěno videokompaktních disků (9342 ks), které však prodejci inzerují jako DVD. Kvalita těchto padělků je však nesrovnatelná se skutečným DVD. Formát černých disků navíc neumožňuje výběr jazyka a neobsahuje ani bonusové materiály ve formě vystřižených scén, videoklipu, komentáře tvůrců apod. Naopak pirátských DVD se na vietnamských tržnicích příliš nevyskytuje; v listopadu jich bylo nalezeno pouhých 23 kusů. Přesto, že na příhraničních tržištích kralují videokompaktní disky, stále ještě jsou prodávány i pirátské videokazety; v listopadu to bylo 2229 kusů. Fotografie z typické razie naleznete zde.

Výsledky razií uskutečněných v listopadu 2002 korespondují s výsledky razií v předchozích měsících. V říjnu bylo uskutečněno 15 razií, při kterých byly sice zabaveny „pouhé“ čtyři tisícovky pirátského audiovizuálního zboží v tržní hodnotě bezmála 1,4 milionu korun, avšak výsledky dalších měsíců nastavují vyšší standard. Bilance pouhých pěti zářijových razií představuje hodnotu zajištěného zboží přesahující 3,2 milionu korun a při razii policie v Chebu proti černé kompletovací manufaktuře kompaktních a videokompaktních disků bylo dokonce zajištěno 15238 pirátských videokompaktních disků a 165 videokazet v tržní hodnotě téměř 7,7 milionu korun. V letošním roce bylo při 122 raziích v příhraničních tržištích zajištěno více než 50 tisíc nosičů obsahujících pirátské nahrávky filmů v tržní hodnotě téměř 24 miliónů korun, z toho přes 40 tisíc pirátských optických disků, převážně videokompaktních.

Audiovizuální piráti způsobují každoročně legálnímu filmovému průmyslu i státní pokladně stamilionové škody na ušlém zisku a daních. Pirátství negativně působí na celý trh, výrazně znesnadňuje návratnost investic vložených do výroby a marketingu filmů a omezuje rozvoj legitimního průmyslu a tím i počet pracovních míst Investice do filmů, zejména výroby a distribuce tuzemských filmů a nákupu práv, pořízení českého dabingu a distribuce zahraničních filmů, je pak více riziková, což má vliv i na výběr titulů k distribuci a strukturu distribuovaných filmů. I audiovizuální pirátství v České republice již není jen izolovaným problémem našeho trhu. Pirátství se stále rychleji globalizuje a je výsledkem práce organizovaných zločinných skupin fungujících na územích mnoha států. Globální charakter pirátství deformuje poptávku i nabídku v jednotlivých zemích a ve spojení s nutnými náklady na pořízení práv a výrobu matrice DVD pak při omezené velikosti českého trhu pak výrazně limituje zejména počet titulů vydávaných na DVD českými legitimními distributory a cenu takových DVD.

O zapojení organizovaného zločinu do celoevropského pirátství svědčí i incident z konce listopadu, kdy po vozu ředitele sesterské organizace Českou protipirátskou unií v Rusku, RAPO, bylo několikrát vystřeleno z automatické zbraně. Ať již se jednalo o výstrahu či o pokus zranění či dokonce zabití, nepochybně byl tento útok reakcí na nedávné úspěchy RAPO v raziích pirátských lisoven DVD. Rusko je spolu s některými asijskými zeměmi hlavním světovým producentem pirátských DVD a téměř výhradním co se týče výroby pirátských DVD obsahujících evropské jazykové verze, ať už v dabingu či v titulcích. Z Ruska tak pocházejí pirátská DVD s polskými, českými, maďarskými, holandskými a mnoha dalšími titulky a dabingy. RAPO provedlo v průběhu listopadu razii v DVD a CD lisovně, při které byla zajištěna výrobní linka, počítače obsahující cenné informace o pirátské distribuci DVD, velké množství pirátských verzí krabiček a přebalů DVD a pět set tisíc pirátských CD. Při raziích v souvisejících skladištích bylo nalezeno přes 116 tisíc pirátských DVD disků, které by jinak skončili na evropském, tedy i českém trhu.


Při rekordní razii napadli prodejci kontrolora

Rekordní úlovek se podařil pracovníkům České protipirátské unie (ČPU) a České obchodní inspekce České Budějovice při razii 26. listopadu 2002 v příhraniční tržnici Folmava. V jednom ze stánků nalezli kontroloři nejen 1760 videokompaktních disků s pirátskými nahrávkami nejnovějších filmů a přes dvě stovky videokazet, ale i 10 pirátských DVD původem z Číny. Zajištěné zboží by na černém trhu mělo hodnotu přes 700.000,- Kč. Prodejci byli nečekanou kontrolou natolik překvapeni, že nestačili své zboží schovat. Vysoká hodnota zajištěného zboží stejně jako omezení prodeje v atraktivní dobu vedlo u vietnamských prodejců ke zklamání, které bohužel ventilovali i fyzickým útokem na pracovníka ČPU. Ostatní kontroloři však zasáhli včas a nedošlo proto ke zranění. Fyzické útoky na kontrolní pracovníky jsou stále častější; jen v posledním čtvrtletí došlo k několika takovým útokům, někdy i poměrně vážným. Prodejci tímto způsobem ventilují zklamání ze ztráty zboží a omezení svých černých zisků častými kontrolami a raziemi na tržištích; často je od útoku neodradí ani přítomnost policie.


Razie na příhraničním tržišti Křimov

Na dvanáct set pirátských videokompaktních disků (VCD) s filmy a přes stovku pirátských videokazet bylo ve čtvrtek 4.10.2002 zajištěno při společné razii České protipirátské unie (ČPU) s Celním úřadem - oddělení pátrání Chomutov a České obchodní inspekce, inspektorát Karlovy Vary, na tržnici Křimov Špic. Na pirátských nosičích jsou neoprávněně zaznamenané nejnovější filmy, často dosud na videokazetách či DVD nevydané, ale i trvalky v podobě animovaných pohádek. Zajištěné pirátské kopie filmů by měly na černém trhu hodnotu přes čtyři sta tisíc korun; způsobená škoda převyšuje milión korun. Pirátsky vypalované disky byly prodávány jako DVD aniž by však prodávané zboží mělo stejné či podobné vlastnosti. Nekvalitní padělky, které se v obsahu a provedení nemohou srovnat s originálem, totiž nemají základní vlastnosti DVD disků; vysokou kvalitu obrazu i zvuku, velkou kapacitu umožňující využití několika jazykových verzí a uvedení bonusových materiálů, a zejména pak multimediálnost. Pirátsky zkopírovaný film pak zákazník shlédne nejen ve špatné kvalitě a v jediné uvedené jazykové verzi, ale musí si v polovině filmu založit nový disk, neboť film se na jedno CD, i při snížení kvality záznamu, zpravidla celý nevejde.


Dopadení rippujícího piráta

Těsně před Vánoci překvapili vyšetřovatelé z České protipirátské unie a Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky čtyřiačtyřicetiletého podnikatele z Prahy - západ. V jeho dvoupodlažním rodinném domku nalezli a zajistili audiovizuální techniku a nosiče s filmy v hodnotě cca jednoho milionu korun. Muž, který je podezřelý z trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi, převáděl a neoprávněně kopíroval filmy z DVD a videokazet a pirátské nosiče pak nabízel prostřednictvím inzertního tisku. ČPU téměř rok vyšetřovala a dokumentovala pirátovu činnost a získaná zjištění předala policii k dalšímu opatření. Nosiče zajištěné při domovní prohlídce jsou nyní odborně zkoumány, škoda byla předběžně vyčíslena na 1,5 milionu korun. Za to pachateli hrozí až pětiletý trest vězení, peněžitý trest do pěti miliónů a propadnutí nosičů, pirátských i legitimních, techniky, kterou používal k trestné činnosti i "výdělku", který získal.


Razie ve vietnamské manufaktuře odhalila desetitisíce pirátských cédéček

V červenci tohoto roku byly Policií ČR v Chebu odhaleny a zajištěny prostory, kde se kompletovaly pirátské kompaktní disky. Na místě bylo kromě velkého množství pirátských kompaktních disků s hudbou zajištěno i přes patnáct tisíc videokompaktních disků s nejnovějšími filmy včetně takových titulů jako Resident Evil, Stroj času, Spider Man, Blade II, Král škorpiónů, Star Wars II - Klony útočí, Harry Potter či Pán prstenů. Jednalo se o vypalované CD-ROM s nejnovějšími filmy v původním či německém znění. Tyto disky se začaly v příhraničí objevovat od dubna 2002 a rychle se rozšířily. Disky mají většinou jednoduchý potisk a k přehrání jednoho filmu je třeba založit dva disky. Přesto je prodejci často deklarují jako DVD nosiče. Jsou doménou asijských trhovců, kteří je v ČR kompletují a zčásti i vyrábí.


Červnové razie na internetové a CD-ROM piráty

Ve spolupráci s útvary Policie ČR uskutečnila ČPU v průběhu 2. čtvrtletí deset razií na CD-R piráty a devět razií na internetové piráty, kteří na internetu inzerovali prodej pirátských kopií. Během vyšetřování trestního oznámení ČPU na internetového piráta za Znojemska bylo zjištěno, že trestné činnosti se účastní mnoho vetší množství studentů. Dosud bylo obviněno 5 organizátorů. Během června byla uskutečněna razie na několika místech, při které bylo zajištěno 759 pirátských cédéček, které většinou sloužily jako mastery k dalšímu zhotovování kopií. 13. červenec byl nešťastným dnem pro jiného piráta z Prahy. Na základě důkazů shromážděných ČPU provedla specializovaná jednotka Policejního prezídia razii v bytě podezřelého, při které byl zabaven počítač s vypalovačkou a dále 465 pirátských CD-ROMů, které sloužily jako mastery k dalšímu zhotovování kopií. Tři PC s třemi vypalovačkami byly dále zajištěny při razii na několika místech v Třebíči a okolí. Razie zastihla jiného piráta z Mělníka právě ve chvíli, kdy předával nelegální zboží zákazníkovi. V jeho autě byla nalezena další pirátská CD pro dalšího zákazníka. Policie z Mladé Boleslavi uskutečnila v průběhu května a června razie na čtyři výrobce CD-Romů a na internetové piráty. Další obdobné razie byly uskutečněny i v jiných městech ČR. CD-ROM pirátství s distribucí pomocí Internetu zůstává velkým problémem stejně jako sdílení souborů přes IT huby a jiné servery. Toto pirátství je značným problémem nejen kvůli svému rozsahu, ale také vzhledem k časté distribuci předpremiérových titulů v digitální formě.


Razie na tržištích přinášejí plody

Soustavné kontroly příhraničních tržišť prováděné pracovníky České protipirátské unie ve spolupráci s inspektory České obchodní inspekce přinášejí první plody. Srpnové a zářijové kontroly konstatovaly výrazné snížení nabídky pirátských videokazet. Je zřejmé, že 47 razií provedených od poloviny dubna do července na převážně vietnamských příhraničních tržištích, při kterých bylo zajištěno 4,776 pirátských videokazet v tržní hodnotě téměř 2,4 miliónu korun, odstrašilo prodejce od otevřeného nabízení pirátských videokazet. Tento úspěch byl umožněn především díky pravomoci, kterou ČOI od září minulého roku disponuje. Kontroly a razie se však potýkají s nemalými problémy, které snižují jejich účinnost. Trhovci disponují rozsáhlou informační sítí, prostřednictvím které dostanou zprávu o kontrole často už při příjezdu kontrolorů. Většině pachatelů se tedy podaří před kontrolou buď stánky uzavřít, nebo alespoň stánek opustit. Tresty, které za pirátství hrozí, nejsou příliš odstrašující, a to nejen kvůli časté zdlouhavosti trestního řízení, ale především kvůli různým procesním "skulinám", které často umožní i ztotožněným pachatelům uniknout potrestání. Ani hodnota zajištěného zboží není pro většinu trhovců významná, neboť na stáncích uskladňují minimum zboží, které přes den několikrát doplňují. Nejvýraznějším efektem kontrol jsou tedy paradoxně ztráty, které utrpí na obratu všichni prodejci kontrolované tržnice kvůli časové náročnosti kontroly. Při probíhající kontrole mají totiž z obav před kontrolou vlastního zboží stánek uzavřený a zboží ukryto.


"Já ne videokazety"

Trhovci, kteří na tržištích v blízkosti česko-německých a česko-rakouských hranic prodávají tuny pirátského zboží a jiných napodobenin, jsou konečně schopni mluvit s kontrolními orgány česky. Slovník prodejců se nedávno výrazně rozšířil; místo pouhého "Já nerozumět" je nyní slyšet i "Ne videokazeta" a Já ne prodat kazete". V poslední době přibylo do slovníčku i "Žadná cede" Tento výrazný posun v úspěšnosti jazykových kurzů je reakcí na rozsáhlé a opakující se kontroly pracovníků České protipirátské unie a jiných kontrolních orgánů, zejména České obchodní inspekce a Ifpi. Každá kontrola nyní odhalí tisíce napodobenin oděvů, obuvi, hodinek a jiného zboží známých značek a sem tam nějaká pirátská CD. Videokazety žádné. Je skutečně tak snadné dostat pirátské zboží z trhu? Bohužel nikoli, jak svědčí plné igelitky zahraničních zákazníků. Trhovci jsou pouze značně opatrní a své pirátské zboží skrývají. Takže, i když je vyhledávání kriminality komplikovanější, obrat z prodejů pirátského zboží je výrazně nižší. Zdá se, že i piráti potřebují reklamu.


nahoru


SOUDNÍ ROZHODNUTÍ


Černý den šťastného chlapce

LIBEREC, 30.6.2009 - Samosoudce Okresního soudu v Liberci odsoudil prozatím nepravomocně třiadvacetiletého L. D. za trestný čin porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi k trestu odnětí svobody na jeden rok, které podmíněně odložil na dva roky. Obviněný pod přezdívkou LLuckyBoy nejdřív filmy jen stahoval, čímž trávil čas, když byl od začátku roku 2007 nezaměstnaný. Obviněný vypověděl, že v průběhu roku 2007 jej k jeho přezdívce oslovil muž a nabídl mu možnost přístupu (účet) na placenou část stránek Rapidshare. Obviněný tvrdí, že prostřednictvím tohoto přístupu stáhl cca 50 až 100 filmů a uložil je na DVD a 15-20 filmů sám uploadoval.na Nahraj a odkazy zveřejnil na diskusním fóru Warforum. Jak je však zřejmé z dalšího vyšetřování uploadovaných i stažených filmů bylo rozhodně víc.

Protiprávního konání LLuckyBoye si všiml vyšetřovatel ČPU, který vzhledem ke zvýšené aktivitě uživatele začal jeho vystupování na serveru Warforum monitorovat. Na serveru dohledal celkem 34 filmů, které uživatel zveřejnil na další filehostingové servery a poté z nich namátkou jeden vybral a provedl kontrolní stažení. Po ověření, že stažené soubory skutečně obsahují kopii filmu, byly dohledány veškeré dostupné indicie ke zjištění totožnosti pachatele (telefonní číslo, e-mailová adresa, ICQ číslo, fotografie) a podáno trestní oznámení.

Policie na základě předaných údajů identifikovala pachatele a vykonala u něj domovní prohlídku, při které zajistila osobní počítač, dvě paměťové SD karty a 400 ks CD a DVD nosičů. Znalec nalezl v jeho počítači nelegálně nainstalované počítačové programy Microsoft Office a Windows, Adobe Photoshop, Ahead Nero, PC Translator a další programy a počítačové hry. Znalec dále zjistil, že v okamžiku zkoumání dat bylo z počítače obviněného umístěno pomocí prémiového účtu na server Rapidshare 266 souborů o celkové velikosti cca 25 GB.

Kšefty s online pirátstvím na Warforu jen bují. Prostřednictvím těchto stránek najímají mnozí výtečníci uživatele s rychlými internetovými linkami, aby jejich jménem uploadovali na filehostingové servery, kopie atraktivních filmů, a za to jim poskytují různé výhody jako předplatné na filehostingové servery, warmoney aj. Sami pak inkasují odměny pro uploadery, jejichž soubory si stahuje hodně lidí. Mnohé filehostingové servery mají totiž obchodní model postaven na atraktivitě pirátského obsahu, kdy uploadeři mohou ukládat soubory zdarma a naopak jsou odměňováni penězi i věcnými dary jako mobilní telefony, fotoaparáty, kredity a předplatné, pokud jsou jimi uložené soubory hojně stahovány. Tím je provozovatelé motivují k tomu, aby ukládali hodně atraktivní obsah, kterým premiérové filmy rozhodně jsou. Provozovatelé filehostingových služeb pak inkasují od desetitisíců a stovek tisíců uživatelů, kteří si soubory stahují. Z mnohých filehostingových serverů není volné stahování prakticky možné a stahovat lze jen při zakoupení prémiového účtu, kreditu apod. V tomto byznysu se točí obrovské peníze; Hellshare.cz deklaruje, že uploaderům vyplácí 40.000,- Kč denně. Česká protipirátská unie si hodlá na tyto kšeftaře posvítit a dohnat je před spravedlnost.


Potrestání uploadera Gymplu a dalších filmů

PLZEŇ, 9.6.2009 - Devětadvacetiletý uploader M. Š. z okresu Plzeň-jih byl definitivně potrestán. Žaloba ho vinila, že minimálně v době od 17.4.2007 do 2.3.2008 nabízel na diskusním fóru Warforum pod přezdívkou „vikri“ odkazy k volnému stažení nejméně 13 filmových a seriálových děl, konkrétně filmy Univerzální voják, Lucie, postrach ulice, A zase ta Lucie, Sahara, Dr. Dolittle, Muži v offsidu, Načeradec, král kibiců, Kontraband a Gympl, které předtím umístil v podobě nehmotných kopií DVD disků na filehostingové servery Rapidshare a CZshare, čímž umožnil přístup k těmto dílům, neomezenému počtu lidí. Dále pak od 7.2. do 17.4.2008 zkopíroval z internetu počítačové programy Microsoft Office 2007 Enterprise, Microsoft Windows XP Professional Edition, WinRAR 3.71, Total Commander 7.00, BS.Player PRO 2.22, Call of Duty 2 a Call of Duty 4: Modern Warfare, které poté nainstaloval do počítače a užíval je nejméně do počátku května 2008. Za to ho Okresní soud Plzeň-jih odsoudil již pravomocným trestním příkazem k trestu odnětí svobody na 8 měsíců podmíněně odloženému na dobu 18 měsíců. Zároveň mu uložil uhradit České protipirátské unii a sofwarovým společnostem náhradu škody.

Odsouzený se dostal do hledáčku ČPU v souvislosti s předpremiérovým nelegálním šířením českého filmu Tomáše Vorla Gympl, který unikl na internet v DVD kvalitě 28.1.2008. Odsouzený nebyl osobou, která film Gympl na internet umístila jako první, tím byla zatím neznámá slovenská osoba vystupující pod přezdívkou „Uluru“, ale patřil spolu s jednadvacetiletým D. L. vystupujícím pod přezdívkou „Sp1tf1r3“ mezi nejaktivnější uploadery tohoto filmu. Do doby podání trestního oznámení, tedy do 7.2.2008, si jen z CZSharu, stáhlo nelegální soubor s filmem Gympl umístěný na CZShare odsouzeným M. Š. 47.846 osob. ČPU v podaném trestním oznámení vyjmenovala i ostatní filmy, které nyní již odsouzený v době od 14.11.2006 do 7.2.2008 na internet protiprávně nahrál; celkem se jednalo o 63 různých filmů.

Česká protipirátská unie podala trestní oznámení na všechny tři výtečníky, kteří se nejvíc zasloužili o masivní nelegální rozšíření filmu Gympl na Internetu. Kromě toho ale byli všichni tři odpovědní i za upload dalších nelegálních rozmnoženin filmů. Oba čeští uploadeři, shodou okolností jeden z okresu Plzeň-jih, druhý z okresu Plzeň-město, již byli potrestáni podmíněnými tresty. Původce pirátského záznamu však stále nebyl odhalen a potrestán, a to i přesto, že soustavně uploaduje další a další filmy a ČPU v této souvislosti několikrát doplňovala své trestní oznámení slovenským orgánům činným v trestním řízení. Bohužel dosavadní výsledky slovenské policie ve vyšetřování případů pirátství, které jsme iniciovali, jsou velice ubohé. Potrestání tak kromě uploadera Uluru zatím unikají jak oba pachatelé, kteří zavěsili na internet pirátskou verzi filmu Bathory, tak osoba, která pořídila audio rip filmu Hancock.


Provozovatelé The Pirate Bay odsouzeni k ročnímu vězení a náhradě škody 73 milionů

STOCKHOLM, 17.4.2009 - Švédský soud poslal na rok do vězení čtveřici provozovatelů pirátské služby The Pirate Bay a uložil jim povinnost nahradit škodu ve výši 30 milionů švédských korun (téměř 73 milionů Kč). Odsouzení prostřednictvím serveru The Pirate Bay usnadňovali milionům uživatelů po celém světě přístup k pirátským kopiím filmů, hudby, knih i software.

The Pirate Bay je bittorrentový tracker a index, který sice sám nehostuje soubory obsahující nelegální kopie autorských děl, ale „pouze“ umožňuje a zprostředkovává jejich výměnu mezi uživateli. To byla také hlavní obhajoba obžalovaných, kterou však soud neakceptoval a uznal je vinnými. Obžalovaní se protiprávního jednání rozhodně nedopouštěli ze samaritánství – jejich roční výnosy z reklamy jsou odhadovány na 3 miliony dolarů, přičemž prokurátor předložil důkazy dosvědčující zisk ve výši 72 tisíc dolarů v únoru 2006 a 86 tisíc dolarů v březnu 2006 a. e-mailovou korespondenci z května 2006 se zmínkou o reklamní agentuře, která měla provozovatelům platit měsíční paušál 100 tisíc dolarů.

Toto soudní rozhodnutí představuje jasné potvrzení, že profitování z pirátství je nezákonné, neakceptovatelné a v neposlední řadě představuje také závažný trestný čin. Zároveň je i potvrzením odpovědnosti provozovatelů služeb usnadňujících a napomáhajících v porušování autorských práv za způsobenou škodu. Filmová studia žádala kompenzaci za porušování práv k čtyřem filmům a jedné řadě televizního seriálu ve výši 8,9 milionů Euro. Hudební průmysl pak žádal 2,2 milionů Euro jako kompenzaci za porušování práv k 23 hudebním skladbám. The Pirate Bay je přitom odpovědný za porušování práv k tisícům filmů, televizních seriálů a hudebních děl, takže přiznaný nárok na náhradu škody představuje pouhý zlomek škody, kterou provozovatelé služby nositelům práv způsobili. I přesto je však kompenzace škod natolik vysoká, aby většinu lidí od snahy kopírovat ekonomický model The Pirate Bay odradila.


Majitel pirátské videopůjčovny odsouzen

CHOCEŇ, 9.2.2009 - Okresní soud v Ústí nad Orlicí odsoudil v hlavním líčení 40letého M. V., majitele pirátské videopůjčovny v Chocni, k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců podmíněně odloženému na zkušební dobu dva roky. Zároveň mu uložil i trest zákazu činnosti spočívající v zákazu pronájmu a půjčování nosičů s obsahem zvukově obrazových záznamů filmových děl v trvání dvou let a trest propadnutí věci, všech zajištěných 744 ks DVD s filmy, z větší části vypálených DVD-R a z menší originálních DVD disků, které sloužily majiteli půjčovny jako master pro zhotovování nelegálních kopií. Soud vyhodnotil výpověď obžalovaného jako nevěrohodnou a za vyvrácenou provedenými důkazy. Obžalovaný se hájil tím, že vypálené kopie byly záložní kopie, které nesloužily k půjčování. Potiskem prý byly opatřeny proto, že to lépe vypadá, a více kopií od jednoho titulu pořizoval proto, že po opakovaném použití přehrávače DVD disk již tzv. neberou. Originální disky z maloobchodu měl v půjčovně údajně pro prodej. Obdobně vypovídala i svědkyně, která obžalovanému chodila do půjčovny vypomáhat. I její výpověď zhodnotil soud jako nevěrohodnou, tendenční, učiněnou ve snaze pomoci obžalovanému. Soud měl za prokázané, že obžalovaný všechny zajištěné disky půjčoval, neboť všechny byly uskladněny na jednom místě ve stejných černých plastových krabičkách, které byly opatřeny štítkem s pořadovým číslem videopůjčovny. Vypálené kopie byly opatřeny potiskem disku, aby působily dojmem disku originálního. Originální disky z prodeje byly také ve stejných krabičkách půjčovny s pořadovým číslem, nikoli v originálních krabičkách s přebaly. Navíc ze zápisu z kontroly České obchodní inspekce, která probíhala souběžně s kontrolou České protipirátské unie, je zřejmé, že obžalovaný žádné disky k prodeji na provozovně neměl.

Soud zároveň uložil obžalovanému povinnost uhradit poškozeným náhradu škody. Přitom nepřihlédl k námitce obžalovaného, že nejsou dány podmínky pro přiznání nároku na náhradu škody, neboť zde není z jeho strany zavinění příčinná souvislost mezi jeho jednáním a vznikem škody, a konstatoval, že ušlým ziskem je částka, o kterou se nerozmnoží majetek poškozeného v důsledku protiprávního jednání škůdce, přičemž obžalovaný zhotovoval nelegální rozmnoženiny právě proto, aby nemusel kupovat originální, a v důsledku toho došlo k vzniku ušlého zisku, neboť pokud by chtěl obžalovaný půjčovat nosiče v tomto množství, musel by je za uvedenou částku nakoupit. Zároveň soud uložil obžalovanému povinnost ve zkušební době podle svých sil uhradit způsobenou škodu jako podmínku osvědčení. V případě, že by se odsouzený ve zkušební době neosvědčil, soud by mohl podmíněný trest odnětí svobody proměnit na nepodmíněný.

Obžalovaný se proti rozsudku okresního soudu odvolal, ale Krajský soud v Hradci Králové jeho odvolání v závěru loňského roku zamítl jako nedůvodné a rozsudek okresního soudu potvrdil.


Další soudní rozhodnutí ve věci pirátského prodeje na bleších trzích Kolbenova

PRAHA, leden 2009 - Obvodní soud pro Prahu 9 odsoudil obviněného I. P. za prodej pirátských kopií audiovizuálních děl na DVD-R nosičích obsahujících filmové tituly a nelegální software na bleších trzích Kolbenova a uložil obviněnému za trestný čin porušování autorského práva a dále za trestný čin poškození a zneužití záznamu na nosiči informací úhrnný trest odnětí svobody v trvání devíti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání dvou let. Obviněnému soud dále uložil trest propadnutí věci, a to kromě nosičů i propadnutí dvou tiskáren a jednoho scanneru v hodnotě 3.000,- Kč. Poškozeným distributorům zastoupeným Českou protipirátskou unií přiznal soud částečný nárok náhradu škody. Obviněný prodával pálená CD a DVD ze stolku u svého automobilu po 50 Kč za kus. Obviněný má v rejstříku trestů již čtyři záznamy; třikrát byl odsouzen před 20 lety a i u posledního odsouzení za nedbalostní těžké ublížení na zdraví nebo smrt již bylo vysloveno jeho osvědčení.


Přes podmíněné zastavení trestního stíhání znovu před soud

ÚSTÍ NAD LABEM, 29.4.2008 - Dvacetiletý mladík T. L. skončí před ústeckým soudem, přestože bylo v jeho věci trestní stíhání pro porušování autorského práva podmíněně zastaveno, protože se dopustil dalšího trestného činu ve lhůtě podmíněného zastavení trestního stíhání. Tentokrát se jednalo o trestný čin krádeže, a to LCD monitoru v hodnotě 6 000,- Kč. Přestože mladík monitor dva dny po jeho odcizení poškozené firmě osobně přinesl zpátky a vrátil, musel státní zástupce rozhodnout, že se ve zkušební lhůtě podmíněného zastavení trestního stíhání neosvědčil, neboť se dopustil dalšího trestného činu a řízení ve věci porušovaní autorského práva obnovil.

Trestného činu porušování autorského práva a práv souvisejících s právem autorským se T.L. dopustil ještě jako mladistvý rozmnožováním, nabídkou k prodeji a rozšiřováním nelegálních rozmnoženin hudebních a filmových titulů a software prostřednictvím inzertního časopisu TIP Servis, a to v relativně krátkém období od 1.12.2003 do 4.3.2004, kdy bylo proti němu zahájeno trestní stíhání. Vzhledem k okolnostem případu, věku mladistvého a jeho snaze urovnat následky svého jednání zejména nahradit způsobenou škodu, bylo však jeho trestní stíhání podle § 307 odst. 1 trestního řádu podmíněně zastaveno při součastném stanovení zkušební doby na dva roky. Obviněnému byla stanovena povinnost uhradit v průběhu zkušební doby škodu způsobenou poškozeným, stejně jako povinnost vést v jejím průběhu řádný život. První uvedenou zákonnou podmínku podmíněného zastavení trestního stíhání obviněný s pomocí své matky splnil a smluvený nárok na náhradu škody, poškozenými výrazně snížený oproti nároku uplatněnému, uhradil. Druhou podmínku však již nedodržel. Mladík tedy nakonec za porušování autorského práva stejně nakonec zcela zbytečně skončí před soudem.


Odsouzení k povinnosti nahradit poškozeným škodu přesahující milión korun

BRNO, březen 2008 - Krajský soud v Brně uložil obžalovanému R. D. povinnost uhradit poškozeným škodu, na jejíž náhradu uplatnili nárok v trestním řízení, a to v celkové výši 1 061 730,- Kč. Z toho poškozeným filmovým distributorům ve výši 719 440,- Kč a poškozené společnosti Cenega Czech, s.r.o. specializující se na herní software ve výši 342 290,- Kč.

Odsouzený se dopustil trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 odst. 1 a 2 písm. b) trestního zákona a trestného činu poškození a zneužití záznamu na nosiči informací podle § 257a odst. 1 písm. a) trestního zákona tím, že v roce 2003 šířil prostřednictvím stránek www.cdr.pegasoft.cz vypálené kopie filmů na CD-R, přičemž bylo zajištěno celkem 843 disků s kopiemi filmů.

Kromě povinnosti k náhradě škody, byl obžalovaný za spáchání výše uvedených trestných činů odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 2 let s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu 2 roky.


Dvaačtyřicetiletý muž odsouzen za natáčení Simpsonů

ÚSTÍ NAD LABEM, únor 2008 - Kauza mladíka z Kaplice, který natočil titul Simpsonovi ve filmu v den jeho premiéry v ČR a kopii následně rozšířil na internetu, vyvolala obrovský zájem medií a upozornila širokou veřejnost na skutečnost, že filmové pirátství není anonymní a má své následky.

Nedlouho poté, co informace týkající se dalšího vývoje předmětné kauzy – dohody o náhradě škody poškozeného s obviněným a plánovaným obviněním dalšího mladíka, který titul na internetu aktivně šířil - proběhly médii a rozhýbaly český internet, překvapilo nečekané zatčení dalšího výtečníka, který si pirátský čin s odstupem půl roku zopakoval.

Tentokrát se jednalo o dvaačtyřicetiletého muže z Ústí nad Labem, který byl dne 19.1.2008 zadržen přímo při natáčení Simpsonů na osobní videokameru v kině Hraničář. Podezřelého jednání si všimla uvaděčka a okamžitě zavolala policii. Muž vypověděl, že natáčení je jeho velký koníček a že kopii nehodlal nijak zveřejnit a pořizoval ji jen pro potřebu svého syna. Pořizování záznamu v kině je však i bez dalšího neoprávněného užití samozřejmě protiprávní. Skutek obviněného byl projednán jako trestný čin porušování autorského práva ve zkráceném řízení. Okresní soud v Ústí nad Labem vynesl ve věci dne 28.1.2008 trestní příkaz, kterým obviněnému uložil trest propadnutí věci, tedy videokamery a videokazety na kterou záznam natáčel.


Za porušování autorského práva zabavení automobilu

ZNOJMO, 2.12.2008 - Dne 26. září 2007 vydal Okresní soud ve Znojmě trestní příkaz, ve kterém odsoudil obviněného V. K., pirátského recidivistu vietnamské národnosti, za převoz neoprávněných rozmnoženin hudebních a filmových děl zaznamenaných na CD-R nosičích přes hranice a jejich následný prodej. Ze zajištěných nosičů bylo 12.600 ks tzv. pseudoDVD, tedy CD-R disků s vypálenými filmy v německé jazykové verzi a struktuře VCD, které lze přehrát v běžných stolních DVD přehrávačích. Soud uložil obviněnému trest odnětí svobody v trvání jednoho roku s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 40 měsíců s dohledem a trest zákazu činnosti, spočívající v předmětu podnikání koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej zboží na dobu tří let.

Česká protipirátská unie podala dne 9.10.2007 státnímu zástupci podnět k podání odporu proti výše uvedenému trestnímu příkazu s odůvodněním, že trest uložený obviněnému je nepřiměřeně mírný vzhledem k rozsahu páchané trestné činnosti a k recidivní povaze obviněného.

Česká protipirátská unie totiž tohoto mladého vietnamského recidivistu vyšetřovala již několikrát v minulosti pro nabídku a prodej pirátských nosičů na pohraničních tržnicích. Trestu za první odhalené porušování autorského práva, převoz 11.300 ks pirátských CD-R s filmy v roce 2004, ještě unikl, jeho další protiprávní jednání však už byla potrestána: za prodej 259 pirátských disků v roce 2004 a 212 ks v roce 2005 mu byl uložen trest odnětí svobody na 12 měsíců s odkladem na 26 měsíců, zabrání věci a náhrada škody ČPU 1.100,- Kč.

Na základě podaného odporu nařídil Okresní soud ve Znojmě v nejnověji rozhodované věci hlavní líčení, ve kterém dne 2.12.2008 uložil obviněnému kromě trestu uloženém v trestním příkazu navíc i trest propadnutí věcí (zajištěných CD-R disků) a trest zabrání věci – osobního automobilu značky Volkswagen Passat 1,9 Tdi.

Vzhledem k tomu, že se obžalovaný i státní zástupce vzdali po vyhlášení rozsudku práva odvolání, je tento rozsudek již pravomocný.


Za opakované porušování autorského práva natvrdo do vězení

HRADEC KRÁLOVÉ, 4.11.2008 - Krajský soud v Hradci Králové rozhodl na základě odvolání státního zástupce proti rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou v neprospěch obžalovaného a odsoudil padesátiletého pirátského prodejce Š. K. k trestu odnětí svobody na 1 rok nepodmíněně s výkonem trestu ve věznici s dozorem a k trestu propadnutí věci.

Státní zástupce vytkl ve svém odvolání podaném v neprospěch obžalovaného soudu prvního stupně skutečnost, že dostatečně nepřihlédl k recidivě obžalovaného a spáchání stejného trestného činu nedlouho po odsouzení, a odvolací soud mu dal za pravdu. Obžalovaný proto skončí na rok ve vězení.

Dne 5.11.2005 byl obžalovaný přistižen na burze v obci Přepychy v okrese Rychnov nad Kněžnou při nabídce a prodeji pirátských rozmnoženin audiovizuálních a hudebních děl ze svého osobního automobilu značky Peugot. Celkem u něj bylo zajištěno 208 ks DVD-R, 4 ks VHS a 67 ks CD-R nosičů.

V neprospěch obžalovaného svědčí především jeho recidiva a skutečnost, že se posuzovaného protiprávního jednání ze dne 5.11.2005 dopustil na začátku lhůty podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody, ve které měl vést řádný život. To je samozřejmě významná přitěžující okolnost a státní zástupce i odvolací soud správně vyhodnotili, že by opakované ukládání podmíněného trestu nemělo na obžalovaného žádný výchovný vliv. Porušování autorského práva se totiž obžalovaný dopustil opakovaně - 13.11.2004 byl zadržen při prodeji pirátských nahrávek na burze v Semilech - a byl za něj také již dříve odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Semilech ze dne 7.3.2005, kterým mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců s podmíněným odkladem do 12.10.2007 a trest propadnutí věci.


Pravomocný rozsudek v jednom z největších případů výrobkového DVD-R pirátství

KARLOVY VARY, 23.10.2007 - Okresní soud v Karlových Varech rozhodl v případě rozsáhlého výrobkové DVD-R pirátství, kterého se dopustili dva prodejci z Karlovarska J.T. provozovatel a majitel bazaru Šance v Jáchymově a jeho dodavatel M. M.. Tím by se konečně mělo uzavřít víc než 4 roky trvající vyšetřování a trestní stíhání obou obžalovaných, kteří dlouhodobě a vyráběli a prodávali pirátské DVD-R na objednávku.

Téměř dvouleté vyšetřování, které přes nasazení operativní techniky jako jsou odposlechy a sledování osob nebylo jednoduché úspěšně uzavřít, neboť pachatelé byli při svém nelegálním počínání velmi opatrní (disky prodávali jen známým a ve svých telefonních i osobních hovorech používali jen kódy nikoli názvy konkrétních titulů), vyústilo v úspěšnou sérii razií dne 25.4.2005. Během domovních prohlídek bylo zajištěno celkem 1189 pirátských DVD-R a 99 pirátských CD-R obsahujících nejrůznější filmová díla, předpremiérové tituly nevyjímaje, 47 DVD-R s hrami Sony Playstation 2, 1.415 CD-R obsahující hudbu, hry a software, počítač s vypalovačkou, větší množství kopií přebalů a další důkazy, jako korespondence se zákazníky apod.

V hlavním líčení, které proběhlo před Okresním soudem v Karlových Varech dne 12.10.2007, byl J. T. byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 9 měsíců s podmíněným odkladem na 2 roky, peněžitému trestu ve výši 30.000,- Kč a k trestu propadnutí věci - všech zajištěných DVD-R a CD-R nosičů. M. M. vyfasoval ještě o něco mírnější trest, a to trest odnětí svobody na 6 měsíců s podmíněným odkladem na 18 měsíců, peněžitý trest ve výši 20.000,- Kč a k trest propadnutí věci - osobního počítače s příslušenstvím a všech zajištěných DVD-R a CD-R nosičů.


Další prodejce z Kolbenky před soudem

PRAHA, 7.9.2007 - Obvodní soud pro Prahu 9 vydal zatím nepravomocný trestní příkaz ve věci dalšího pirátského prodejce z Kolbenky, dvaadvacetiletého mladíka V. P., který byl na bleších trzích zadržen dne 25.3.2006 přímo při prodeji pirátských DVD-R s filmy, přičemž řada titulů nebyla v době neoprávněného užití dosud v ČR zveřejněna a řada titulů nebyla vydána na komerčních nosičích a uvolněna pro prodej a půjčování. Celkem bylo u mladíka zajištěno 38 ks DVD-R s filmy. Obviněný byl uznán vinným ze spáchání trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících a práv k databázi podle § 152 odst. 1 tr. zákona, za což mu byl uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin, peněžitý trest ve výši 5.000,- Kč s náhradním trestem odnětí svobody na 5 týdnů, trest propadnutí věci a uložena povinnost k částečné náhradě vyčíslené škody způsobené poškozeným zastoupeným Českou protipirátskou unií ve výši 18.120,- Kč.

Z téměř 50 pachatelů přistižených při prodeji pirátských DVD-R na tržišti Kolbenova a jeho předchůdci burze Obzor, byla již více než polovina pachatelů odsouzena, některá rozhodnutí však dosud nenabyla právní moci. Nejpřísněji byl potrestán 31-letý P. D., který dostal trest odnětí svobody na 1 rok s odkladem na 2 roky; naopak nejmírněji vyvázli 18-ti letý P. P., který obdržel trest obecně prospěšných prací ve výměru 100 hodin, a 64-letá A. S., která dostala tříměsíční trest odnětí svobody s odkladem na 1 rok. Trestnímu stíhání čelí i 36-letá manželka naposledy odsouzeného pirátského prodejce M. D.


Náhrada škody pro poškozené

TŘEBÍČ, 25.6.2007 - Česká protipirátská unie obdržela další dosud nepravomocné soudní rozhodnutí ve věci porušování autorského práva, kterým Okresní soud v Třebíči uznal nárok poškozených na náhradu škody v adhezním řízení a obviněného odsoudil k povinnosti tuto škodu uhradit v celé uplatněné výši, v případě poškozených zastoupených Českou protipirátskou unií tedy ve výši 1.205.150,- Kč.

Obviněný v období od října 2005 do 13.4.2006 protiprávně zhotovoval rozmnoženiny nejen chráněných děl audiovizuálních, ale také děl hudebních a aplikačního software a tyto pak prostřednictvím internetu a teletextu nabízel k prodeji a prodával, přičemž způsobil škodu minimálně ve výši 1.592.725,- Kč. Jedná se o škodu vyčíslenou jednotlivými poškozenými na základě zajištěných důkazů, skutečná škoda může být ve skutečnosti mnohem vyšší.

Kromě povinnosti uhradit poškozeným škodu, kterou svým jednáním způsobil, byl obviněný J. P. odsouzen také k trestu odnětí svobody v trvání 11 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jeden a půl roku. Vzhledem k tomu, že se jedná již o třetí odsouzení stejného pachatele za porušování autorských práv, není trest uložený pod polovinou zákonné trestní sazby nijak vysoký, a největším potrestáním pachatele je tak povinnost k náhradě škody. Poprvé byl J. P. odsouzen v březnu 2005 k trestu obecně prospěšných prací v rozsahu 200 hodin. I tenkrát mu soud uložil povinnost nahradit škodu, kterou svým jednáním způsobil. Jeho předchozí trestné jednání nebylo tak rozsáhlé, ČPU vyčíslila škodu na 15.308,- Kč, které odsouzený již uhradil. Další trest mu byl uložen v říjnu 2005 (mezi kopírovanými díly nebyly filmy). Bohužel ani předchozí odsouzení a splácení škody pro něj nebylo dostatečným impulsem k zanechání pirátství.


Nejnovější soudní rozhodnutí ve věci prodejců na dobírku

ČR, 28.5.2007 - ČPU obdržela další dvě zajímavá ale doposud nepravomocná soudní rozhodnutí ve věci porušování autorského práva prodejem nelegálních rozmnoženiny hudebních a filmových děl a aplikačního software na dobírku.

Krajský soud v Brně odsoudil prodejkyni J. M. k trestu odnětí svobody v trvání 5 měsíců s podmíněným odkladem na 20 měsíců a k povinnosti uhradit poškozeným zastoupeným Českou protipirátskou unií škodu, kterou uplatnili v rámci trestního řízení, a to ve výši 85.736,- Kč.

Další mladistvý prodejce z Rychnova nad Kněžnou byl místním okresním soudem odsouzen k trestnímu opatření obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin a k trestnímu opatření propadnutí věci - všech nelegálně vyrobených nosičů a také k povinnosti zaplatit s pomocí svých rodičů poškozeným škodu, kterou prostřednictvím České protipirátské unie uplatnili v trestním řízení, a to ve výši 154.724,- Kč.


Další rozhodnutí ve věci filmového pirátství na internetu

PRAHA, 9.1.2007 - ČPU obdržela trestní příkaz ve věci on-line filmového pirátství. Pražský obvodní soud odsoudil třiadvacetiletého servisního technika R. Ch., který prostřednictvím svého domácího počítače a peer-to-peer klienta CZ DC++ (český ekvivalent Direct Connect) na internetu sdílel často i předpremiérové české a zahraniční filmy a muziku, k trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců s podmíněným odkladem na 2 roky, k trestu propadnutí zajištěného počítače s příslušenstvím a k částečné náhradě způsobené škody - v případě distribučních společností zastoupených ČPU ve výši ušlého zisku tedy ve výši 50.100,- Kč. Trestní příkaz doposud není pravomocný.


Případ vyhoštěného prodejce před krajským soudem

ÚSTÍ NAD LABEM, 22.9.2006 - Krajský soud v Ústí nad Labem bude 22.9.2006 rozhodovat o odvolání ve věci 45-letého muže vietnamské národnosti. Tento pachatel byl za prodej filmových a hudebních napodobenin optických disků odsouzen Okresním soudem v Teplicích k trestu vyhoštění na dobu 10 let. Ačkoli je pirát usvědčován výpovědí celníka a policistky, kteří provedli kontrolní nákup, svou vinu o počátku popírá a pokouší se dosáhnout zproštění obžaloby. Trest vyhoštění je jedním z mála trestů, z kterých mají vietnamští obchodníci obavu a vyhoštění na 10 let za prodej relativně malého objemu zboží není zrovna mírný trest.

Vietnamský prodejce pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody natvrdo


ZNOJMO, 5.9.2006 - Okresní soud ve Znojmě odsoudil pirátského prodejce vietnamské národnosti H. N. N., který se prodejem pirátských nosičů na pohraniční tržnici dopustil trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi a odsoudil ho k trestu odnětí svobody na 18 měsíců nepodmíněně s výkonem trestu ve věznici s ostrahou, k trestu zákazu pobytu v okrese Znojmo v době trvání 3 roky, k trestu propadnutí zajištěných věcí (356 pirátských CD-R s filmovými tituly) a k částečné náhradě škody. Uložený trest je v porovnání s obvyklou praxí českých soudů ve věcech příhraničního výrobkového pirátství až překvapivě přísný. Ukládané tresty jsou naopak zpravidla nepřiměřeně mírné a trhovci operující s pirátským zbožím v pohraničí jsou si toho velmi dobře vědomi. Možná právě ukládaní přísnějších trestů by je mohlo napříště od jejich nelegálních aktivit odradit.

Nejnovější trestní příkazy přinesly nejen náhradu škodu ale také vyhoštění a zákaz pobytu

ČR, 26.7.2006 - Program dnes obdržel další tři zajímavá soudní rozhodnutí ve věci porušování autorského práva. Okresní soud v Ústí nad Labem odsoudil dne 23. června letošního roku pirátského prodejce P. D. Q. vietnamské národnosti k trestu vyhoštění v trvání 5 let, propadnutí zajištěných věcí, jmenovitě 274 ks pirátských rozmnoženin audiovizuálních a hudebních děl zaznamenaných na CD-R nosičích a batohu a tašek, v kterých byly tyto nosiče uloženy a k povinnosti uhradit poškozeným škodu, kterou uplatnili v rámci trestního řízení, z toho poškozeným zastoupeným Českou protipirátskou unií 66.774,- Kč. Soud neuvěřil obhajobě obviněného, že tržnicí jen procházel, a i s ohledem na skutečnost, že ani čtyři měsíce strávené ve věznici za předchozí trestný čin porušování autorského práva obviněného neodradily od dalšího trestného činu stejného charakteru, mu uložil přísný trest vyhoštění.

Další pirátský prodejce K. N. V. byl na základě svědectví vyšetřovatele ČPU odsouzen dne 11. července k trestu odnětí svobody v trvání 5 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 2 let a trestu zákazu pobytu na území okresu Znojmo v trvání 3 let. Poškození zastoupení Českou protipirátskou unií byli se svými nároky odkázání na řízení ve věcech občanskoprávní.

Také pirátský inzerent M. S. vyfasoval dne 1. července 2006 trestní příkaz, kterým ho Okresní soud v Třebíči odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání 3 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 1 roku, trestu propadnutí věci zajištěných pirátských DVD, přebalu a krabiček a k povinnosti uhradit všem poškozeným škodu, z toho poškozeným zastoupeným Českou protipirátskou unií 67.750,- Kč.


Stížnost proti usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1

PRAHA, 30.6.2006 – ČPU podala stížnost proti usnesení o zastavení trestního stíhání Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ve věci J. B., podezřelého ze spáchání trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle ustanovení § 152 odst. 1 tr. zákona, konkrétně prodeje nelegálních rozmnoženin filmových děl na DVD-R discích. Ačkoliv původně připustil svou vinu, v průběhu dalšího vyšetřování ji popřel s tvrzením, že si pouze zhotovoval kopie pro osobní potřebu. Státní zástupkyně dospěla k názoru, že podezřelý není vinen, s odůvodněním že i z výpovědi svědků vyplývá, že obviněný zhotovoval kopie pouze pro jejich osobní potřebu. Přitom ale zřejmě zapomněla, že institut volného užití je podle příslušného ustanovení autorského zákona omezen pouze na osobu, které má taková rozmnoženina sloužit. Omezení výlučného autorského práva umožněním zhotovení rozmnoženiny povolených druhů děl pro vlastní osobní potřebu i bez souhlasu autora je totiž vázáno na podmínku, že jde o dílo již uveřejněné a že si rozmnoženinu (napodobeninu) zhotoví sám ten, jehož vlastní osobní potřebě má sloužit. Volným užitím pro osobní potřebu tedy není případ, kdy kopii zhotoví pro jiného osoba, jejíž vlastní osobní potřebě kopie neslouží, tak jak dle výpovědi svědků činil obviněný pro osobní potřebu svědků. Z tohoto důvodu, ale také proto že obviněný nabízel k prodeji rozmnoženiny různých filmových děl, přičemž již samotné nabízení rozmnoženin autorských děl za účelem jejich prodeje či jiného převedení vlastnického práva k věci, prostřednictvím které je dílo vyjádřeno, které je bez souhlasu nositelů práv porušením práva na rozšiřování, podala ČPU v zákonné třídenní lhůtě stížnost proti zastavení trestního stíhání. Rozhodnutí Obvodní státního zastupitelství pro Prahu 1 bude nyní přezkoumáno Městským státním zastupitelstvím v Praze.


Další ústecký inzerent před soudem

ÚSTÍ NAD LABEM, 26.6.2006 - ČPU obdržela další zajímavý rozsudek ve věci pirátského inzerenta Š. S. z Ústí nad Labem. Tento šestadvacetiletý mladý muž v období od března roku 2004 do dubna roku 2005 zhotovoval a prostřednictvím inzertního časopisu TIPSERVIS nabízel k prodeji nelegální rozmnoženiny hudebních a filmových děl, aplikačního software a počítačových her zaznamenané na DVD-R discích.

Okresní soud v Ústí nad Labem ho za spáchání trestného činu porušování autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 odst. 1 odsoudil k trestu odnětí svobody na 1 rok s podmíněným odkladem výkonu trestu na 4 roky, k trestu propadnutí zajištěných pirátských rozmnoženin a osobního počítače včetně vypalovacích mechanik a k náhradě škody poškozeným ve výši 172.242, Kč, z toho poškozeným zastoupeným Českou protipirátskou unií ve výši 39.433,- Kč. Trestní příkaz ale doposud nenabyl právní moci, jakmile a jestli se tak stane, budeme škodu na obviněném vymáhat.


Ústecký inzerent před soudem

ÚSTÍ NAD LABEM, 16.6.2006 - Okresní soud v Ústí nad Labem odsoudil pirátského inzerenta a prodejce M. M. z Ústí nad Labem k trestu odnětí svobody na 8 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 3 roky, k trestu propadnutí zajištěných pirátských rozmnoženin a dvou osobních počítačů s vypalovací mechanikou. Poškození byli se svými nároky odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. Obžalovaný - povoláním dělník - si v období mezi březnem roku 2002 a listopadem roku 2003 nelegálně přivydělával výrobou a distribucí nelegálních rozmnoženin hudebních a filmových děl, aplikačního software a počítačových her zaznamenaných na CD-R discích. Rozmnoženiny nabízel k prodeji prostřednictvím inzertního časopisu Tipservis a prostřednictvím internetu a případným zájemcům je prodával při osobních setkáních či zasílal na dobírku. Některé kopie také rozdával svým známým a přátelům zdarma. Rozsudek vydaný Okresním soudem v Ústí nad Labem nabyl ve výroku o vině a trestu právní moci dne 12.6.2006.


Pirátský prodejce z Kolbenky před soudem

PRAHA, 15.6.2006 - Obvodní soud pro Prahu 9 odsoudil trestním příkazem ze dne 7.6.2006 pirátského prodejce M. D., který byl v období od prosince roku 2004 do dubna roku 2005 čtyřikrát zadržen na bleších trzích v areálu Kolbenova v Praze 9 při prodeji pirátských rozmnoženin filmů, hudebních děl a herního software na DVD-R nosičích, k trestu odnětí svobody v trvání čtyř měsíců s podmíněným odkladem a se zkušební dobou v trvání 12 měsíců a k trestu propadnutí věci - všech zajištěných DVD-R nosičů. Obviněný je dále povinen uhradit ČPU škodu, která jí prokazatelně vznikla realizací kontrolních nákupů uskutečněných v rámci příslušných razií za účelem prokázaní protiprávního jednaní. Jinak byli poškození se svými nároky odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. Trest uložený za spáchaní trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících a práv k databázi podle § 152 odst. 1 tr. zákona doposud nepravomocným trestní příkazem ve výše uvedené věci považujeme za velmi mírný, nicméně odpovídá rozhodovací praxi uvedeného soudu v obdobných záležitostech. Poškozený, a tedy ani jeho zmocněnec, jímž ČPU je, nemá podle trestního řádu pravomoc podávat proti trestnímu příkazu, jímž soud rozhoduje bez jednání, odpor a vynutit si tak řešení věci v hlavním líčení a přiznání náhrady škody. Bohužel ani když se věc dostane před soud nemá poškozený právo opravného prostředku (odvolání) do výroku o vině a trestu. Právo poškozeného podat odvolání se omezuje pouze na výrok o náhradě škody.

Z celkem 46 pachatelů přistižených při prodeji pirátských DVD-R na tržišti Kolbenova a jeho předchůdci Obzor bylo již 24 pachatelů odsouzeno, některá rozhodnutí však dosud nenabyla právní moci. Nejpřísněji byl potrestán 31-letý P. D., který dostal trest odnětí svobody na 1 rok s odkladem na 2 roky; naopak nejmírněji vyvázli 18-ti letý P. P., který obdržel trest obecně prospěšných prací ve výměru 100 hodin, a 64-letá A. S., která dostala tříměsíční trest odnětí svobody s odkladem na 1 rok. Trestnímu stíhání čelí i 36-letá manželka naposledy odsouzeného piráta M. D.


Případ neoprávněného šíření kabelovou televizí před soudem

BRNO, 2.6.2006 - Dne 2.6.2006 podal státní zástupce Městského státního zastupitelství v Brně na obviněného I. N. obžalobu pro trestný čin porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským podle § 152/1 tr. zák. a práv k databázi a trestný čin neoprávněného podnikaní podle § 118/1 tr. zákona. Obviněný jako jednatel společnosti s ručením omezeným spolu se svým kolegou v rozmezí od roku 2000 do roku 2005 v kabelovém rozvodu v okolí Brna neoprávněně komerčně užíval televizní vysílání programů Spektrum, Eurosport a MTV, aniž by k tomu měl nejen příslušné souhlasy nositelů práv respektive příslušné licence k tomuto typu užití, ale i příslušné živnostenské oprávnění. Za to mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky a peněžitý trest. V úvahu připadá i trest zákazu činnosti - provozování kabelové televize.

Trestní stíhání probíhá z podnětu České protipirátské unie, která podala již v září loňského roku trestní oznámení.


Rozsudek ve věci internetového inzerenta

TRUTNOV, 31.5.2006 - Spolu s dnešní poštou jsme obdrželi rozsudek Okresního soudu v Trutnově, který již nabyl právní moci, ve věci M. Š., nástrojáře z Trutnova, který si v období od března do srpna 2004 nelegálně přivydělával prodejem pirátských rozmnoženin hudebních a filmových her a počítačových her pro Playstation prostřednictvím internetu a své emailové adresy mirseta@volny.cz. Tyto nelegální aktivity se mu však nevyplatily, neboť byl zanedlouho odhalen a vyšetřován pro podezření ze spáchání trestného činu porušování autorských práv a práv souvisejících s právem autorským. Vzhledem k tomu, že se podezření prokázalo, státní zástupce podal obžalobu a okresní soud ve Znojmě nakonec obviněného trestním příkazem odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců s podmíněným odkladem a se zkušební dobou v trvání dvou let, k povinnosti nahradit podle svých sil způsobenou škodu a k peněžitému trestu ve výši 15.000,- Kč nebo náhradnímu trestu odnětí svobody ve výši 2 měsíců. V porovnání s obvyklou praxí uložil soudce trutnovského soudu obviněnému uložil spíše přísnější trest. Česká protipirátská unie nyní bude po odsouzeném pirátovi vymáhat náhradu škody ve výši 15.111,- Kč.


Peněžitý trest pro pirátského prodejce

ZNOJMO, 26.5.2006 - ČPU obdržela další zajímavý rozsudek ve věci pirátského prodejce vietnamské národnosti, kterého soudce Okresního soudu ve Znojmě za prodej 343 ks CD-R s filmovými tituly a 431 hudebních CD-R odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku s podmíněným odkladem a se zkušební dobou v trvání tří a půl roku, peněžitému trestu ve výši 20.000,- Kč nebo náhradnímu trestu 6 měsíců odnětí svobody a trestu zákazu pobytu na území okresu Znojmo v trvání tří let. Pirátský prodejce byl dne 19.1.2006 zadržen na tržišti "T.K.Q." v obci Strážný v blízkosti stejnojmenného hraničního přechodu, kde nabízel k prodeji rozmnoženiny filmových děl na CD-R discích zaznamenané ve formátu VCD - tzv. pseudoDVD v německé jazykové verzi a nelegální rozmnoženiny hudebních děl. Tohoto pachatele, který byl již dříve přímo při pirátském prodeji přistižen a jako tehdy i tentokrát vše popřel, pomohla usvědčit zaměstnankyně ČPU, která se lednové razie zúčastnila. Soudce znojemského soudu se nenechal účelovou výpovědí (lží) pirátského prodejce oklamat a uložil mu relativně přísný trest, který si tento "pirátský recidivista" nepochybně zaslouží!


Recidivista odsouzen k trestu odnětí svobody natvrdo

ZNOJMO, 22.3.2006 - Okresní soud ve Znojmě rozhodl dne 22. března ve věci pirátského recidivisty, který se opakovaně dopustil trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi a odsoudil ho k úhrnnému trestu odnětí svobody na 8 měsíců nepodmíněně s výkonem trestu ve věznici s ostrahou a k trestu propadnutí zajištěných věcí, pirátských videokazet a videorekordérů, použitých k jejich zhotovování. Jako přitěžující okolnost v neprospěch odsouzeného přispěla skutečnost, že se trestných činů porušování autorského práva a ohrožování mravnosti dopustil ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu, přičemž charakter jednání naplňoval shodné znaky. Odsouzený byl totiž již v roce 2001 za spáchání trestných činů porušování autorského práva, ohrožování mravní výchovy mládeže, týrání svěřené osoby a pohlavní zneužívání pravomocně odsouzen, a to k trestu odnětí svobody na 4 roky nepodmíněně s výkonem trestu ve věznici s ostrahou a k trestu propadnutí zajištěných věcí. Z výkonu trestu byl však dne 2.7.2004 - tedy po výkonu nadpoloviční většiny trestu - podmíněně propuštěn za stanovení zkušební doby 5 let. Ani pobyt ve vězení a podmíněné prominutí zbytku trestu však na obžalovaného nemělo žádný výchovný vliv, neboť pokračoval v páchání obdobné trestné činnosti, za kterou byl odsouzen a potrestán, téměř okamžitě po svém propuštění z vězení, přičemž se jako již v minulosti zaměřil na prodej pirátských videokazet s různými filmy včetně pornografie nejtvrdšího ražení zobrazující mimo jiné sex s výkaly, ponížením a podřízením se druhé osobě či pohlavní styk se zvířaty. Jakmile rozsudek nabude právní moci, obžalovaný bude povinen vykonat zbytek původního trestu z jehož výkonu byl podmíněně propuštěn a následně také nově uložený trest.


Jeden z největších DVD-R pirátů odsouzen

KARLOVY VARY, 10.2.2006 - Okresní soud v Karlových Varech rozhodl dne 10. února ve věci neobvykle technicky vybaveného pirátského výrobce - 54-letého inženýra z Karlových Varů, majitele zastavárny, který prostřednictvím svých 6 počítačů s příslušenstvím, 1 laptopu a 11 harddisků zhotovil 1069 ks nelegálních rozmnoženin DVD-R a CD-R s filmovými tituly, 800 disků s hudebními tituly a 729 disků s aplikačním a herním software a odsoudil ho za spáchaní trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi spáchaného ve kvalifikované skutkové podstatě, tedy ve značném rozsahu, k trestu odnětí svobody na jeden rok s podmíněným odkladem výkonu trestu na roky a k trestu propadnutí věci, konkrétně 5 počítačů a 1 laptopu, 11 harddisků a 2598 ks disků s filmovými a tituly a aplikačním a herním software. Soud také obviněnému uložil povinnost, aby ve zkušební době podmíněného odsouzení podle svých sil nahradil poškozeným škodu, kterou způsobil, nicméně všechny poškozené individuálně odkázal s jejich nároky také na řízení ve věcech občanskoprávních, a to zřejmě vzhledem k výši způsobené škody resp. nároku na její náhradu uplatněnému poškozenými v trestním řízení (1.770.201,- Kč). Na pirátství obviněného je obzvláště alarmující neobvyklé množství technického vybavení, které mu k jeho protiprávní aktivitám sloužilo a jehož propadnutí může být již samo o sobě citelným trestem. I přesto se domníváme, že trest uložený uvedeným trestním příkazem je mírný a to zejména vzhledem k rozsahu a způsobu páchání činnosti. Uvedený trestní příkaz doposud není pravomocný, neboť obviněný využil svého práva a podal proti němu odpor. Věc tedy bude projednávána před soudem. Piráta odhalil vyšetřovatel České protipirátské unie v prosinci roku 2004; po nezbytném vyšetřování a shromažďování důkazů podala ČPU v únoru 2005 trestní oznámení.


Tresty obecně prospěšných prací

PRAHA, 3.1.2006 - Program obdržel další dva zajímavé rozsudky ve věci porušování autorského práva, které mladým pirátským prodejcům české národnosti odsouzeným za trestný čin porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 trestního zákona ukládají mimo jiné trest obecně prospěšných prací. Prvním z nich Obvodní soud pro Prahu 10 odsoudil čtyřiadvacetiletou mladou ženu za protiprávní jednání v relativně malém rozsahu k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 100 hodin, trestu propadnutí věci – zajištěných 2 kusů pirátských DVD-R a osobního počítače s příslušenstvím – a částečné povinnosti nahradit poškozeným škodu. Druhým z nich Okresní soud v Českých Budějovicích odsoudil také čtyřiadvacetiletého mladíka k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin a k trestu propadnutí věci – zajištěných pirátských CD-R a DVD-R. Obzvláště v případě takto mladých pachatelů považujeme uložení trestu obecně prospěšných prací za relativně přínosné, a to zejména s ohledem na jeho výchovnou funkci. Ani jeden z uvedených rozsudků však doposud nenabyl právní moci.


Další úspěšné odvolání ČPU

PRAHA, 13.10.2005 - Rozsudkem ze dne 15. září 2005 Městský soud v Praze vyhověl odvolání podanému v zájmu poškozených Českou protipirátskou unií ohledně výroku o náhradě škody a odsoudil 31 letého pirátského prodejce - nechvalně známého také z bleších trhů Kolbenova na Praze 9 - k povinnosti uhradit všem zastupovaným poškozeným škodu. V lednu letošního roku byl tento prodejce a člen organizátorské pirátské sítě za porušování autorských práv a práv souvisejících s právem autorským odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu a zkušební dobou v trvání 30 měsíců a propadnutí věci - zajištěných pirátských DVD-R nosičů s nejnovějšími filmy, a to za rozmnožování a rozšiřování nelegálních rozmnoženin filmových titulů bez příslušného souhlasu nositelů práv na dnes již zrušené burze Obzor na Praze 4. Obvodní soud pro Prahu 4 však nerozhodl o nároku na náhradu škody, který byl v zastoupení poškozených v rámci trestního řízení řádně a včas uplatněn. Proto podala Česká protipirátská unie proti výroku o náhradě škody odvolání. Městský soud v Praze uznal oprávněnost nároků poškozených, napadený rozsudek zrušil ve výroku o náhradě škody a rozhodl o povinnosti obžalovaného nahradit poškozeným škodu ve výši nároku, se kterým se připojili k trestnímu stíhání. Jedná se o částku necelých 100.000,- Kč. Přiznanou náhradu škody začneme od odsouzeného aktivně vymáhat.


Zajímavý rozsudek Okresního soudu v Náchodě

NÁCHOD, 19.9.2005 - Program obdržel další zajímavý rozsudek ve věci porušování autorského práva. Okresní soud v Náchodě odsoudil pirátského prodejce české národnosti k trestu odnětí svobody na 1 rok s podmíněným odkladem výkonu trestu na 3 roky, k trestu propadnutí zajištěných věcí, konkrétně osobního počítače s příslušenstvím včetně DVD vypalovačky, barevné tiskárny, DVD-R disků s nejrůznějšími filmovými tituly, CD-R disků obsahujících rozličná hudební díla, software a hry, DVD a CD přebalů a krabiček a v neposlední řadě k povinnosti uhradit poškozeným náhradu škody v celé uplatněné výši. V období od června 2003 do února 2004 nabízel obžalovaný k prodeji pirátské rozmnoženiny audiovizuálních a hudebních děl, aplikačního software a počítačových her zaznamenané na DVD-R a CD-R discích prostřednictvím inzerátů na různých internetových serverech a v inzertním tisku a na dobírku je zasílal svým zákazníkům. Samosoudce v odůvodnění výše zmíněného rozsudku zdůrazňuje výchovnou funkci uloženého trestu a povinnost obžalovaného nést následky svého protiprávního jednání, kterým způsobil nositelům práv značné škody. Uvedený rozsudek je již pravomocný.


První dsuzující rozsudek ve věci on-line pirátství je pravomocný

PRAHA, 20.8.2005 - Rozsudek ve věci filmového on-line pirátství nabyl právní moci. 29-ti letý počítačový programátor z Prahy byl odsouzen k peněžitému trestu 50.000,- Kč nebo k náhradnímu trestu odnětí svobody na dva měsíce a k trestu propadnutí počítačového vybavení za sdílení filmů prostřednictvím peer-to-peer klienta CZ DC++ (český ekvivalent Direct Connect). Uvedený rozsudek nabyl nedávno právní moci, což definitivně představuje pozitivní precedent v rozhodování soudů o on-line pirátství a jasný signál orgánům činným v trestním řízení, aby peer-to-peer piráty stíhaly. On-line pirátství filmů i jiného chráněného obsahu totiž v České republice stejně jako po celém světě stále více narůstá.


Rozsudek Okresního soudu v Táboře nad pirátem ukrajinské národnosti

TÁBOR, 27.7.2005 - Okresní soud v Táboře odsoudil pirátského prodejce ukrajinské národnosti k trestu odnětí svobody na 10 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 28 měsíců, k trestu propadnutí zajištěných pirátských rozmnoženin a k povinnosti uhradit poškozeným náhradu škody v celé uplatněné výši. Obžalovaný v období od února do května 2004 nabízel k prodeji pirátské rozmnoženiny audiovizuálních a hudebních děl, aplikačního software a počítačových her zaznamenané na CD-R discích prostřednictvím inzerátu na internetové serveru Annonce a na dobírku je zasílal svým zákazníkům. Obžalovanému byl prokázán prodej 60 ks CD-R za celkovou částku 3.888,- Kč. Rozsudek je na české poměry relativně přísný, a to zejména s přihlédnutím k poměrně krátké době a nevelkému rozsahu protiprávní činnosti. Samosoudce v odůvodnění uznává nemalé náklady nutné k vytvoření a vzniku filmových děl, počínaje náklady na vzdělání autora, přes hodiny cvičení, přemýšlení a zkoušek a náklady na výrobu, materiál, distribuci a marketing konče.


Výsledek společné operace v pohraničí

ZNOJMO, 15.7.2005 - Soudce Okresního soudu ve Znojmě odsoudil dva pachatele vietnamské národnosti k trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců s podmíněným odkladem a se zkušební dobou v trvání 2 roky za spáchání trestného činu porušování autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Tento verdikt je vyústěním společné operace vyšetřovatelů České protipirátské unie a Rakouské protipirátské unie (VAP), kteří spolu s policisty z útvaru Služby kriminální policie a vyšetřování Okresního ředitelství Policie ČR ve Znojmě a zaměstnanci oddělení pátrání Znojmo Celního ředitelství Brno dne 6.3.2005 uskutečnili razii na tržišti Excalibur City u hraničního přechodu Hatě. Při zákroku byli zadrženi tři pachatelé vietnamské národnosti, kteří nabízeli a prodávali pirátské kopie filmů ve formátu VCD zaznamenané na CD-R nosičích. Celkem bylo u těchto pachatelů zajištěno 1488 pirátských disků s filmy a 442 disků s hudbou. Třetí z pachatelů doposud nebyl odsouzen. Tato razie byla jedním z příkladů úspěšné spolupráce ČPU, VAP a znojemské policie. Během společně uskutečněných razií bylo celkem zadrženo devět pachatelů a ze sedmi pirátských stánků a dvou vozidel bylo zajištěno na osm tisíc pirátských CD-R, stovky nelegálních kopií přebalů a DVD krabiček a v neposlední řadě několik DVD přehrávačů.


První rozsudek ve věci on-line filmového pirátství

PRAHA, 7.7.2005 - 29-ti letý počítačový programátor z Prahy byl odsouzen k peněžitému trestu 50.000,- Kč nebo k náhradnímu trestu odnětí svobody na dva měsíce a k trestu propadnutí počítačového vybavení za sdílení filmů prostřednictvím peer-to-peer klienta CZ DC++ (český ekvivalent Direct Connect). Obviněný počátkem roku 2004 vyměňoval prostřednictvím sítě Internet soubory s neautorizovanými digitalizovanými kopiemi více než 50-ti českých a zahraničních filmů včetně dosud nevydaných nebo v ČR nezveřejněných. Kromě v té době novinkových titulů jako Pán prstenů: Návrat krále, Master a Commander, Lepší pozdě nežli později či české Jedna ruka netleská, nabízel ke stáhnutí i tuzemské trvalky jako Císařův pekař a pekařův císař, trilogii o rodině Homolků či Tajemství hradu v Karpatech. Toto soudní rozhodnutí z července letošního roku je v ČR vůbec prvním odsuzujícím verdiktem v případu P2P pirátství nejen co se týče sdílení filmů, ale veškerého autorským zákonem chráněného obsahu. Ačkoli odsuzující rozhodnutí není dosud pravomocné, představuje první pozitivní krok v rozhodování soudů o on-line pirátství a jasný signál orgánům činným v trestním řízení, aby stíhaly peer-to-peer piráty. On-line pirátství filmů i jiného chráněného obsahu stále více narůstá nejen v České republice, ale i ve světě, a pro potírání tohoto negativního jevu v ČR dosud chyběl jakýkoli pozitivní precedent. .


Další trest vyhoštění pro pirátského obchodníka

DOMAŽLICE, 21.4.2005 - Okresní soud v Domažlicích odsoudil dne 21. dubna letošního roku pirátského prodejce vietnamské národnosti k trestu vyhoštění na 8 let a propadnutí zajištěných věcí, jmenovitě 603 ks pirátských rozmnoženin audiovizuálních děl a zvukově-obrazových záznamů na CD-R discích zaznamenaných ve formátu VCD a 1.796 ks hudebních CD. Vzhledem k tomu, že pobyt obžalovaného není znám a jednalo se tedy o řízení proti uprchlému, byl rozsudek vynesen v jeho nepřítomnosti. Obhájce i státní zástupce se vzdali svého práva na odvolání a rozsudek tak co do výroku o vině a trestu nabyl právní moci téhož dne. Jak jsme informovali v tiskové zprávě ze dne 14.3.2005, uvedený soud dosud za podobné trestné činy ukládal pouze mírné tresty, zejména pouhé propadnutí věci případně kombinované se zákazem pobytu v okrese Domažlice. Nejnověji uložený trest je nezvykle přísný a to i s přihlédnutím k ukládání trestů za trestný čin porušování autorského práva nejen tímto soudem, ale i soudy v celé České republice. Zdá se, že se přístup českých soudů k problematice kriminality v oblasti duševního vlastnictví začíná pomalu pozitivně vyvíjet a to je skutečně dobré znamení.


Přísný trest pro pirátského obchodníka

DOMAŽLICE, 15.4.2005 - Okresní soud v Domažlicích odsoudil v únoru 2005 pirátského prodejce vietnamské národnosti k trestu vyhoštění na 5 let, propadnutí zajištěných věcí, a to konkrétně 4593 ks pirátských rozmnoženin audiovizuálních děl a zvukově-obrazových záznamů na CD-R discích zaznamenaných ve formátu VCD a 6190 ks hudebních CD a k náhradě škody uplatněné poškozenými v trestním řízení. Uvedený soud dosud za podobné trestné činy ukládal pouze mírné tresty - propadnutí věci případně kombinované se zákazem pobytu v okrese Domažlice. Česká protipirátská unie opakovaně poukazovala na to, že takto mírné tresty nemohou plnit individuální ani generálně preventivní účel trestu, avšak státní zastupitelství se s jejím názorem neztotožňovalo a tresty považovalo za přiměřené. Nejnověji uložený trest je dostatečně účinný, aby mohl pachateli zabránit v páchání trestné činnosti na území našeho státu a zároveň představoval vztyčený prst pro ostatní příslušníky vietnamské komunity u nás, z nichž velká část se při svém podnikání soustavně dopouští kriminality proti duševnímu vlastnictví.

Výroba, distribuce a prodej nelegálních rozmnoženin filmů na CD-R, obvykle velmi nízké zvukové i obrazové kvality a obsahujících pouze německou jazykovou verzi, je velmi rozšířena v pohraničních tržnicích v severních, západních a jižních Čechách, stejně jako na Znojemsku. Tato pouliční tržiště jsou ovládána organizovanými vietnamskými skupinami a aktivity orgánů činných v trestním řízení bohužel nepřinášely v minulosti žádné zvláštní výsledky. Před rokem se přístup orgánů činných v trestním řízení výrazně změnil a tato změna přinesla řadu významných úspěchů, např. v porovnání s rokem 2003 bylo vyšetřováno dvakrát více pachatelů této trestné činnosti. Dokonce i postoj českých soudů vůči problematice kriminality proti duševnímu vlastnictví se začíná pomalu pozitivně vyvíjet. Důsledkem je pak zejména ukládání přísnějších trestů, které mají vyšší preventivní a výchovný účinek než tresty ukládané našimi soudy ještě zcela nedávno. Přesto i tyto ve srovnání s minulou praxí přísnější tresty stále plně nevyužívají zákonnou trestní sazbu a pohybují se v průměru maximálně v dolní třetině této sazby. V důsledku aktivního přístupu České protipirátské unie je také stále častěji odsouzeným ukládána povinnost k náhradě škody, resp. její části na základě nároku uplatněného jménem poškozených v rámci trestního řízení. Letos do poloviny března letos evidujeme osm takových případů. Pro srovnání v loňském roce byla tato povinnost uložena ve 20 případech. Mnohé z těchto rozhodnutí však bohužel nenabudou právní moci a odvolací soud povinnost k náhradě škody neuloží.


Odsouzení internetových pirátů

Městský soud v Brně pravomocně odsoudil 21-letého studenta VŠ za trestný čin porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi k trestu odnětí svobody na 8 měsíců s podmínečným odkladem na dva roky. Spolu s trestem uložil soud obviněnému povinnost uhradit poškozeným členům České protipirátské unie náhradu škody ve výši přesahující 240 tisíc korun. Odsouzený po dobu jednoho a půl roku zhotovoval pirátské kopie filmů na CD-R, které prostřednictvím nabídek na Internetu prodával zájemcům.

Stejný soud odsoudil za obdobné jednání i o tři roky staršího studenta. Tomu uložil trest odnětí svobody v délce 6 měsíců s podmínečným odkladem na dva roky, trest odnětí věci - PC s vypalovačkou a pirátských nosičů, a povinnost nahradit poškozeným členům České protipirátské unie škodu téměř 200 tisíc korun.

Internetového piráta z Mělnicka odsoudil Okresní soud v Mělníce za porušování autorských práv k trestu odnětí svobody na 18 měsíců s podmínečným odkladem na 3 roky, k peněžitému trestu 50 tisíc korun a k trestu propadnutí věci - PC s vypalovačkou a pirátských nosičů. Spolu s trestem uložil soud obviněnému povinnost uhradit poškozeným členům České protipirátské unie náhradu škody ve výši téměř 25 tisíc korun.

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou uložil internetovému pirátovi za porušování autorských práv trest odnětí svobody na 8 měsíců s podmínečným odkladem na 20 měsíců, trest propadnutí věci - PC s vypalovačkou a pirátských nosičů, a dále povinnost k náhradě škody poškozeným členům České protipirátské unie ve výši téměř 120 tisíc korun.

Obdobné tresty internetovým pirátům a výrobcům pirátských CD-R s filmy padají i u jiných soudů v ČR - např. v Chomutově trest odnětí svobody na 7 měsíců s odkladem dva roky, propadnutí věci a náhrada škody, 6 měsíců na dva roky, zabrání věci a náhrada škody u Okresního soudu Praha východ, 10 měsíců na 30 měsíců, pokuta 30.000 Kč a propadnutí věci v Benešově, v Pardubicích trest vězení 4 měsíce s odkladem na 1,5 roku, peněžitý trest 85.000 Kč a propadnutí věci, či v Ostravě ve dvou různých kauzách 1,5 roku na 3,5 roku a propadnutí věci a 12 měsíců na 1,5 roku a propadnutí a zabrání věci.


I za jiné typy audiovizuálního pirátství padají tresty

Předchozí podmínečné odsouzení se nevyplatilo spolumajiteli klubu, ve kterém probíhaly neautorizované projekce filmů. Okresní soud v Děčíně ho poslal na 6 měsíců do vězení. Druhému spolumajiteli uložil za porušování autorských práv také půlroční trest odnětí svobody, avšak s odkladem na jeden a půl roku. Za výrobu pirátských kopií a jejich promítání v klubu zase podnikatele z Hodonínska poslal soud do vězení na 10 měsíců s odkladem na dva roky.

Dva spolumajitelé bazaru v Praze byli za nabízení pirátských videokazet ve své provozovně odsouzeni k trestu odnětí svobody na 4 měsíce s odkladem na 18 měsíců, pokutě 10.000 Kč každý, k propadnutí věci a povinnosti nahradit škodu. Inzerenta pirátských videokazet z Chomutovska zase poslal soud do vězení na 7 měsíců s odkladem na 2 roky a i jemu uložil trest propadnutí věci a povinnost nahradit způsobenou škodu.

I vietnamským prodejcům nedovolených napodobenin filmů padají tresty. Jeden rok nepodmíněně, zákaz činnosti na 3 roky a zabrání věci uložil jednomu podnikateli děčínský soud. Znojemský soud zase v jedné kauze "odměnil" podvodného prodejce trestem odnětí svobody v délce jednoho roku s odkladem na 2,5 roku a propadnutím věci, druhému prodejci pak uložil peněžitý trest 30.000 Kč a propadnutí věci. Trestu neušel ani prodejce z jižních Čech, jemuž krajský soud uložil trest vězení na 2 roky s odkladem na 2 roky, 30.000 Kč pokutu a trest propadnutí věci.


Odsouzení členů dvou skupin internetových pirátů

Koncem října proběhne u Městského soudu V Praze jednání o odvolání dvou členů pirátské internetové skupiny, která prostřednictvím internetu nabízela prodej neoprávněných rozmnoženin audiovizuálních a hudebních děl, proti rozsudku Okresního soudu. Okresní soud odsoudil obžalované za trestný čin porušování autorského práva podle § 152 odst. 1 tr. zák. a trestný čin neoprávněného podnikání podle § 118 odst. 1 tr. zák. k peněžitému trestu ve výši 60.000,- Kč a 40.000,- Kč.

Městský soud v Brně odsoudil dva členy internetových pirátů k trestům odnětí svobody na 12 měsíců s podmínečným odkladem na 3 roky a na 11 měsíců s podmínečným odkladem na 22 měsíců za trestný čin porušování autorského práva podle § 152 odst. 1 tr. zák. a trestný čin neoprávněného podnikání podle § 118 odst. 1 tr. zák. Uvedených trestných činů se odsouzení dopustili tím, že neoprávněně vyráběli a rozšiřovali rozmnoženiny počítačových programů a audiovizuálních a hudebních děl, přičemž své nelegální výrobky nabízeli prostřednictvím internetu.

nahoru


LEGISLATIVNÍ VÝVOJ


Třikrát a dost

FRANCIE, 13.5.2009 - Ve Francii byl schválen zákon přezdívaný „třikrát a dost“ umožňující na 2 až 12 měsíců odpojit od internetu vlastníka připojení, který ani po dvou výzvách nemodifikuje své jednání a nezajistí, aby prostřednictvím jeho internetové přípojky nedocházelo k porušování autorského práva a způsobování škody vlastníkům práv. Odpovědnost vlastníka připojení není založena na porušování autorských práv jím samotným, ale je založena na tzv. „duty of care“, tedy povinnosti dohledu a péče nad využíváním jeho připojení. Média zpravidla (a nesprávně) informovala, že se jedná o zákon proti stahování; zákon však předpokládá protiprávní jednání proti autorským právům, tedy zejména upload, streaming apod.

Na základě zákona vznikne ze současného Regulačního orgánu technologických opatření (Technological Measures Regulatory Authority) nezávislý veřejnoprávní správní úřad pro šíření děl a ochrany práv na Internetu (tzv. HADOPI), kterému mohou vlastníci autorských práv hlásit podezření, že někdo na internetu neoprávněně nakládá s jejich díly. HADOPI po prověření prohřešku zašle vlastníkovi připojení emailem upozornění na porušování autorských práv s IP adresou a časem zjištění. Poskytovatel připojení k internetu by měl pak toto připojení sledovat a vlastníkovi připojení nabídnout instalaci filtrovacího softwaru. V případě, že je do šesti měsíců zjištěn další prohřešek proti autorským právům, je vlastníkovi připojení poslán tentokrát certifikovaný email s dokumentem k podepsání, potvrzující obdržení tohoto nového upozornění. Pokud do roka dojde prostřednictvím předmětné internetové přípojky k dalšímu porušení práva, přijme HADOPI konečné opatření odpojení a zařadí vlastníka připojení na černou listinu.

Během odpojení nesmí pod sankcí žádný další provider poskytnout nové připojení a vlastník je povinen hradit své (odpojené) připojení. Může však v souladu se smlouvou se svým providerem své připojení zrušit. HADOPI mu také může nabídnout prostřednictvím vyjednávání kratší dobu odpojení na 1 až 3 měsíce Zákon také zavádí odlišný režim v případě připojení využívaného pro obchodní účely. Vlastník připojení se může proti odpojení do 30 dnů odvolat k soudu, krom toho se také může zprostit odpovědnosti implementací účinných bezpečnostních opatření, které mu navrhl poskytovatel připojení. Dále se může odvolat na vyšší moc či podvodné jednání spáchané třetí osobou, která není pod jeho pravomocí či dozorem. Zákon obsahuje i další bezpečnostní pojistky proti zneužití a pro ochranu soukromí.

Zákon byl schválen dolní komorou francouzského parlamentu v poměru 296:233 a senátem drtivě v poměru 189:14. Závazek ukládat opatření a povinnosti poskytovatelům internetového připojení k ochraně autorských práv vyplývá z čl. 8.3 Copyrightové směrnice EU.

Možnost odpojování uživatelů od internetu kvůli porušování autorských práv je diskutována i na evropské úrovni v rámci tzv. telekomunikačního balíčku. Tam se však střetávají ochránci práv v čele s Radou EU s odpůrci odpojování z řad europoslanců. Českému předsednictví se sice podařilo dojednat mezi Radou EU a Evropským parlamentem kompromis umožňující odpojování při současném přísném respektování základních práv a svobod fyzických osob včetně ohledu na právo soukromí, svobody slova, přístupu k informacím a práva na hodnocení nezávislým a nestranným tribunálem, přičemž jakékoli omezení ve výkonu těchto základních práv musí být v souladu s Konvencí o ochraně lidských práv a svobod. Tyto záruky však europoslancům nestačily, takže Evropský parlament přijal velkou většinou návrat jednoho z pozměňujících návrhů požadující předchozí rozhodnutí soudního orgánu. Tím ohrozil přijetí celého telekomunikačního balíčku, v rámci kterého je otázka odpojování či neodpojování zcela marginální.

Smutným faktem nadále zůstává, že pirátství resp. jeho obhajoba je velmi populární a přináší i politické body, jak ví například švédská Pirátská strana, která se ziskem 7,1% voličských hlasů získala jedno křeslo v Evropském parlamentu. O registraci politické strany usiluje i Česká pirátská strana, která se chce dle svých slov účastnit již předčasných parlamentních voleb.Ustavení filmové rady

PRAHA, 7.11.2006 - Dne 7.11.2006 byla dvaceti osmi sdruženími, asociacemi, institucemi a festivaly z oblasti kinematografie ustavena Filmová rada, koordinační a vyjednávací orgán filmové obce. Filmová rada bude reprezentovat filmovou obec vůči politikům, státní správě i veřejnosti, a jejím mandátem je:

  • prosazení převzetí plné odpovědnosti státu za podporu české kinematografie prostřednictvím přímé dotace Státního fondu pro podporu české kinematografie ze státního rozpočtu; a to v překlenovacím období do přijetí koncepčního a dlouhodobého řešení, tedy v roce 2007, resp. i 2008;
  • vytvoření koncepční právní úpravy podpory české kinematografie, tj. vznik zcela nového zákona o kinematografii pokrývajícího oblasti filmové tvorby a distribuce, filmové výroby, filmových institucí a filmového školství a dalšího vzdělávání;
  • posilování hodnoty výsledku práce filmových tvůrců a profesionálů resp. hodnoty české kinematografie obecně ve vnímání veřejnosti i politiků.

Filmová rada bude zároveň zajišťovat informovanost svých jednotlivých členů o postupu prací na novém zákoně. Filmová rada nemá právní subjektivitu ani vlastní aparát a pro svou činnost bude využívat administrativní zázemí již existující České filmové komory, o.p.s. Její rozhodování je však na České filmové komoře zcela nezávislé. Na ustavení Filmové rady participovaly i sdružení distributorů a kin, a to APK -Asociace provozovatelů kin, APM - Asociace provozovatelů multiplexů, AČFK - Asociace českých filmových klubů, DVD Group.cz, UFD - Unie filmových distributorů a ČPU - Česká protipirátská unie.


Novela zákona o Fondu kinematografie neprošla poslaneckou sněmovnou

PRAHA, 23.5.2006 - Poslanecká sněmovna včera nepřehlasovala prezidentské veto. Novela zákona o Fondu kinematografie (zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie) tak nevstoupí v platnost a v dalším volebním období bude muset v nové podobě projít celým legislativním procesem. Hlasování však bylo velmi těsné. Aby zákon prošel, bylo třeba, aby pro něj hlasovalo minimálně 101 poslanců, pro však bylo pouze 98 ze 157 přítomných poslanců.

Výsledek hlasování velmi vítáme! Pokud by novela vstoupila v platnost, neospravedlnitelně by zatížila vybranou skupinu podnikatelských subjektů další daňovou povinností ve prospěch subjektů jiných. Podle neschváleného znění by byly soukromé ekonomické subjekty povinny přispívat do Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, a to provozovatelé audiovizuálního představení 2% z prodeje vstupenek, filmoví distributoři 3% z hrubých příjmů plynoucích z prodeje a půjčování audiovizuálních děl a provozovatelé televizního vysílání 3% z příjmů z vysílání televizní reklamy. O přerozdělování vybraných prostředků a podpoře nově vznikajících filmů by rozhodovala 15 členná rada, složená z devíti členů jmenovaných na návrh uměleckých svazů a šesti členů jmenovaných na návrh poplatníků do Fondu.


Prezident vetoval zákon o fondu kinematografie

PRAHA, 12.5.2006 - Ve pátek 12.5.2006 prezident vetoval novelu zákona o Fondu (zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie), který dne 25.4.2006 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve znění odhlasovaném v průběhu třetího čtení, tedy bez prospěšných změn navrhovaných Senátem. Podle schváleného znění by tak soukromé subjekty měly být povinny přispívat do Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, a to provozovatelé audiovizuálního představení 2% z prodeje vstupenek, filmoví distributoři 3% z hrubých příjmů plynoucích z prodeje a půjčování audiovizuálních děl a provozovatelé televizního vysílání 3% z příjmů z vysílání televizní reklamy, přičemž o přerozdělování vybraných prostředků a podporu nově vznikajících filmů by rozhodovala 15 členná rada.

Prezident své veto podrobně zdůvodnil v dopise zaslaném předsedovi Sněmovny. Prezident především nesouhlasí se zvýšením státní podpory filmového průmyslu, který považuje za jedno z komerčních odvětví, stejně jako s potenciálním zvýhodněním podnikatelů z jednoho kulturního oboru na úkor oborů ostatních jako např. divadla, literatury či architektury. Kritizuje také výběr subjektů povinných přispívat do Fondu jako nahodilý a bezdůvodně zatěžující povinné přispívat jiným privilegovaným subjektům v oboru. Prezident také kritizuje několikanásobné zdanění, kterému by byly povinné subjekty novelou vystaveny a má výhrady i k ustanovení zákona, podle kterého jsou zvýhodněny filmy, které podporují tzv. evropskou identitu, v čemž shledává neodůvodněnou preferenci vybraného politického názoru na úkor ostatních. Ač ne se všemi názory pana prezidenta souhlasíme, jeho veto rozhodně vítáme a doufáme, že přispěje k nové a lepší a spravedlivější úpravě zmíněného zákona. Poslanecká sněmovna však ještě může prezidentovo veto přehlasovat a to nadpoloviční většinou všech svých členů (tedy 101 hlasy), přičemž poslaneckou verzi návrhu zákona podpořilo v hlasování po vrácení návrhu zákona Senátem 127 poslanců. Pokud by sněmovna nestačila prezidentovo veto přehlasovat na své poslední schůzi, která se uskuteční až po volbách, zákon by nenabyl platnost a celý legislativní proces by se musel opakovat.

Novelu autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů) podepsal prezident již předminulý týden a její vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR a tedy i nabytí účinnosti očekáváme každým dnem. Zákon přináší ustanovení proti pořizování záznamu při promítání v kině, vyšší pokuty za přestupky (z dosavadních 15.000 Kč na 150.000 Kč), stanoví odpovědnost právnických osob za správní delikty proti autorským právům a pokutou až 100.000 Kč trestá obcházení technických pomůcek použitých pro ochranu práv, dává větší pravomoci celním orgánům a implementuje příslušné směrnice EU.


Legislativní vývoj

PRAHA, 25.4.2006 - V úterý 25.4.2006 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila všechny tři projednávané novely: Novelu autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů), novelu zákona o Fondu kinematografie (zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie) a novelu audiovizuálního zákona (zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl).

Novela autorského zákona byla schválena ve znění pozměňovacích návrhů schválených Senátem a dá se očekávat, že významně napomůže zvýšení ochrany autorských práv a práv souvisejících a obecně protipirátskému úsilí do budoucna. V podrobnostech odkazuji na naši tiskovou zprávu ze dne 26. dubna, kterou jsem Vám minulý týden rozeslala.

Co se týče novely zákona o Fondu, poslanci bohužel nereflektovali prospěšné pozměňovací návrhy Senátu a přijali novelu ve svém původním znění, které si odhlasovali v průběhu třetího čtení. Snížení povinné daně zatěžující komerční subjekty ze 3% na 2%, možnost daňových odpisů pro všechny povinné komerční subjekty a spravedlivější rozdělení podílu na rozhodování o výnosech Fondu mezi povinnými subjekty a státem, tak bohužel nebylo schváleno. Jakmile zákon nabude účinnosti, budou následující soukromé subjekty povinny přispívat do Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie:

  • Provozovatelé audiovizuálního představení povinni přispívat do Fondu 2% z prodeje vstupenek,
  • Filmoví distributoři 3% z hrubých příjmů plynoucích z prodeje a půjčování audiovizuálních děl
  • Provozovatelé televizního vysílání 3% z příjmů z vysílání televizní reklamy.

Také novela audiovizuálního zákona byla schválena ve znění pozměňovacích návrhů schválených Senátem, které se týkají zejména zrušení evidence provozovatelů půjčoven a prodejen, stanovení povinnosti distributorů opatřovat rozmnoženiny českých audiovizuálních děl skrytými titulky pro potřeby osob sluchově postižených, zvýšení ochrany dětí a mladistvých ve smyslu ochrany jejich tělesného a duševního vývoje a rozšíření správních deliktů i na filmy s nízkou návštěvností.


Novely zákonů v senátu

PRAHA, 29.-30.3.2006 - Ve středu 29.3.2006 a čtvrtek 30.3.2006 Senát Parlamentu ČR projednal z hlediska ochrany autorských práv a boje proti pirátství tři stěžejní novely, a to novelu autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů), novelu zákona o Fondu kinematografie (zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie) a novelu audiovizuálního zákona (zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl), přičemž všechny tři novely schválil a vrátil Poslanecké sněmovně ve znění pozměňovacích návrhů.

Co se týče autorského zákona, snaha České protipirátské unie byla úspěšná, z našich stěžejních připomínek byla Senátem přijata většina; zakotvení nemožnosti zhotovovat kopie dosud nezveřejněných děl pro osobní potřebu, vyjmutí camcordingu z práva na volné užití, tedy neumožnění pořídit záznam filmu při promítání v kině ani pro osobní potřebu, zrušení navrhované povinnosti nositele práva skládat zákonem stanovenou jistotu ve výši 100.000,- k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by mohla vzniknout zajištěním předmětu důkazního prostředku na jeho návrh a rozdělování vybraných náhrad za volné užití s ohledem na účinnost použitých technických opatření k ochraně práv. Z našich stěžejních připomínek nakonec Senát nepřijal zachování zákazu vyvíjení tzv. nekalých pomůcek a úpravu ustanovení § 43/4, aby jej nebylo možné vykládat ve smyslu, že nositel práva je povinen na své náklady kromě rozmnoženin opatřených ochranou proti kopírování či přístupu vydávat i rozmnoženiny bez takové ochrany. Druhé z uvedených by mělo být změněno při nejbližší novelizace, neboť ministerstvo kultury si již nyní uvědomuje potenciální problémy, které by mohlo dané ustanovení v praxi přinést. Zúžení ochrany technických opatření je v rozporu s tzv. vymáhací směrnicí; ČPU proto upozorní na toto porušení jak ministerstvo kultury, tak zahraniční zainteresované orgány. Pozměňovací návrhy, které Senát přijal, nepochybně zvyšují úroveň vymahatelnosti autorských práv a v budoucnu přispějí k lepší ochraně duševního vlastnictví v ČR. Poslanecká sněmovna by měla novelu projednat co nejdříve, neboť na Českou republiku byla již na začátku ledna podána u Evropského soudního dvora žaloba z důvodu neúplné transpozice směrnice o informační společnosti (Směrnice 2001/29/EC o harmonizaci některých aspektů autorských práv a práv souvisejících v informační společnosti, neboť v opačném případě hrozí České republice vážné finanční sankce.

Také novela zákona o Fondu, která byla v Parlamentu diskutována několik let, aniž by byly reflektovány připomínky zástupců audiovizuální průmyslu, byla schválena s mnoha příznivými pozměňovacími návrhy. Senát tak přijal snížení povinné daně zatěžující komerční subjekty ze 3% na 2%, možnost daňových odpisů pro všechny povinné komerční subjekty a spravedlivější rozdělení podílu na rozhodování o výnosech Fondu mezi povinnými subjekty a státem. Podle schváleného znění budou tak do Fondu kinematografie přispívat provozovatelé kin 2% z hrubých příjmů za vstupenky na filmová představení, filmoví distributoři 2% z hrubých příjmů plynoucích z prodeje a půjčování audiovizuálních děl a televizní vysílatelé 2% z hrubých příjmů z vysílání televizní reklamy a jimi navržení zástupci zvolení Poslaneckou sněmovnou budou spolu s odborníky z oboru jako členové Rady rozhodovat o rozdělení prostředků z Fondu kinematografie.

Poslanecká sněmovna včera zamítla návrh nového trestního zákona a odložila tak jeho přijetí na neurčito. O osudu trestního zákoníku rozhodlo zejména vypuštěné ustanovení o tunelování tedy chybějící skutková podstata trestného činu zneužívání informací v obchodním styku. Připravovaný návrh zákona však také mimo jiné v porovnání s platným trestním zákonem zužoval trestný čin porušení autorského práva pouze na závažné případy, což by v praxi mohlo působit značné komplikace.

Pozměňovací návrhy Senátu vztahující se k audiovizuálnímu zákonu se týkají zejména zrušení evidence provozovatelů půjčoven a prodejen, stanovení povinnosti distributorů opatřovat rozmnoženiny českých audiovizuálních děl skrytými titulky pro potřeby osob sluchově postižených, zvýšení ochrany dětí a mladistvých ve smyslu ochrany jejich tělesného a duševního vývoje a rozšíření správních deliktů i na filmy s nízkou návštěvností.


Legislativní vývoj

PRAHA, 22.3.2006 - Ve středu 15.3.2006 projednal senátní Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice novelu autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů). Jak jsme Vás již informovali v předchozích reportech, řada připomínek České protipirátské unie byla přijata v průběhu předcházejícího legislativního procesu, přesto však stále zůstávalo několik stěžejních bodů, které bylo třeba v zájmu vymahatelnosti práv v praxi a možnosti účinného boje proti pirátství upravit. Ačkoliv tři z našich šesti pozměňovacích návrhů si osvojil přímo zpravodaj návrhu zákona, výbor nakonec schválil pouze jeden z nich - napříště by nemělo být možné pořídit záznam filmu při promítání v kině ani pro osobní potřebu. S tímto výsledkem nebyla ČPU spokojena a proto iniciovala vznik pětičlenné koalice tvořené ČPU, IFPI ČR, Unií filmových distributorů (UFD), Českou filmovou komorou (ČFK) a DVD Group, s cílem společně prosazovat přijetí dalších dle našeho názoru stěžejních připomínek. Abychom zajistili vstřícný přístup předkladatele návrhu zákona, obrátili jsme se i na Ministerstvo kultury a Ministerstvo spravedlnosti, které údajně stojí proti našemu návrhu na snížení jistoty, kterou je nutné složit, aby soud mohl zajistit důkaz. Ministerstvo kultury se však nadále staví jak proti tomuto návrhu, tak i proti tomu, aby nebylo možné pro osobní potřebu zhotovovat kopie dosud nezveřejněných děl. V úterý 21.3.2006 pak Stálá komise pro sdělovací prostředky rozhodovala o všech našich pozměňovacích návrzích a potvrdila rozhodnutí z minulého týdne týkající se zákazu natáčení na kameru v kině a přijala i další připomínky ČPU a spolupracujících subjektů, a to především neumožnění zhotovování rozmnoženin nezveřejněných děl a zrušení nového ustanovení, podle kterého by byl nositel práva povinen na své náklady kromě rozmnoženin opatřených ochranou proti kopírování či přístupu vydávat i rozmnoženiny bez takové ochrany. Nadále zůstaly nepodpořeny návrhy na snížení povinné jistoty a na zákaz vyvíjení pomůcek obcházející kódování a jiné prostředky ochrany. O návrhu zákona bude Senát hlasovat v plénu 29.3.2006 a ČPU bude nadále lobovat za přijetí všech svých připomínek.

Stálá komise pro sdělovací prostředky také v úterý projednala novelu zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl (dále "audiovizuální zákon") a novelu zákona č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále "zákon o Fondu"). U audiovizuálního zákona bylo schváleno odložení účinnosti novely na 1.1.2007. Zároveň se rozvinula diskuze iniciovaná Asociací neslyšících, která navrhuje zakotvení zákonné povinnosti opatřovat českými titulky všechny vydávané české filmy. Tento návrh našel mezi členy Komise všeobecnou podporu a bude přednesen na plénu. Co se týče zákona o Fondu, Komise neschválila zamítnutí novely a neusnesla se ani na konečném usnesení navrhujícím vrátit novelu s pozměňovacími návrhy. Mezi členy Komise našly podporu z nám příznivých návrhů pouze odložení účinnosti na 1.1.2007 a nezpoplatnění takových vysílatelů, kteří nevysílají kinematografická díla.

Ve středu 22.3.2006 pak projednal obě novely senátní Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Audiovizuální zákon přijal ve znění pozměňovacích návrhů a zákon o Fondu zamítnul v poměru 7:1, přičemž 1 senátor se zdržel hlasování. Zejména zamítnutí zákona o Fondu předcházela dlouhá diskuze, v níž řada senátorů včetně zpravodaje návrhu zákona poukazovala zejména na nepoměr složení členů Rady (Poslanecká sněmovna volí 9 členů na návrh Ministra kultury a 6 členů na návrh povinných subjektů), na zjevnou nespravedlnost spočívající v dalším daňovém zatížení soukromých subjektů (a to především distributorů specializovaných na distribuci zahraničních titulů), na výši navrhované daňové povinnosti (3%) a také na riziko korupce v řadách Rady. Jako třešnička na dortu pak vyzněla odpověď předkladatele na dotaz senátora z jakého důvodu novela zcela v rozporu se zvyklostmi ukládá daňovou povinnost distributorům a nikoliv koncovým prodejcům filmových děl, která zněla: "Distributor je mnohem lépe evidovatelný a dohledatelný na rozdíl např. od vietnamských trhovců". Všichni senátoři se však shodli na tom, že přijetí novely zákona o Fondu je nezbytné.

Poslanecká sněmovna včera zamítla návrh nového trestního zákona a odložila tak jeho přijetí na neurčito. O osudu trestního zákoníku rozhodlo zejména vypuštěné ustanovení o tunelování tedy chybějící skutková podstata trestného činu zneužívání informací v obchodním styku. Připravovaný návrh zákona však také mimo jiné v porovnání s platným trestním zákonem zužoval trestný čin porušení autorského práva pouze na závažné případy, což by v praxi mohlo působit značné komplikace.


Návrh mezinárodní smlouvy WIPO o ochraně vysílatelů

PRAHA, 5.3.2006 - Na půdě Světové organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO) probíhá projednávání nové mezinárodní právní úpravy práv vysílatelů (rozhlasových a televizních organizací), neboť platná mezinárodní úprava zakotvená Římskou úmluvou (Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových snímků a rozhlasových a televizních organizací, uzavřená v Římě 26. října 1961) se s ohledem na technologický rozvoj, a to zejména rozvoj informačních technologií, jeví jako značně zastaralá a její harmonizace je téměř nezbytná. Již v roce 1996 byly v rámci WIPO přijaty dvě mezinárodní smlouvy, a to Smlouva WIPO o právu autorském (WIPO Copyright Treaty, WCT), navazující a doplňující Bernskou úmluvu, a Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (WIPO Performances and Phonograms Treaty, WPPT), navazující a částečně doplňující Římskou úmluvu. Druhá z uvedených se však týká pouze práv výkonných umělců a práv výrobců zvukových záznamů, mezinárodně právní úprava práv vysílatelů zůstala nedotčena. Tento nedostatek má řešit právě připravovaná Smlouva WIPO o ochraně práv vysílatelů. Za Českou republiku se jednání na půdě WIPO účastní Oddělení autorského práva Ministerstva kultury, které oslovilo Českou protipirátskou unii s žádostí o stanovisko. ČPU považuje předložený návrh mezinárodní Smlouvy o ochraně vysílatelů za zdařilý a souhlasí s navrhovanou pozicí ČR k jednání o návrhu Smlouvy, i když s několika výjimkami a připomínkami. Nejvážnější výhrady se týkají absence ochrany webcastingu, úmyslu vyjmout ochranu pomůcek použitých k ochraně práv, poskytování ochrany proti předvádění vysílání jen v případě výběru vstupného, způsobu aplikace národního režimu a zúžení ochrany jen na právnické osoby.


Novela autorského zákona schválena ve třetím čtení

PRAHA, 8.2.2006 - Novela autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů) prošla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ve středu 8. února třetím čtením. Ačkoliv Česká protipirátská unie dosáhla přijetí svých devíti připomínek k načtení ve formě pozměňovacích návrhů a prezentovala další čtyři doporučení týkající se pozměňovacích návrhů doporučených "kulturním" výborem, pouze čtyři z nich byly schváleny. Jedná se o zachování současné úpravy § 30 odst. 2, která stanoví, že volné užití se vztahuje na zhotovení rozmnoženiny pouze při zhotovení a) jedné rozmnoženiny b) osobou, jíž má zhotovená rozmnoženina sloužit; omezení výjimky pro STA (společné televizní antény) pouze na analogové vysílání; zrušení navrhovaného znění § 49 odst. 2, které by na rozdíl od současného platného znění neumožnilo smluvně sjednat licenci bezúplatně a změnu úpravy institutu stavění lhůty pro zajištění věci celním úřadem podle § 42a odst. 1, tak aby zbytečně nekomplikoval práci celních úřadů. Ostatní připomínky České protipirátská unie, jmenovitě doplnění ustanovení § 29 odst. 2 ve smyslu, že volná užití se vztahují pouze na díla zveřejněná; zrušení nového ustanovení, že nositel práva je povinen na své náklady vydávat i takové rozmnoženiny, u kterých budou moci uživatelé uplatnit výjimku k volnému užití; zakotvení zákazu vyvíjení tzv. nekalých pomůcek, tak jak tomu je i v platné právní úpravě; vyjmutí natáčení na kameru v kině z tzv. výjimek na volného užití, aby zhotovení rozmnoženiny audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu a přenosu provozování ze záznamu nebylo dovoleno, zrušení povinné kolektivní správy práva na odměnu za pronájem a zrušení povinnosti nositele práva složit jistotu ve výši 100.000,- Kč k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by mohla vzniknout zajištěním předmětu důkazního prostředku na jeho návrh, bohužel nebyly přijaty. Vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené připomínky České protipirátská považujeme za velmi důležité a obáváme se, že v případě přijetí normy v součastném schváleném znění, by předmětná ustanovení negativně ovlivnila vymahatelnost práv v praxi a možnost účinného boje proti pirátství, pokusíme se udělat vše co je v našich silách pro prosazení stěžejních připomínek během projednávání novely v Senátu.


Novela zákona o Fondu kinematografie

PRAHA, 1.2.2006 - Ve středu 1. února byla ve třetím čtení schválena novela zákona o Fondu kinematografie (zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie). Novela zákona, která byla připravována a diskutována několik let, aniž by jakkoliv reflektovala připomínky subjektů povinných nemalou měrou přispívat do Fondu, tedy mimo jiné i filmových distributorů a profesionálních sdružení video home distributorů, byla poslaneckou sněmovnou schválena během několika málo dní. Vypadá to téměř jako kdyby poslanci, ve snaze vyhnout se nespokojenosti filmařů při slavnostním vyhlášení nominací na filmové ceny České lvy, rychle schválili novelu, aniž by se předtím snažili dosáhnout jakéhokoliv kompromisu. V souladu se schváleným zněním jsou tak provozovatelé audiovizuálního představení povinni přispívat do Fondu 2% z prodeje vstupenek, filmoví distributoři 3% z hrubých příjmů plynoucích z prodeje a půjčování audiovizuálních děl a provozovatelé televizního vysílání 3% z příjmů z vysílání televizní reklamy. Ačkoliv ČPU ve svém stanovisku navrhovala snížení poplatku o 1%, a tento návrh byl osvojen a předložen ke schválení v průběhu druhého čtení zákona, nakonec nebyl schválen. Přesto ještě zbývá naděje, zákon totiž předtím než nabude platnosti a následné účinnosti, musí být schválen senátem, proto nyní Česká protipirátská unie ve spolupráci s filmovými distributory, provozovateli kin, videodistributory a televizními vysílateli lobuje za navrhované změny přímo v senátu.


Novela autorského zákona a zákona o Fondu kinematografie

PRAHA, 18.1.2006 - Parlamentní výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ve středu 18. ledna projednal novelu autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů) a zákona o Fondu kinematografie (zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie). Obě novely byly s pozměňovacími návrhy přijaty a postoupeny ke schválení Poslaneckou sněmovnou.

Česká protipirátská unie zpracovala stanoviska k oběma návrhům. Pozměňovací návrhy k novele autorského zákona a jejich vysvětlení a odůvodnění byly s předstihem doručeny zpravodaji - paní poslankyni Kateřině Dostálové - a všem členům výboru. Poslanci bohužel naše pozměňovací návrhy nereflektovali a novelu přijali - dle našeho názoru - s několika potenciálně problematickými ustanoveními. Ač považujeme vládní návrh novely celkově za poměrně zdařilý, zejména s ohledem na novelizaci občanského soudního řádu umožňující lepší vymahatelnost práv k duševnímu vlastnictví, úpravu správních deliktů proti povinnostem vyplývajícím z autorského zákona a zlepšení srozumitelnosti autorského zákona i pro laickou veřejnost, některá ustanovení jsou podle nás zcela nepřijatelná. Bohužel některé body nepřijatelné pro nositele práv vycházejí i přímo ze směrnice o informační společnosti, která stanovuje velmi spornou povinnost nositele práva zpřístupnit svoje dílo chráněné technickými opatřeními oprávněným uživatelům k využití výjimky z autorského práva (např. citace do kritického či vědeckého díla, zhotovení rozmnoženiny pro archivní účely knihovnou apod.) a dále umožňuje uložit nositeli práva povinnost zabezpečit oprávněnému uživateli užití díla včetně zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu. Návrh je bohužel papežštější než papež a tuto povinnost nositeli práva ukládá. Navíc některé přednosti vládního návrhu oklestily přijaté pozměňovací návrhy, s kterými bohužel souhlasil i ministr kultury. Jedná se především o vypuštění omezení výjimky pro STA na pouze analogová vysílání a vypuštění navrhovaného zrušení ustanovení § 18 odst. 3, které bývá zneužíváno hotely, STA, malými nelegálními kabelovkami i internetovými provozovateli. Velmi problematické je zrušení omezení nově navrhované zákonné licence pro knihovny k půjčování zvukových a zvukově obrazových záznamů. Tato licence byla původně omezena jen na nahrávky, které byly uvolněny pro prodej před více než 3 měsíci; nyní se však vztahuje na všechny nahrávky. Naší prioritou je dále stanovení, že volná užití (kopie pro osobní potřebu) se vztahují jen na díla již zveřejněná a nikoli na pořizování kopie v kině, zakotvení zákonné domněnky autorství, které by značně zjednodušilo vymáhaní práv, zrušení povinnosti autora umožnit zhotovení kopie pro osobní potřebu a zákaz vyvíjení tzv. nekalých pomůcek (§ 43), odstranění výjimky z práva na sdělování ve prospěch provozovatelů ubytovacích zařízení zakotvené v § 23, odstranění výjimky na přenos vysílání pro STA zakotvené v § 22 odst. 3 nebo její omezení pouze na analogová vysílání, úprava ustanovení § 40 ve smyslu zlepšení vymáhání práv a úprava lhůt a možnost jejich stavění u opatření celních orgánů v § 42a. V příloze zasíláme text autorského zákona se zapracovanými změnami dle aktuální verze novely.

Ani přijaté znění novely zákona o Fondu kinematografie nás nepotěšilo. Poslanci se připomínkami k problematickým ustanoveními §§ 8a, 8b a 8c, které upravují povinnost komerčních subjektů přispívat do Fondu 3% z hrubých příjmů za vstupenky na filmová představení, vydané nosiče s audiovizuálními díly a reklamu v televizním vysílání, téměř nezabývali. Pouze nepřímá daň ze vstupenky na filmová představení byla snížena ze 3% na 2%, ostatní poplatky byly schváleny v navrhované 3% výši. Takto vybrané prostředky mají sloužit - s výjimkou příjmů za užití starších českých filmů - v podstatě jako jediný zdroj financování Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, prostřednictvím kterého stát realizuje svou podporu národní kinematografii. Vybrané prostředky bude na základě volného uvážení rozdělovat 15-členná Rada, složená z devíti členů jmenovaných na návrh uměleckých svazů a šesti členů jmenovaných na návrh poplatníků do Fondu.


Vývoj okolo zákona o Státním fondu České republiky

PRAHA, 9.12.2005 - Diskuze a kontraverze ohledně novely zákona č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (Fond) stále pokračují. Dosavadní návrh považují filmoví a video distributoři stejně jako Česká protipirátská unie a DVD Group za značně nezdařený a pro český audiovizuální trh negativní. Přes příslib diskuse a hledání kompromisu se postoj ministerstva kultury nezměnil - komplexní pozměňovací návrh novely prezentovaný na jednání výboru poslanecké sněmovny pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKM) připomínky filmových distributorů a profesionálních sdružení distributorů vůbec nereflektuje. Největší problém návrhu zákona včetně pozměňovacích návrhů předložených protistranou spatřujeme v zavedení povinné plošné 3% nepřímé daně z hrubých příjmů za vstupenky na filmová představení, vydané nosiče s audiovizuálními díly a reklamu v televizním vysílání. Takto vybrané prostředky mají být kromě příjmů za užití starších českých filmů v podstatě jediným zdrojem financování Fondu, prostřednictvím kterého stát realizuje svou podporu národní kinematografii. Předmětný návrh novely nepočítá s přímou podporou státu české kinematografii, a to ani prostřednictvím dotací ze státního či místních rozpočtů, zavedením investičních pobídek či daňových úlev a dokonce ani přijetím státní koncepce podpory české kinematografie. Naopak místo podpory navrhuje ještě více zatížit audiovizuální trh, který je destabilizován i v důsledku vysoké sazby DPH a masivního pirátství.

Plošné "zdanění" není jediným problémem diskutované novely. Problematický je i způsob výběru poplatku z nahraných nosičů, který nezohledňuje to, zda se nahrávka dostane ke koncovému uživateli či nikoli, a navíc neúměrně zatěžuje distributory. Nepříznivý je i způsob jmenování členů Rady, vágní podmínky pro přidělení vybraných prostředků a velmi rychlá předpokládaná účinnost, která neumožní zpoplatňovaným subjektům se na novou povinnost připravit.

Problém financování národního kinematografického průmyslu řeší mnohé státy Evropské unie avšak zpoplatňování nahraných nosičů se až na výjimky neuplatňuje. Plošné zavedení navrhovaných poplatků by negativně ovlivnilo především distribuci titulů ze zemí Evropské unie a původní české tvorby. V případě, že by se finanční zdroje z poplatků z nahraných nosičů s filmy ze zemí Evropské unie a třetích zemí využily k podpoře výroby českých filmů, hrozí ze strany zahraničních producentů a majitelů práv zpoplatněných nosičů stížnosti nebo žaloby na porušení pravidel volné soutěže.

V rámci společného lobbingu filmových a home video distributorů, kinařů, ČPU a DVD Group byly proto k návrhu zákona vypracovány pozměňovací návrhy včetně tří různých změn ustanovení § 8b, které ve vládním návrhu obsahuje zdanění nahraných nosičů. První varianta navrhuje úplné zrušení předmětného ustanovení, druhá předpokládá změnu v osobě povinné odvádět poplatky z videodistributora na provozovatele prodejny resp. půjčovny audiovizuálních děl potažmo tedy zatížení koncových uživatelů a třetí varianta navrhuje, aby předmětný poplatek byl vybírán nikoliv z rozmnoženiny audiovizuálního díla, ale z nenahraných nosičů audiovizuálních záznamů a dále přístrojů k zhotovování rozmnoženin zvukově obrazových záznamů. Poslední varianta by kromě výnosu pro Fond navíc částečně zmírnila dopady nelegálního pořizování kopií, a tím nepřímo podpořila produkci a distribuci původních českých filmů. Nový poplatek by mohl být realizován společně s právem výrobce zvukově obrazového záznamu na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho záznamu pro osobní potřebu, které dosud Fond k audiovizuálním dílům uvedeným do distribuce mezi 1.1.1965 až 31.12.1991, k nimž vykonává majetková práva, neuplatňoval.

Pro jednotlivé pozměňovací návrhy hledáme podporu jak u Ministerstva kultury, tak u jednotlivých členů Výboru. 15. prosinec je konečným datem k předložení pozměňovacích návrhů k předmětné novele. Návrh zákona pak bude 17.1.2006 projednávat podvýbor pro kulturu a o den později i Výbor.


Novela autorského zákona ve druhém čtení


PRAHA, 10.11.2005 - Parlamentní výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu měl ve středu na programu projednání novely autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů). Česká protipirátská unie zpracovala stanovisko k předmětnému návrhu zákona, pozměňovací návrhy a jejich vysvětlení a odůvodnění a tyto dokumenty doručila zpravodajce návrhu zákona, paní poslankyni Kateřině Dostálové a ostatním členům výboru. Navrhovanou novelu považujeme celkově za poměrně zdařilou, zejména s ohledem na novelizaci občanské soudního řádu umožňující lepší vymahatelnost práv k duševnímu vlastnictví, úpravu správních deliktů proti povinnostem vyplývajícím z autorského zákona a zlepšení srozumitelnosti autorského zákona i pro laickou veřejnost. Některá ustanovení však považujeme za zcela nepřijatelná a bránící dosažení záměru dle důvodové zprávy a náležité harmonizaci s evropským právem. Bohužel některé body nepřijatelné pro nositele práv vycházejí i přímo ze směrnice o informační společnosti, která stanovuje velmi spornou povinnost nositele práva zpřístupnit svoje dílo chráněné technickými opatřeními oprávněným uživatelům k využití výjimky z autorského práva (např. citace do kritického či vědeckého díla, zhotovení rozmnoženiny pro archivní účely knihovnou apod.). Navíc jsme se neoficiálně dověděli o další připravované iniciativě na nepřijatelné rozšíření výjimky pro tzv. společné televizní antény STA.

Projednávání návrhu zákona bylo na poslední chvíli přerušeno a projednáván tak bude až na další schůzi výboru v lednu příštího roku. Odložení projednávání vítáme, neboť věříme, že většinu sporných bodů se nám podaří vyřešit konsensem s ministerstvem kultury, a že najdeme mezi poslanci zastánce našich návrhů. Obavy však vyvolává relativně dlouhá doba přerušení projednávání novely. ovelizace českého autorského práva je nezbytná zejména s ohledem na praxi a harmonizaci s právem EU. Pokud nebude novela přijata na jaře příštího roku, hrozí přerušení projednávání s ohledem na volby, které by mohlo přinést i roční zpoždění účinnosti novely.

Česká protipirátská unie se již v dubnu zúčastnila jednáni na Ministerstvu kultury, kde iniciovala řadu návrhů ohledně připravované novely autorského zákona a následně rozsáhle připomínkovala pracovní verzi novely před jejím předložením vládě. V případě zájmu naleznete naše připomínky k předmětnému návrhu zákona v příloze tohoto emailu. Vzhledem k tomu, že probíhá diskuse s Ministerstvem kultury, které samo připravuje návrh změn, přičemž se snažíme dosáhnout schůdného kompromisu, považujte prosím tyto návrhy a připomínky zatím za předběžné.


Připomínky k novele autorského zákona


PRAHA, 12.7.2005 - V minulých měsících zpracovalo Ministerstvo kultury ČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb. Tento návrh byl v červnu zaslán k připomínkám i České protipirátské unii.

Navrhovanou novelu celkově považujeme za velmi zdařilou a prospěšnou, zejména s ohledem na definitivní zlepšení srozumitelnosti autorského zákona i pro laickou veřejnost. Některá ustanovení by však dle našeho názoru bylo účelné změnit či doplnit k plnému dosažení záměru dle důvodové zprávy a náležité harmonizace s evropským právem. Příkladem za ostatní může být námi navrhované doplnění tzv. zákonné domněnky autorství dle § 6, které by dle našeho názoru mělo pozitivní dopad na uplatnění práva či doplnění odstavce § 41 zakotvující právo právnické osoby oprávněné hájit zájmy svých členů efektivněji se pro své členy domáhat nároků vyplývajících z autorského zákona. Některá ustanovení pak považujeme jednoznačně za nepřínosná a zhoršující stávající úroveň ochrany autorských práv, především ustanovení § 22 odst. 3 a § 23 založené předchozí novelou autorského zákona. První z uvedených zakotvuje výjimku pro společné televizní antény a druhé neospravedlnitelně zvýhodňuje provozovatele ubytovacích zařízení vůči televizním a rozhlasovým vysílatelům, výrobcům zvukových a zvukově obrazových záznamů i výkonným umělcům a autorům. Dále považujeme za dosti nešťastný způsob implementace příslušných ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví, a to zejména ustanovení § 40 odst. 1 písm. c) specifikující okruh povinných osob od kterých se autor může domáhat sdělení informací a ustanovení § 43 upravující technické prostředky.


Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti


PRAHA, 1.6.2005 - 1. června 2005 vstoupil v účinnost zákon č. 206/2005 Sb. o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti. Tento zákon zakazuje pro obchodní účely vyrábět, dovážet, šířit, prodávat, pronajímat nebo přechovávat nedovolená zařízení, pro obchodní účely provádět instalaci, údržbu nebo náhradu nedovolených zařízení a přímo nebo nepřímo propagovat jakýmkoliv způsobem nedovolená zařízení. Nedovoleným zařízením zákon rozumí jakékoliv zařízení nebo program navržené nebo převzaté za účelem umožnění přístupu k službě chráněné podmíněným přístupem bez souhlasu poskytovatele chráněné služby. Chráněnou službou se míní rozhlasové a televizní vysílání, služba informační společnosti a poskytování podmíněného přístupu k těmto službám. Za porušení tohoto zákonu hrozí pokuta až do 2 miliónů Kč (resp. do 500 tisíc Kč za přechovávání a propagaci).

Tímto zákonem Česká republika implementuje Evropskou směrnici 98/84/EC o právní ochraně služeb založených na podmíněném přístupu nebo na něm spočívajících, nicméně podle našeho názoru nikoli bezchybně. Česká protipirátská unie v průběhu přípravy uvedené právní normy upozorňovala, že připravovaný zákon není zcela v souladu s uvedenou směrnicí. Největší nedostatky jsme spatřovali nejen v nesrozumitelnosti původního návrhu, ale zejména v nesprávné implementaci termínu "commercial purposes" - hospodářské účely.

Ačkoli mnohé nejasnosti přijaté znění vyjasnilo, zákon, s výjimkou propagace, omezuje zákaz pouze na jednání uskutečněná pro obchodní účely. Naproti tomu směrnice požaduje kvalifikovanou formu jednání pro hospodářské účely ve smyslu přímého či nepřímého hospodářského zisku pouze u držby a výměny, nikoli pak u výroby, dovozu, rozšiřování, prodeje a dalších aktivit. Dále postrádáme implementaci čl. 5 odst. 2 směrnice - český zákon totiž nedává provozovateli chráněné služby aktivní legitimaci domáhat se soudně zákazu rušení zakázaných aktivit a/nebo vydání předběžného opatření či jiných ochranných a preventivních rozhodnutí. V tomto směru nejsou podle našeho názoru postačující ani ustanovení telekomunikačního zákona, která jsou vykládána účelově úzce a nezaručují provozovateli chráněné služby plnou ochranu jeho služeb.


Novely


PRAHA, 23.3.2005 - Ve středu 23. března poslala poslanecká sněmovna do druhého čtení návrhy novely zákona č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl. Oba návrhy považuje Česká protipirátská unie a společnosti v ní sdružené za značně nezdařené, pro český audiovizuální trh negativní a z hlediska evropské praxe i zcela atypické. První z nich klade na distribuční společnosti nemalé finanční nároky zavedením povinné 3% nepřímé daně z hrubých příjmů za vstupenky na filmová představení, vydané nosiče s audiovizuálními díly a reklamu v televizním vysílání. Takto vybrané prostředky mají být kromě příjmů za užití starších českých filmů v podstatě jediným zdrojem financování Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále jen Fondu), prostřednictvím kterého stát realizuje svou podporu národní kinematografii. Předmětný návrh ministerstva kultury nepočítá s přímou podporou státu české kinematografii, a to ani prostřednictvím dotací ze státního či místních rozpočtů, zavedením investičních pobídek či daňových úlev a dokonce ani přijetím státní koncepce podpory české kinematografie. Naopak místo podpory navrhuje ještě více zatížit audiovizuální trh, který je destabilizován i v důsledku vysoké sazby DPH a masivního pirátství. Audiovizuální průmysl přitom generuje přímé daně a pracovní místa, která jsou návrhy vlády ohrožena. Vybrané prostředky má na základě volného uvážení rozdělovat 12-členná Rada, jejíž členové jsou jmenováni vládou na návrh ministra kultury, a jsou tedy prakticky pod vlivem vlády resp. ministra kultury. Nedobrovolní přispěvatelé na něž je uvalena nemalá daňová povinnosti nemají žádnou možnost rozhodovat o projektech, které budou z jejich peněz placeny, ani možnost sdílet výnosy fondu. Stát se tak chová jak k české kinematografii, tak k celému tuzemskému audiovizuálnímu průmyslu macešsky, a na rozdíl od ostatních evropských států jej dusí místo podporuje.

Druhá novela pak společnosti nepřiměřeně administrativně zatěžuje, a to zejména svou složitostí a neopodstatněným množstvím povinně vyplňovaných údajů, které často ani nejsou distributorům dostupné. Rozsah požadovaných údajů je přitom zcela nesmyslný a prakticky nevyužitelný. Filmaři vkládali do novely audiovizuálního zákona naději na podporu české kinematografie avšak místo navrhovaného založení centra, které by pomáhalo českým filmům prosadit se v zahraničí a lákalo cizí investory a producenty ke spolupráci s českými subjekty při výrobě filmu, stát opět rezignoval na jakoukoli podporu a naopak navrhuje další náročné povinnosti pro výrobce i distributory. Přitom podpora státu audiovizuálnímu průmyslu by se vyplatila jak se o tom přesvědčilo např. Maďarsko, Rakousko či Dánsko, které masivně podporují audiovizuální průmysl ze státních a regionálních prostředků.

nahoru


DALŠÍ INFORMACE


Neúspěšný pokus o natočení Kung Fu Pandy v trutnovském kině

TRUTNOV, 24.10.2008 - Trutnovská kriminálka vyšetřuje další případ camcordingu. Dne 20. září 2008 byl na základě oznámení provozovatele kina Vesmír v Trutnově zadržen jednatřicetiletý muž R. M. při pokusu o neoprávněné natočení titulu Kung Fu Panda přímo při jeho promítání v kině na ruční kameru. Podezřelému se podařilo natočit zhruba prvních třicet minut filmu, než byl z kina vyveden a jeho kamera zajištěna.


Ve třetím čtvrtletí tohoto roku se jednalo již o pátý případ pirátských aktivit v českých kinech. Po pokusu natočit v červenci v kině Bathory byl v srpnu zaznamenán pokus pořídit záznam filmu Vall-I a zajištěn bulharský občan Kutsy Vaptsarov s nelegálně pořízenými kopiemi několika snímků prezentovaných na Fresh Film Festu. Jediný úspěšný camcord (tedy pořízení záznamu a jeho zveřejnění) byl zaznamenán v červenci a jednalo se o audio camcord českého dabingu filmu Hancock. Záznam byl na internetu šířen spolu s nekvalitním obrazovým kinoripem pořízeným v USA, přičemž audio stopa nebyla synchronizována s obrazem a na začátku filmu byla značně pozadu kdežto na konci naopak předbíhala (audio záznam byl kratší než obrazový záznam).


Camcording na Fresh Film Festu

KARLOVY VARY, srpen 2009 - Na filmovém festivalu Fresh Film Fest se specializací na studentské snímky probíhajícím na přelomu srpna a září v Karlových Varech byl zadržen muž bulharské národnosti, který přímo při promítání pořizoval záznamy soutěžních projekcí na kameru. Nakonec se ukázalo, že se jedná o účastníka, který měl v jedné ze soutěžních sekcí svůj film a natáčel si konkurenční snímky z této sekce. Na skutečnost, že někdo natáčí snímky v průběhu festivalu pořadatele upozorňovali diváci i porotci, ale pachatele se podařilo dostihnout až třetí den festivalu, kdy ho jeden z porotců v průběhu soutěžní projekce přišel ohlásit. Muž byl za pomoci ochranky vyveden ze sálu a byla mu odebrána jeho kamera, na kterou záznam pořizoval. Skutečnost, že filmy v průběhu festivalu natáčel následně vůbec nezapíral a byl ochoten záznamy smazat.


Pořizování záznamu filmu na kameru či obdobné zařízení přímo při jeho promítání v kině označovaného pojmem camcording je nelegální. Protiprávnost výslovně zakotvila novela autorského zákona č. 216/2000 Sb., která platí již více než dva roky (od 21.5.2006). Natáčení filmu v kině bylo touto novelou výslovně vyňato z výjimky z autorského práva na volné užití pro osobní potřebu, proto je jakéhokoliv pořizování záznamu filmu při promítání v kině protiprávní.


Diváci zmařili pokus o natočení novinky Bathory

PRAHA, 15.7.2008 - V sobotu 12. července byl v multikině Palace Cinemas ve Slovanském domě odhalen pokus o natočení historického velkofilmu režiséra Juraje Jakubiska Bathory. Na mladou dívku, která film natáčela na příruční kameru přímo v průběhu odpoledního představení, upozornili zaměstnance kina a ochranku ostatní návštěvníci projekce. Dívce se však podařilo ještě před jejich příchodem uprchnout. Podle nám dostupných informací, provozovatel multikina zpřísnil na základě této události bezpečnostní opatření a jednotlivé sály v průběhu projekcí průběžně kontroluje.

Doposud nejdražší film v historii české kinematografie za 350 miliónů korun měl premiéru v rámci MFF Karlovy Vary a do běžné distribuční sítě byl nasazen ve čtvrtek 10. července, tedy pouhé dva dny před pokusem o jeho natočení. Pokusy o natočení českých filmových novinek nejsou v našich kinech bohužel výjimkou. Podobným způsobem byly zcizeny a umístěny na internet také například tituly Rafťáci, Ro(c)k podvraťáků, Obsluhoval jsem anglického krále a Venkovský učitel. Velký rozruch také vyvolalo v červenci loňského roku natočení titulu Simpsonovi ve filmu přímo v den jeho premiéry v ČR a jeho následné umístění na internet. Na bleskovém odhalení dvacetiletého mladíka z Kaplice vystupujícího na internetu pod přezdívkou Josef, který byl obviněn za pouhé 3 dny od podání trestního oznámení a tři týdny od samotného pořízení pirátské kopie, se Česká protipirátská unie podílela ve spolupráci s jihočeskou kriminálkou. Zahraniční premiérové tituly jinak obvykle v našich kinech pirátsky natáčeny nejsou, což je dáno především skutečností, že jsou v době jejich premiéry v České republice, již dávno dostupné v pirátských sítích na internetu.

Neoprávněné pořizování záznamu filmu na kameru či obdobné zařízení přímo při jeho promítání v kině je běžně označováno pojmem camcording. Camcording velmi úzce souvisí s tzv. internetovým pirátstvím, neboť to jsou právě tzv. kinoripy, tedy kopie filmu nahrané v kině, které jsou i přes svou obvykle obrazově i zvukově nízkou kvalitu zdrojem prvních kopií na internetu, přičemž masivní rozšíření prostřednictvím rozličných P2P sítí a filehostingových serverů je již otázkou pouhých hodin či dnů.

Protiprávnost natáčení filmu na kameru či jiné obdobné zařízení přímo při jeho promítání v kině výslovně zakotvila novela autorského zákona č. 216/2000 Sb., která platí od 21.5.2006. Do její účinnosti byla sice protiprávnost tohoto jednání vyvozována výkladem autorského zákona, nicméně až definice tohoto nového ustanovení, které natáčení filmu v kině výslovně vyňalo z práva na volné užití, čímž jednoznačně zakotvilo protiprávnost jakéhokoliv pořizování záznamu filmu při promítání v kině, přineslo úpravu srozumitelnou pro širokou veřejnost.


Česká republika je po 8 letech opět na seznamu zemí monitorovaných pro zvýšenou míru pirátství

WASHINGTON, 23.1.2008 - Úřad obchodního zmocněnce USA (USTR - Office of the United States Trade Representative) včera oznámil opětovné umístění České republiky na tzv. Special 301 Watch List. Tento seznam vydávaný každoročně úřadem ve spolupráci s obchodními kruhy posuzuje dodržování amerických zájmů v oblasti ochrany práv k duševnímu vlastnictví ve třetích zemích a má významnou vypovídací schopnost z hlediska udělení či odnětí jednostranných obchodních preferencí a z hlediska zahraničních investic a ovlivňuje i celkovou mezinárodní image dané země. Česká republika se zařazením na Watch List řadí mezi takové země jako Bělorusko, Brazílie, Malajsie či Pákistán, které v závažné míře připouští porušování práv k duševnímu vlastnictví amerických subjektů. "I nadále nás znepokojují pokračující nedostatečná opatření v oblasti vymáhaní práv proti prodejcům, kteří otevřeně prodávají pirátské a padělané zboží na neslavně proslulých příhraničních tržnicích," řekla zástupkyně úřadu Susan C. Schwab. Ze zemí EU jsou na Watch Listu umístěny i Itálie, Litva, Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Česká republika byla na Watch List naposledy zařazena v polovině 90. let minulého století a zůstala na něm až do roku 2000. I tehdy jí americká strana vytýkala vysoký stupeň porušování práv k duševnímu vlastnictví a malou vymahatelnost práva v této oblasti.

Právě neschopnost České republiky účinně bojovat proti pirátství bujícímu na příhraničních tržnicích ovládaných většinou vietnamskými gangy je již delší dobu terčem kritiky ze strany Evropské unie, USA i mezinárodních organizací. V dubnu 2007 ještě ČR zařazení na Watch List o vlásek unikla; byla ale v rámci tzv. Special 301 Out-Of-Cycle Review podrobena mimořádné prověrce. Ta právě nyní vyústila k označení ČR jako země, která nedostatečně bojuje proti pirátství. Americká organizace nahrávacího průmyslu RIAA dokonce navrhovala umístění České republiky na tzv. Priority Watch List, tedy na seznam zemí připouštějících nejvyšší míru porušování práv k duševnímu vlastnictví. Důvodem tohoto návrhu ze strany RIAA byla zejména kritika masového porušování práv k duševnímu vlastnictví na desítkách tržnic fungujících v česko-německém a česko-rakouském pohraničí, kde jsou otevřeně prodávány nejen pirátské optické disky, ale i řada dalších padělků a související kritika nedostatečných opatření a nečinnosti ze strany místních úřadů a orgánů státní správy a v neposlední řadě kritika vysoké úrovně internetového pirátství.

Česká protipirátská unie však varuje, že úroveň vymáhání práv k duševnímu vlastnictví se může v ČR v budoucnu ještě snížit. "Návrh nového trestního zákoníku předpokládá trestnost jen u nejzávažnějších zásahů do autorských práv a navíc navrhuje upuštění od současné zásady ˝neznalost zákona neomlouvá˝," vysvětluje Markéta Prchalová, ředitelka České protipirátské unie.


"Protipirátští" psi Lucky a Flo v ČR


Fenky Lucky a Flo, které se v poslední době mezinárodně proslavily v oblasti odhalování filmového pirátství, přijely představit své unikátní schopnosti také do České republiky. Tito dva černí labradorští retrieveři, jako první psi na světě vycvičení na vyhledávání nelegálních DVD a CD disků, se v průběhu uplynulého víkendu zúčastnili razií v česko-německém pohraničí a napomohli České protipirátské unii a celním orgánům odhalit tisíce pirátských disků. V pondělí 5.11.2007 pak Česká protipirátská unie představila oba psy i médiím na tiskové konferenci spojené s ukázkou jejich práce přímo v terénu na letišti Praha Ruzyně v prostorách Air Cargo Terminalu, kde jsou skladovány a proclívány přepravované zásilky. I zde Lucky a Flo předvedly přítomným novinářům a zpravodajským štábům co dokáží a bez problémů identifikovaly krabice s disky ukryté mezi ostatními zásilkami.

Víkendové razie v česko - německém pohraničí zorganizované Českou protipirátskou unií během nichž Lucky a Flo předvedly své schopnosti v praxi, přinesly skvělé výsledky, přestože první z akcí byla zjevně vyzrazena. V neděli 4.11. 2007 označily v tržnici Kravín v obci Strážný deset podezřelých stánků, ve kterých následně celníci Celního ředitelství České Budějovice nalezli po jejich násilném otevření pirátské nosiče včetně ukrytých zásobovacích skladů. Celkem tak bylo zajištěno na 15.097 tisíc pirátských nosičů s filmy a hudbou včetně novinkových titulů jako Království, Sejmi je všechny, Superbad, Zbouchnutá, Bournovo Ultimátum, Resident Evil: Zánik, Pokoj 1408, Ratatouille či ještě neuvedeného Těsně vedle. Celková hodnota zajištěného zboží byla celními orgány vyčíslena na 11.900.160,- Kč. Již o den dříve v sobotu 3.11.2007 byly fenky k dispozici na tržnici Asia Dragon Bazar v obci Svatý Kříž u Chebu. I přestože trhovci razii očekávali a tržnice proto fungovala jen v minimálním rozsahu, označily Lucky a Flo čtyři stánky s pirátskými nosiči a dvě zásobovací auta. Přesné počty zde zajištěných nosičů prozatím neznáme.

Hlavním cílem krátkého pobytu obou fenek bylo především představit tuto novou efektivní metodu v odhalování případů pirátství optických nosičů přímo v terénu. Oba psi bezezbytku prokázali svůj jedinečný talent a potvrdili místním celním orgánům, že by v České republice mohli v budoucnu podobně vycvičení psi pomoci například právě v boji proti příhraničnímu pirátství. I pro tuto specifickou formu porušování autorských práv je Česká republika v současnosti silně kritizována na mezinárodní úrovni.

Prodej pirátských nosičů s filmy a hudbou v pohraničních tržnicích zaměřených na německy mluvící klientelu je totiž dlouhodobým a v evropském měřítku ojedinělým problémem, který se ani přes opakované razie ze strany celních orgánů nedaří vymýtit. Společně s filmy zde navíc nakupující najdou i padělky výrobků známých značek oděvů, obuvi, tašek a hodinek, ale i hraček, cigaret a alkoholu.

Stejně vycvičení psi však mohou pomoci nejen na příhraničních tržištích, ale i jinde, například na letištích při kontrole zásilek a zavazadel. Jsou totiž schopni nalézt byť i jediný přepravovaný optický disk. Malé počty pirátských disků přitom bývají přepravovány zejména jako mastery pro další kopírování ve velkém. Stejně tak mohou takto vycvičení psi vyhledat přepravované či skladované disky v automobilech a na jiných místech.

Pirátství bují i na bleších trzích a autoburzách po celé České republice. Piráti nejčastěji prodávají novinkové filmy včetně českých filmových hitů vypálené na DVD-R discích. Míra filmového pirátství v ČR už letos překonala 40% a jen za minulý rok způsobila filmovému průmyslu škody ve výši jedné miliardy korun. Poškozováni jsou ale i legální obchodníci, kterým piráti nekale konkurují, provozovatelé kin i celá společnost. Pirátství totiž významně snižuje počet pracovních míst a způsobuje obrovské daňové úniky.

Za myšlenkou nasazení dnes pětiletých fenek v boji proti výrobkovému filmovému pirátství stojí sdružení Motion Picture Association (MPA) reprezentující zájmy hlavních hollywoodských filmových studií a podporující protipirátské aktivity po celém světě. Loňského roku v létě fenky úspěšně absolvovaly osmiměsíční výcvik v Severním Irsku. Ve středisku specializovaném na školení psů k detekci výbušnin se naučily neomylně rozpoznávat polykarbonáty a další chemikálie specifické pro optické disky.

Během své krátké kariéry fenky stoprocentně potvrdily své jedinečné schopnosti v rámci razií na západě i východě Spojených států, ve Velké Británii, Hong Kongu, Singapuru a Dubaji. Zatím největší úspěchy však Lucky a Flo slavily v Malajsii, kde přispěly k zajištění celkem 1,88 miliónu pirátských disků a zadržení 26 pachatelů. Místní mafie na jejich hlavu dokonce kvůli ohromným finančním ztrátám vypsala odměnu ve výši 100.000,- RYM (malajsijský ringgit) tedy v přepočtu přibližně 570.000,- Kč. Během svého téměř půlročního pobytu v Malajsii se Lucky a Flo staly svým způsobem celebritami a Malajsie se s nimi nakonec rozloučila ve velkém stylu jako se skutečnými hrdinkami udělením státního vyznamenání.


Přednáška na Letní filmové škole v Uherském Hradišti


UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 26.7.2007 - Česká protipirátská unie uspořádala na Letní filmové škole v Uherském Hradišti v rámci kurzu "Film, divadlo a média pohledem hostů LFŠ" v rámci projektu Katedry divadelních, filmových a mediálních studií FF UP v Olomouci "Formování kompetencí středoškolských pedagogů v oblasti filmové, divadelní a mediální výchovy" další z přednášek na téma autorské právo v audiovizi a filmové pirátství. Kurz byl sice prioritně určen středoškolským učitelům, zúčastnit se jej však mohli nejen návštěvníci LFŠ, ale také široká veřejnost. Zájemců o probíranou tématiku se nakonec sešlo asi 35 a na besedě, která po výkladu následovala, se zajímali především o možnost promítání filmových děl v rámci vyučování, praktické problémy související s administrativou ohledně získávání licencí pro "veřejné projekce" a případnou možnost založení jakéhosi "zlatého fondu kinematografie pro vyučovací účely", který by měl výjimečný příp. speciální licenční režim v rámci vyučování na základních, středních a vysokých školách. Padlo ale také mnoho obvyklých dotazů týkajících se problematiky autorských práv a filmového pirátství. Jako již obvykle na vybraných filmových festivalech jsme na LFŠ také distribuovali naše "protipirátské letáky" shrnující základní informace o autorském právu v audiovizi a filmovém pirátství.

V pořadí již XXXIII. ročník Letní filmové školy tentokráte na téma "Člověk a stáři" proběhl v termínu od 20. do 29. července v Uherském Hradišti. I tentokrát se ho zúčastnilo nejen množství filmových fanoušků především z řad studentů a mládeže, ale také osobnostní nejen z filmové branže. Kromě filmů a pestrého doprovodného programu zde opět proběhly četné debaty, přednášky a workshopy na rozmanitá témata. LFŠ je mezi ostatními festivaly ojedinělá zejména svým posláním, za které jeho pořadatelé považují prohloubení odborného vzdělání organizátorů a lektorů filmových klubů a od roku 1993, kdy byla LFŠ otevřena široké veřejnosti, také filmových fanoušků.


Školení státních zástupců a soudců


PRAHA, 30.5.2007 - Ředitelka ČPU vystoupila ve středu 30.5.2007 na semináři věnovanému problematice porušování autorského práva se zaměřením na softwarové pirátství, kterého se zúčastnilo 70 státních zástupců, 29 soudců a dva posluchači justiční akademie. Ve svém výkladu se zaměřila především na aktuální problematiku on-line pirátství s důrazem na P2P (peer to peer) sítě a jiné obdobné systémy zneužívané k nelegálnímu sdílení chráněných souborů a stále přetrvávající problematiku výrobkového pirátství. Všichni účastníci semináře obdrželi CD s materiály o České protipirátské unii a její činnosti, pomůckou k rozeznání pirátských audiovizuálních nosičů a metodikou k vyšetřování internetového on-line pirátství. Tyto materiály spolu s prezentací budou k dispozici i dalším soudům a státním zástupcům na justičním webu. Informace o nových formách kriminality v oblasti audiovizuálního pirátství by měly posílit ochotu i schopnost orgánů činných v trestním řízení proti těmto případům zasahovat.


Seminář na filmovém festivale ve Zlíně


ZLÍN, 30.5.2007 - Ve středu také proběhl další seminář ČPU na téma Filmové pirátství a autorské právo v audiovizi v rámci Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Seminář zahájil pan Petr Koliha, který je nejen od loňského roku ředitelem a již několik let uměleckým a programovým ředitelem tohoto filmového festivalu, ale také režisérem a proto má k problematice porušování autorského práva jistě co říci. Jeho trefný úvod se nesl v duchu, že je především třeba vzbudit v lidech a zejména nejmladší generaci úctu k právům duševního vlastnictví a upozornit je, že jejich porušováním se v podstatě dopouští jistého druhu krádeže. Následný výklad týkající se základních institutů autorského práva ve vztahu k audiovizi, problematiky jejich porušování s důrazem na aktuální problematiku internetového a výrobkového pirátství a následků ve smyslu občanskoprávní, přestupkové a trestněprávní odpovědnosti a navazující dotazy účastníků, protáhli seminář téměř na tři hodiny.


Přednáška na filmovém festivale Finále v Plzni


PLZEŇ, 26.4.2007 - Ve čtvrtek 26.4.2007 uspořádala Česká protipirátská v rámci festivalu českých filmů Finále další z cyklu přednášek na téma filmové pirátství a autorské právo v audiovizi. Přednášky se zúčastnilo asi 30 lidí a po teoretickém výkladu následovala řada zajímavých praktických dotazů z publika.

Festival Finále je každoroční soutěžní přehlídkou českých hraných i dokumentárních filmů a jeho první ročník se uskutečnil již v roce 1968. Poté byl však v letech sedmdesátých a osmdesátých přerušen a k jeho opětovnému vzkříšení došlo až na počátku let devadesátých. Od té doby se v Plzni koná každoročně obvykle poslední dubnový týden.

Zmínka o akci se objevila také ve festivalovém zpravodaji v následujícím znění:


„Panel České protipirátské unie

Především mladí lidé, kteří mají bezprostřední zkušenost s filmovým pirátstvím, stahováním filmů a hudby, přišli ve čtvrtek dopoledne do Digitálního kina diskutovat s Lenkou Hečkovou, právničkou České protipirátské unie. ČPU existuje v Čechách od roku 1992. Jako neziskové sdružení spojuje společnosti a instituce, které mají zájem na potírání nelegálního obchodu s autorskými díly. O tom, že jde o otázku existenčního významu ostatně svědčí fakt, že v posledních letech několik členů ČPU ukončilo činnost právě z důvodu poklesů prodejů vlivem pirátství. „V některých statistikách se uvádí, že v byznysu s nelegálními kopiemi autorských děl se točí více peněz než v obchodu s drogami, přičemž za něj hrozí velmi nízké tresty. Posluchače upoutal blok věnovaný internetovému pirátství – pojmy jako torrent trackery, warez fóra, FTP servery jim rozhodně nebyly cizí. „Mezi mladými lidmi funguje hodně motiv prestiže – piráti se předhánějí v tom, kdo rychleji získá technicky kvalitnější kopii a poskytne ji ostatním,“ řekla Lenka Hečková. Dlouhá a bouřlivá diskuze svědčila o faktu, že panel alespoň částečně splnil svůj účel, že se v účastnících podařilo alespoň trochu zasít povědomí o tom, že filmy nejsou zadarmo."


Školení policejních vyšetřovatelů


LIŠOV, 21.3.2007 - Česká protipirátská unie přijala pozvání na školení kriminalistů zaměřené na trestné činy v oblasti duševního vlastnictví do školícího střediska PČR Lišov nedaleko Českých Budějovic. Přítomné kriminalisty z celého jihočeského kraje seznámila s problematikou porušování práv k filmovým dílům a zvukově obrazovým záznamům s důrazem na nové trendy v oblasti audiovizuálního pirátství tedy především na problematiku internetového pirátství a jeho vyšetřování.


Přednáška filmové škole v Písku


PÍSEK, 22.2.2007 - Česká protipirátská unie přijala pozvání ze Soukromé vyšší odborné školy v Písku a Filmové akademie Miroslava Ondříčka k uspořádání zápočtového modulu na téma "Filmové pirátství" pro studenty třetího ročníku. S ohledem na skutečnost, že se místní studenti budou v budoucnosti pravděpodobně ve filmovém průmyslu realizovat, může být pro ně znalost této problematiky velmi užitečná. Studenty přednášená tématika zaujala, přičemž obzvláštní zájem projevili o problematiku internetového pirátství a zejména P2P (peer to peer) sítí. Cca dvouhodinové přednášky se zúčastnily zhruba tři desítky studentů.


Přednáška na FAMUFESTU


PRAHA, 10.11.2006 - V pátek 10.11. uspořádala Česká protipirátská unie ve spolupráci s agenturou Aura-Pont další z cyklu přednášek na téma autorské právo a filmové pirátství na filmových festivalech, tentokrát v rámci studentského filmového festivalu FAMUFEST. Festival je pořádán každoročně pod záštitou Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění a jeho 23. ročník byl stejně jako ty předešlé především soutěžní přehlídkou tvorby studentů FAMU určenou k prezentaci děl vytvořených studenty školy za uplynulý rok. Program byl tentokrát uspořádán do tématických celků jako např. filmy experimentální, dramatické, hudební, politické, ženské apod. S ohledem na skutečnost, že je tento speciální festival navštěvován zejména budoucí generací filmařů a skutečnými filmovými fanoušky, uvítali jsme možnost informovat účastníky o problematice filmového pirátství a seznámit je s právě probíhající protipirátská kampaní Filmy nejsou zadarmo.


Protipirátská kampaň "Filmy nejsou zadarmo"


PRAHA, 16.10.2006 - Česká protipirátská unie spouští osvětovou protipirátskou kampaň s názvem "Filmy nejsou zadarmo", kterou v pondělí 16.10.2006 představila na odpolední tiskové konferenci v kině Atlas. V rámci kampaně budou od 1.11.2006 ve všech kinech v České republice promítány dva protipirátská trailery - první zaměřený proti sdílení filmů na internetu, druhý proti nákupu pirátských nosičů, do kin budou distribuovány proticamcordingové nálepky, které mají podpořit zákonný zákaz nahrávání filmu v kině na kameru či jiné obdobné zařízení a pořádány workshopy a přednášky na středních a vysokých školách. Kampaň má nejen mládež, ale také širokou veřejnost upozornit na skutečnost, že natočení filmového díla a jeho distribuce není zrovna levná záležitost a že kopírování značně poškozuje filmový průmysl. Účelem kampaně je vzbudit v lidech úctu k duševnímu vlastnictví a vysvětlit, že porušování autorských práv je trestným činem stejně jako např. krádež. .


Workshop na Fresh Film Festu


KARLOVY VARY, 31.8.2006 - Česká protipirátská unie ve spolupráci se soukromou uměleckou agenturou Aura-Pont uspořádala na mezinárodním studentském festivalu Fresh Film Fest v Karlových Varech další ze série besed na téma autorská práva a filmové pirátství pod názvem "Autorské právo v audiovizi a filmové pirátství". Workshop proběhl ve čtvrtek dne 31.8.2006 od 13:00 v hotelu Thermal. Účastníků nebylo mnoho, nicméně na workshop dorazili mladí lidé převážně studenti FAMU se skutečným zájmem o problematiku a diskuzi o sporných otázkách. Po teoretickém úvodu se rozproudila poměrně živá diskuze podnícená řadou zajímavých dotazů z publika. Workshop tak nakonec díky zájmu účastníků trval téměř 3 hodiny.


Beseda ČPU na Letní filmové škole v Uherském Hradišti


UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 24.7.2006 - Česká protipirátská unie ve spolupráci s agenturou Aura-Pont (zastupující řadu českých i zahraničních autorů a výkonných umělců) uspořádala na Letní filmové škole v Uherském Hradišti další z besed na téma autorská práva a filmové pirátství tentokrát pořadateli nazvanou "Jak se nestát pirátem, aneb…" Beseda se uskutečnila v pondělí dne 24.7.2006 od 14:30 v Redutě na Hradišťském náměstí a díky zájmu a řadě dotazů z publika se protáhla z původně plánované hodiny na téměř dvě a půl hodiny. Účastníků bylo okolo 40 a na besedu dorazili se skutečným zájmem se něco nového dozvědět a prodiskutovat sporné otázky. Šlo většinou o lidi, kteří se s problematikou autorských práv setkávají ve svém profesním nebo soukromém životě. Jak je již na filmových festivalech naším zvykem, i na LFŠ jsme distribuovali naše protipirátská letáky shrnující základní informace o autorských právech a filmovém pirátství obecně (k nahlédnutí na https://www.cpufilm.cz/letaky_06.html), neboť porušování autorských práv je stále větším problémem zejména mezi dětmi a mládeží. Na problematiku pirátství upozorňují též informace, které jsou promítány před jednotlivými projekcemi, a upozornění uveřejněné v jednom z vydání Filmových listů, které jsou návštěvníkům denně zdarma k dispozici.

V pořadí již XXXII. ročník Letní filmové školy tentokráte na téma "Člověk a příroda" stále ještě až do neděle 30.7.2006 probíhá v Uherském Hradišti. Příjemnou atmosféru tohoto moravského města stejně jako každý rok touto dobou oživí řady filmových fanoušků především z řad studentů a mládeže, ale také rozličné odborné veřejnosti. Na Letní filmovou školu je také každoročně zvána řada hostů působících nejen ve filmovém průmyslu a souvisejících branžích. Kromě filmů a pestrého doprovodného programu jsou také velmi oblíbené četné debaty a přednášky na rozmanitá témata. Tento filmový festival je mezi ostatními ojedinělý zejména svým posláním, za které jeho pořadatelé považují prohloubení odborného vzdělání organizátorů a lektorů filmových klubů. Letní filmová škola se však již roku 1993, kdy byla otevřena široké veřejnosti, stala pravidelným místem setkání množství filmových fanoušků.


Vzdělávací projekt „Výchova dětí a mládeže k ochraně autorských práv“


PRAHA, 3.7.2006 – Na začátek školního roku plánuje Česká protipirátská unie spuštění vzdělávací projektu „Výchova dětí a mládeže k ochraně autorských práv“, jehož cílem je především seznámení žáků druhého stupně základních škol a studentů středních škol s problematikou autorských práv, jejich právní úpravou a následky jejich porušování s důrazem zejména na praktickou využitelnost znalostí v běžném životě. ČPU oslovila i další zainteresované subjekty jako IFPI ČR, BSA, Microsoft či INTERGRAM ohledně případné participace na projektu. Zvažujeme také spolupráci se „Slovenskou protipirátskou unií“ SAPU.


Přednáška ČPU na Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně


ZLÍN, 1.6.2006 - Ve dnech od 28. května do 3. června se ve Zlíně uskutečnil již 46. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Festival se koná pravidelně každý rok a patří k nejstarším festivalům svého druhu na světě. Program je zaměřený především na dětské diváky a probíhá v několika kinech ve Zlíně a nejbližším okolí. Významnou část festivalu představuje také Zlínský pes - mezinárodní soutěž studentských filmů. S ohledem na skutečnost, že filmové pirátství v České republice rok od roku narůstá a to zejména mezi dětmi a mládeží - školáky základních škol nevyjímaje, uvítali jsme tuto příležitost informovat přítomné diváky o pirátství, jeho typech a následcích. Na festivale jsme distribuovali brožurky (zde k nahlédnutí) informující o problematice porušování autorských práv a filmovém pirátství a na stejné téma jsme uspořádali také přednášku. Účast veřejnosti sice nebyla příliš vysoká, nicméně publikum mělo o dané téma veliký zájem a kladlo řadu zajímavých otázek. Pro přiblížení festivalové atmosféry si zde můžete prohlédnout několik fotografií.


Školení policejních vyšetřovatelů


ORLÍK, 8.11.2005 - V úterý 8.11.2005 se ve školícím a rekreačním středisku Červená u vodní nádrže Orlík uskutečnilo školení policistů z celé České republiky zaměřené na trestné činy v oblasti duševního vlastnictví. Problematiku porušování práv k filmovým dílům, zvukově obrazovým záznamům objasnila ředitelka ČPU, která přítomných 95 policistů z oddělení hospodářské kriminality seznámila s novými trendy v oblasti audiovizuálního pirátství. Zaměřila se především na problematiku vypalování a distribuce DVD-R, krádeže televizního a kabelového vysílání a na filmového pirátství na internetu, zejména pak nově na problematiku P2P sítí. Přítomní policisté projevili o diskutovanou problematiku skutečný zájem. Několik z nich se již vyšetřováním případů P2P pirátství zabývalo a ostatní si uvědomují, že takové případy budou v budoucnu součástí jejich práce. Aby policistům pomohla čelit novému typu pirátství, rozhodla se ČPU zpracovat metodickou příručku, která by měla policisty seznámit s uvedenou problematikou a možnostmi postupu vyhledávání a vyšetřování těchto případů.


Seznámení s problematikou pirátství na setkání kabelových operátorů


NYMBRURK, 28.9.2005 - Ředitelka ČPU přijala pozvání Zone Vision na účast v panelové diskuzi, která proběhla na konferenci pro kabelové operátory konané koncem září v Nymburku. Využila této příležitosti k informování 86 účastníků z menších i větších kabelových operátorů z celé České republiky o problematice televizního a kabelového pirátství a krádeží signálu. Vysvětlila právní podmínky užití vysílání pro přenos, provozování a jiná užití, informovala o nedávno přijatých změnách autorského zákona, uvedla na pravou míru některé časté mylné výklady a omyly a informovala o následcích kabelového pirátství. Účastníky přednášená problematika zaujala a vznesli mnoho dotazů k dané problematice.


Názor ministrů kultury a čelních představitelů audiovizuálního průmyslu evropských zemí na uvádění filmů na internetu


PRAHA, 20.8.2005 - V posledním čtvrtletníku kanceláře MEDIA Desk Česká republika z června 2005 vyšel stručný souhrn prohlášení evropských ministrů kultury a čelních představitelů audiovizuálního průmyslu evropských zemí, kteří se na pozvání evropské komisařky pro informační společnost a média a prezidenta festivalu v Cannes sešli během tzv. Dne Evropy na festivalu v Cannes. Tématem jejich diskuze byla problematika uvádění filmů na internetu. Stručný výtah společného prohlášení uveřejněný ve čtvrtletníku MEDIA, z něhož je patrný převládající kladný postoj a optimismus, si můžete přečíst zde.


Účast České protipirátské unie na Letní filmové škole v Uherském Hradišti


UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 29.7.2005 - V posledním červencovém týdnu ve dnech od 22. do 31.7.2005 se stejně jako každý rok touto dobou uskutečnil v Uherském Hradišti v pořadí již XXXI. ročník Letní filmové školy tentokráte na téma "Filmová revolta". Tento filmový festival je mezi ostatními ojedinělý zejména svým posláním, za které jeho pořadatelé považují prohloubení odborného vzdělání organizátorů a lektorů filmových klubů. Letní filmová škola se však roku 1993, kdy byla otevřena široké veřejnosti, stala pravidelným místem setkání množství filmových fanoušků především z řad studentů a mládeže, ale také rozličné odborné veřejnosti. Na Letní filmovou školu je každoročně zvána řada hostů působících nejen ve filmovém průmyslu a souvisejících branžích. Kromě filmů a pestrého doprovodného programu jsou také velmi oblíbené četné debaty a přednášky na rozmanitá témata.

Česká protipirátská unie se letos představila divákům filmové školy několika aktivitami. V oficiálním katalogu filmové školy vycházejícím v nákladu 4.500 ks jsme uveřejnili stránkovou informaci o ČPU a problematice filmového pirátství. Dále jsme přijali pozvání pořadatelů k účasti na debatě na téma Autorské právo a užití filmového díla ve školách. Z workshopu sice nakonec sešlo, ale na poslední chvíli jsme zorganizovali samostatnou přednášku. Využili jsme této příležitosti k detailnějšímu informování cca 150 posluchačů o problematice filmového pirátství. Účastníky přednáška zaujala a pokládali velké množství dotazů. Přítomnosti hojného počtu především mladých návštěvníků filmového festivalu jsme také využili k distribuci našich protipirátských letáků informujících o pirátství obecně, jeho vývoji, typech a případných následcích, neboť nárůst pirátství mezi mládeží je stále větším problémem (letáky si můžete prohlédnout zde). K ilustraci příjemné festivalové atmosféry, dle našeho názoru velmi vydařeného XXXI. ročníku Letní filmové školy, si můžete prohlédnout několik fotografií.


Ocenění České protipirátské unie


PRAHA, 1.7.2005 - Česká protipirátská unie je jedním z pěti protipirátských programů Evropy, Ruska, Středního východu a Afriky vyznamenaných na mezinárodním setkání konaném v červnu 2005 ve Florencii. ČPU byla oceněna za výjimečné úspěchy v boji proti pirátství v roce 2004, kdy se jí podařilo i přes nepříznivý celosvětový trend udržet míru audiovizuálního pirátství v České republice na relativně nízké úrovni. Motion Picture Association, které zastřešuje protipirátské aktivity v oblasti audiovize po celém světě, ocenilo spolu se společenstvím protipirátských organizací zejména úspěšné zátahy ČPU proti internetovým a DVD-R pirátům a prodejcům napodobenin DVD na příhraničních tržištích, aktivní právní program, školící a vzdělávací aktivity pro výkonné státní orgány a neutuchající úsilí při přípravě nových právních předpisů upravujících ochranu duševního vlastnictví. Dalšími oceněnými jsou protipirátské programy Nizozemí, Islandu, Portugalska a Turecka. ČPU byla vyznamenána již v roce 2000, kdy byla spolu s programy Ruska, Španělska a Itálie nominována na Protipirátského Oscara.
FILM FEST ZLÍN


ZLÍN, 4.6.2005 - Na přelomu května a června 2005 jsme i my navštívili 45. ročník Film Festivalu Zlín, kde se každoročně schází tisíce dětí a teenagerů a využili tuto skvělou příležitost k informování mládeže o nebezpečí filmového pirátství (naše protipirátské letáky si můžete prohlédnout zde). Porušování autorských práv se totiž stále častěji dopouští děti a mladiství, kteří pak čelí nejen trestnímu stíhání, ale takové případy nejednou končí i vyloučením ze studia. Pachatelé, a to i nezletilí či mladiství, odpovídají i za škodu, kterou svým jednáním způsobili, a jsou povinni ji nahradit. Pirátství přitom negativně ovlivňuje rozvoj filmového průmyslu, snižuje návratnost investic vložených do výroby, propagace a distribuce filmů a tím snižuje počet, kvalitu i variabilitu vznikajících filmů. A zájmem každého opravdového filmového fanouška je, aby filmů, a to co nejlepších, bylo co nejvíce, a aby si mohl vybírat i z netradičních či nekomerčních titulů. Zájmu filmových fandů vychází vstříc i letošní filmový festival ve Zlíně, který představuje širokou škálu filmů. Příjemnou a živou atmosféru festivalu přibližuje pár následujících fotek.


Zpráva o uskutečnění přednášky o audiovizuálním pirátství


PRAHA, 4.11.2003 - Studentská unie ČVUT (SU) - klub Silicon Hill ve spolupráci s Českou protipirátskou unií (ČPU) uspořádaly v úterý 4.11.2003 přednášku pro studenty ČVUT týkající se problematiky audiovizuálního pirátství v souvislosti s Internetem a digitálními médii. Českou protipirátskou unii představila a s problematikou audiovizuálního pirátství posluchače seznámila ředitelka ČPU, Mgr. Markéta Prchalová. Pohled hudebního průmyslu prezentoval ředitel národní pobočky Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI ČR, Karel Kučera. S aktivitami Policie ČR v souvislosti s diskutovaným tématem seznámil posluchače mj. Václav Vávra, pracovník specializovaného útvaru Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování policejního prezidia. Nezávislý pohled zastupoval doc. Vladimír Smejkal, soudní znalec a konzultant mimo jiné v oborech výpočetní technika - ochrana dat a počítačová kriminalita, autorské a počítačové právo. Ředitel DVD Group - Společnosti na podporu formátu DVD, Pavel Borowiec, informoval o některých aspektech vydávání filmů na DVD. Situaci z hlediska výrobce filmů prezentoval Huw Perkins, Director, International Licensing Columbia Pictures. Na dotazy zodpovídal i ředitel společnosti Bontonfilm, a.s., předseda Rady ČPU, ing. Ladislav Hrabě.

Po příspěvcích jednotlivých účastníků byl prostor pro dotazy studentů. Velké množství dotazů se týkalo právní úpravy, zejména otázek k tzv. volnému užití; kdy může být dílo užito bez souhlasu autorů, a kdy už se o volné užití nejedná. Studenti se zajímali i o pravomoci Policie ČR k provedení prohlídky na kolejích a další otázky související s trestností neoprávněného užívání děl. Padaly i otázky k ceně legitimních nosičů a k charakteru práva na odměnu autora v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu. Záznam přednášky můžete shlédnout zde. Některé doplňující dotazy a odpovědi na ně si pak můžete přečíst tady.

Pirátství prostřednictvím Internetu a obdobných sítí je v současnosti velmi závažný problém celosvětově a nevyhýbá se bohužel ani českým vysokým školám. Stále rychlejší připojení bez omezení průtoku dat, zvyšující se počítačové znalosti uživatelů Internetu, rozšířenost služeb ke sdílení souborů a velká nabídka souborů upravených do formátů vhodných k prohlížení spolu s nízkým právním vědomím vede nejen k usnadnění a tím i rozšíření těchto aktivit ve společnosti, ale i k tomu, že takové jednání je vnímáno jako standard, jako něco normálního, co je v pořádku. Nicméně některé nyní zcela běžné činnosti jako sdílení souborů s chráněným obsahem nejsou v souladu s právem a dochází tak ke značným škodám.

Uskutečněná akce byla dalším krokem dialogu České protipirátské unie a představitelů studentů o problematice audiovizuálního pirátství v počítačových sítích. Zúčastněné strany hledají vhodná řešení k omezení zneužívání akademických sítí k protiprávní činnosti v oblasti duševního vlastnictví a k předcházení vzniku škod. Prvním konkrétním krokem bylo rozeslání informačního e-mailu uživatelům sítě s upozorněním na protiprávnost poskytování materiálů chráněných autorským zákonem a riziko odpojení od sítě při nerespektování autorských práv. Přednáška si kladla za cíl přispět ke zvýšení informovanosti studentů o problematice ochrany autorských práv v prostředí digitálních technologií. Příspěvky se snažily informovat o právních i faktických aspektech problematiky ochrany duševního vlastnictví v digitálních médiích a o dopadech pirátství nejen na legální průmysl, ale i na uživatele a celou společnost. Snahou celé akce bylo pomoci studentům uvažovat o dané problematice komplexněji, seznámit je s právními mantinely a s případnými riziky jejich překročení. Účastníci se také snažili objasnit nejčastější chyby a mýty v pohledu na autorská práva a jejich ochranu a informovat o dovolených jednáních, kdy je možné dílo či záznam užít i bez souhlasu autora.


Ničení pirátských nosičů na mezinárodním veletrhu INVEX 2002

BRNO, INVEX 2002 - Přes dvacet tisíc pirátských nosičů v tržní hodnotě přesahující šest miliónů korun bylo demonstrativně zničeno na mezinárodním veletrhu informačních a komunikačních technologií INVEX 2002. Akce byla vyvrcholením doprovodného programu Ministerstva vnitra ČR Boj proti pirátství v oblasti software, audio a video, který probíhal na stánku ministerstva ve spolupráci s Business Software Alliance BSA, Českou protipirátskou unií ČPU a Mezinárodní federací fonografického průmyslu IFPI. Dva silniční válce drtily za velkého zájmu návštěvníků a médií pirátské zboží vážící přes jeden a čtvrt tuny. Bagr poté nahrnul zničené padělky do kontejneru, odkud putovaly do jemných drtiček a mlýnků, aby skončily jako podpůrné palivo v cementárně. Před likvidací uspořádali pořadatelé na stánku ministerstva seminář o pirátství v oblasti audio, video a softwaru, jehož součástí bylo i promítání protipirátského spotu ČPU, BSA a IFPI, při jehož výrobě byly použity archivní záběry skutečných akcí proti pirátům z archivu ČPU. Tento spot měli možnost vidět v průběhu celého Invexu i ostatní návštěvníci. Velkému zájmu se těšila i anketa ČPU zaměřená na problematiku filmového pirátství. Účastníci anonymní ankety se mohli každý den účastnit losování o ceny věnované společnostmi Filmexport Home Video, Hollywood C.E., Warner Bros. a Bonton Home Entertainment. Detailněji o akcích ČPU na Invexu 2002 včetně materiálů z konference Digitální média a pirátství II. zde. Fotografie z demonstrativního ničení pirátských nosičů naleznete zde.


Ničení pirátských produktů

Přibližně šest tisíc pirátských videokazet a kompaktních disků v tržní hodnotě dva a čtvrt miliónu korun bylo dnes zničeno na speciálním zařízení. Pirátský produkt byl nejprve rozdrcen na drobné úlomky a posléze spálen v ekologické spalovně. Jedná se o pirátské zboží, které bylo ve skladovacích prostorech ČPU zaplaveno povodní. Pirátské nosiče s filmy, hudbou i počítačovými programy bylo třeba nejdříve očistit od nejhorších naplavenin a bahna. Teprve poté mohlo být pirátské zboží vyplňující pět kontejnerů a vážící téměř tunu - 934 kg - definitivně zlikvidováno. Veřejná likvidace dalších neoprávněných rozmnoženin zajištěných v průběhu letošního roku je připravována jako doprovodná akce při mezinárodním veletrhu Invex v Brně.


Pirátská DVD se objevila i v Čechách

Novinkou jsou v České republice pirátská DVD z Ruska. Stovka těchto disků s nejnovějšími filmy, mezi nimiž nechybí ani populární Harry Potter či Pán prstenů, ale dokonce ani v ČR zatím neuvedený životopisný film Ali, byla nedávno zajištěna v Praze. Pachatelům, rusko-ukrajinskému manželskému páru, hrozí kromě obvyklých trestů i trest vyhoštění. Tato DVD jsou pro nositele práv i zákazníky obzvláště nebezpečná. Na první pohled jsou totiž k nerozeznání od legálních DVD. Často obsahují i české titulky, i když nezřídka s hrubkami a nečeskými výrazy. Oproti legálním DVD jsou i chudší a více chybová. Bonus je zařazen jediný či chybí vůbec, obraz i zvuk vykazují sníženou kvalitu, záznam se často "zakousne", některé části menu nefungují. Jako první se v ČR objevily DVD vyrobené v Asii, především Číně, Malajsii, Indonésii a Singapuru. Asijské disky se specializují na velké trhy a jsou opatřovány asijskými titulky a nově i německou jazykovou verzí. Disky nejsou provedeny příliš kvalitně, z obalu i potisku disku zákazník pozná, že se jedná o padělek. Tyto disky se vyskytují na vietnamských příhraničních tržnicích; častěji však obal od DVD skrývá obyčejné vypalované cédéčko s jednoduchým potiskem.


Nominace na Protipirátského Oskara

Úspěchy v protipirátské činnosti prováděné Českou protipirátskou unií v roce 2000 byly v mezinárodním měřítku oceněny na výroční konferenci protipirátských organizací z Evropy, Středního Východu a Jižní Afriky, která se konala koncem dubna v Amsterdamu nominací na "Protipirátského Oscara" - "Anti-Piracy Oscar". Byly oceněny zejména úspěchy v provádění školících a jiných edukačních aktivit pro orgány Policie ČR, České obchodní inspekce, Celní správy a justičních orgánů a úsilí a úspěchy v přípravě nových právních předpisů upravující ochranu duševního vlastnictví a postup státní správy v této oblasti. Byly vyzdviženy i dlouhodobé úspěchy v postupném snižování úrovně audiovizuálního pirátství. ČPU byla nominována spolu s protipirátskými organizacemi ze Španělska, Itálie a Ruska. Protipirátského Oskara za rok 2000 získalo Španělsko, které bylo oceněno zejména za úspěchy v potírání kabelového pirátství a za úspěšné zásahy proti domácím duplikačním linkám.

nahoru


INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ


FACT Press Release, February 4, 2011

EBAY TRADER JAILED FOR IMPORTING COUNTERFEIT DVDS AND MONEY LAUNDERING

Gary Finch, 45, of Burstead Close, Brighton, is starting a six-month prison sentence this week after pleading guilty to three counts of Importation of counterfeit DVD’s and three counts of Money Laundering.

Sussex Police, acting on intelligence supplied by FACT (the Federation Against Copyright Theft) were alerted to Mr Finch by an eBay customer who had, in good faith purchased a box set of DVD’s. They were being advertised as a genuine product being shipped from within the UK. On arrival, a number of foreign postmarks were noticeable and it was clear that the DVD’s were fake.

A warrant was executed at his home address in May 2009. Dozens of pirated DVD’s were recovered together with computer equipment and financial documents. Further investigation revealed an organised criminal network from Malaysia which was responsible for shipping the DVD’s. The eBay account belonging to Finch was being used to advertise the discs. Enquiries by police financial experts established that over a twelve month period, FINCH had sold L255,961.00 worth of pirated DVD’s. Most were box sets of American series such as Ghostwhisperer, Californication, and Kyle XC.

Finch first appeared at Croydon Crown Court in May 2010. He told the court that he acted as an ‘administrator’ answering emails on behalf of an unknown man in Malaysia. He would regularly transfer substantial monies overseas whilst drawing a salary of L2000 per month. The jury failed to reach a verdict and the matter was listed for a re-trial in April 2011.

However in August 2010, Sussex Police were successful in a court forfeiture application of L34,074.00 that represented the funds remaining in Finch's account.

He then pleaded guilty in advance of the retrial and appeared at Croydon Crown Court on Wednesday 2 February. The court took into account the fact that monies had been repaid, but noted that over a twelve month period Finch knew or suspected what he was doing was illegal and that the monies he was transferring or keeping for himself represented criminal property and proceeds from his criminal conduct.

Sentencing Finch to six months imprisonment, Judge Anderson said that his actions had been damaging to the legitimate film industry and hoped that the sentence would act as a deterrent to others involved in film piracy.

Detective Sergeant Mick Richards from the Sussex Police Economic Crime Unit said “I am pleased that the sentence was passed. It is clear that Finch knew he was acting unlawfully and was earning a substantial salary for acting as an intermediary. He tried to minimise his role within the organised crime group, but his role was instrumental in over a quarter of million pounds being transferred to overseas criminals. We have worked in close partnership with FACT throughout this investigation and will always look to pursue those criminal networks and to strip offenders of their criminal assets”

Kieron Sharp, FACT Director General, added “FACT has worked closely with Sussex Police to bring this case to court and the prison sentence reflects the serious nature of the criminality. This case also highlights the way that organised criminal gangs are using the internet to generate and launder vast criminal profits through auction sites and other online activities. I would also like to commend Sussex Police Economic Crime Unit for their work on this case.”

Zdroj: FACT, FACT Press Release: EBAY TRADER JAILED FOR IMPORTING COUNTERFEIT DVDS AND MONEY LAUNDERING, February 4, 2011Tisková zpráva MPAA, Washington, 31. ledna 2011

Podle nové studie 23,8 % provozu na internetu tvoří nelegální distribuce děl chráněných autorským právem

Tisková zpráva MPAA v originále

Společnost Envisional zaměřující se na monitoring trhu zveřejnila novou studii, ze které vyplývá, že 23,8 % celosvětového provozu na internetu zahrnuje pirátství, z toho v téměř polovině případů (11,4 %) prostřednictvím BitTorrentu. Ve Spojených státech tvoří dle průzkumu porušování práv z duševního vlastnictví více než 17 % provozu internetu, přičemž prostřednictvím BitTorrentu ve více než polovině případů (9 %).

Průzkumem bylo dále zjištěno, že filehostingové servery (souborová úložiště) se podílejí 5,1 % a stránky umožňující online sledování filmů tvoří 1,4 % celosvětového provozu na internetu. Peer-to-peer (P2P) sítě a jiné druhy sdílení souborů doplňují zbytek nelegálního provozu.

Navíc z analýzy 10 000 torrentů s největším „swarmem“, tj. těch, které v daném okamžiku stahovalo nejvíce lidí (měřeno počtem aktivních stahovačů na trackeru PublicBT, největším a nejpopulárnějším BitTorrent trackeru), vyplývá, že 99,24 % nepornografických děl jsou díla chráněná autorským právem.

Studie byla zveřejněna v souvislosti s panelovou diskusí sponzorovanou Information Technology & Innovation Foundation (ITIF), kde k ní Bob Pisano, prezident a CEO Motion Picture Association of America, Inc. (MPAA) prohlásil: "Sečteno a podtrženo, podle této nové studie tvoří téměř jednu čtvrtinu provozu na internetu neoprávněná distribuce děl chráněných autorským právem, jako jsou filmy, TV pořady, hudba a počítačové hry. Ať už tomu říkáte pirátství, digitální krádež, nelegální stahování nebo neoprávněný streaming, jedná se o krádež tvůrčí práce druhých. Skutečnými oběťmi jsou 2,4 miliony Američanů pracujících ve filmovém a televizním průmyslu a miliony dalších pracovníků ve Spojených státech i v zahraničí, jejichž živobytí závisí na tvorbě, prodeji a distribuci děl chráněných autorským právem."

"Naše společnost by nikdy netolerovala situaci, kdy by čtvrtinu veškerého provozu pekáren, řeznictví a potravinářských obchodů zahrnovalo ukradené zboží, a stejně tak nemůžeme tolerovat ani obrovskou explozi digitálních krádeží na internetu. S narůstající rychlostí stahování a zvýšením kapacity serverů se bude problém jen zhoršovat, pokud s ním nezačneme okamžitě něco dělat. Pro vlády a průmysl právě nastal čas jednat."

Zdroj: MPAA, MPAA Press Release: NEW STUDY FINDS 23.8% OF GLOBAL INTERNET TRAFFIC INVOLVES THE ILLEGAL DISTRIBUTION OF COPYRIGHTED WORK, Washington, January 31, 2011


Hlavní body průzkumu


Průzkum společnosti Envisional

Přibližně 23,8 % z celosvětového internetového provozu porušuje autorská práva, z toho v 11,4 % případů prostřednictvím BitTorrentu, v 5,1 % případů prostřednictvím filehostingových serverů a v 1,4 % případů prostřednictvím stránek umožňujících online sledování filmů (např. Megavideo a Novamov). Další peer-to-peer sítě (např. eDonkey a Gnutella) a jiné druhy sdílení souborů (např. Usenet) tvoří zbytek případů porušení práv.

BITTORRENT
Zpráva obsahuje podrobnou analýzu provozu souvisejícího s BitTorrentem, dnes nejpopulárnějším systémem pro přenos souborů. Analýza se zaměřila na tracker PublicBT - největší a nejoblíbenější BitTorrent tracker na celém světě, který má informace o více než 2,7 milionech jednotlivých torrentů.

Analýza největších „swarmů“ (měřeno počtem lidí, kteří v daném okamžiku aktivně stahovali či nabízeli obsah daného torrentu) zjistila, že nejpopulárnější stahovaný obsah je pornografie (35,8 %), film (35,2 %) a televizní tvorba (12,7 %). Vyjmeme-li pornografii, nabízel legitimní obsah pouze jeden swarm z největších deseti tisíc a 99,24 % veškerého obsahu byl obsah chráněný autorskými právy. Pokud pornografii započítáme, pak tvořil obsah chráněný autorským právem 63,68 %.

Ze vzorku 48 z deseti tisíc největších „swarmů“ tvořil 85,5 % video obsah, 4,2 % software a 6,7 % počítačové hry. Přibližně 60 % všech osob připojených k deseti tisícům největších swarmů sdílelo audiovizuální obsah chráněný autorským právem. S výjimkou pornografie bylo na BitTorrent umístěno 99,24 % veškerého obsahu v rozporu s autorským právem.

Navíc z analýzy 10 000 torrentů s největším „swarmem“, tj. těch, které v daném okamžiku stahovalo nejvíce lidí (měřeno počtem aktivních stahovačů na trackeru PublicBT, největším a nejpopulárnějším BitTorrent trackeru), vyplývá, že 99,24 % nepornografických děl jsou díla chráněná autorským právem.

FILEHOSTINGOVÉ SERVERY
Odhadnout míru porušování autorských práv a množství chráněného obsahu na filehostingových serverech je těžší než u BitTorrentu, protože tyto servery obvykle nepovolují uložený obsah prohledávat. Envisional proto shromáždil náhodný vzorek z 2000 filehostingových serverů a zjistil, že více než 90 % obsahu je autorským právem chráněný obsah.

VIDEO STREAMING

Stejně jako je obsah filehostingových serverů indexován specializovanými vyhledávači, existují také portály jako MovieWatch.in nebo Movie2k.to, které schraňují odkazy na nejnovější filmy nebo televizní pořady umístěné na serverech poskytujících streaming. Například MovieWatch nabízí pro některé oblíbené filmy v současné době více než padesát samostatných odkazů. Envisional dospěl k závěru, že sledování streamů pirátských filmů a televizních pořadů, k němuž dochází prostřednictvím těchto portálů, odpovídá 1,42 % veškerého internetového provozu, ač tento údaj sám považuje za "opatrný odhad".

SHRNUTÍ
Složky internetového provozu porušující autorská práva
BitTorrent – 11,39 %
Ostatní P2P – 4,97 %
Filehostingové servery – 5,12 %
Stránky umožňující online sledování filmů – 1,42 %
Usenet – 0,86 %
Celkem – 23,76 %

Zdroj: Envisional, Technical Report: An Estimate of Infringing Use of the Internet – Summary, January 2011


MPAA Press Release, Los Angeles, January 11, 2011

MPAA CALLS FOR PUBLIC AND PRIVATE ACTION IN LIGHT OF NEW RESEARCH HIGHLIGHTING STAGGERING VOLUME OF TRAFFIC TO PIRATE SITES

LOS ANGELES – The Motion Picture Association of America, Inc. (MPAA) today issued the following statement from Bob Pisano, President and Interim CEO, regarding the release of a new report by MarkMonitor that estimates the volume of traffic to fewer than 100 websites with “business models that are indisputably centered on the sale or distribution of counterfeit and pirated goods” at a staggering 53 billion or more annual visits, most of which are to sites peddling stolen digital content:

“The findings in the MarkMonitor report on online piracy and counterfeiting are a call to arms for both government and the private sector. As the report demonstrates, a small number of rogue websites are generating mind-boggling traffic in pirated content. Billions of visits to these easily searchable websites – the vast majority of which are hosted in North America or Western Europe –translate into billions in lost revenue and lost American jobs. At a time of economic hardship, government and industry simply cannot stand by and allow businesses built on theft to flourish unimpeded and thereby handicap legitimate innovation and job creation. These websites and their operators are in our backyards; their lawlessness cannot be tolerated. We call on all concerned parties to redouble their efforts to address this scourge through vigorous law enforcement and robust inter-industry cooperation. We will also work closely with Senate Judiciary Chairman Patrick Leahy and House Judiciary Chairman Lamar Smith to secure passage of effective legislation to stop these rogue websites. All those concerned about the most creative and innovative sectors of our economy should do the same.”

A copy of the MarkMonitor report can be found at: www.markmonitor.com.

Zdroj: MPAA, MPAA Press Release: MPAA CALLS FOR PUBLIC AND PRIVATE ACTION IN LIGHT OF NEW RESEARCH HIGHLIGHTING STAGGERING VOLUME OF TRAFFIC TO PIRATE SITES, Los Angeles, January 31, 2011nahoru