Projekt 31s lék na pirátství pravděpodobně nepřinese

Praha, 8.11.2013: Česká protipirátská unie vítá každý pokus posunout dál legální internetovou distribuci a umožnit divákům získat přístup k filmům jednoduše a za rozumnou cenu, jejíž podstatnou část budou inkasovat držitelé práv. Obáváme se však, že projekt 31s, alespoň v podobě, v jaké byl představen, nepředstavuje požadované řešení a nezaručuje možnost dlouhodobě fungujícího systému k online distribuci filmů, který by přinášel držitelům práv relevantní výnosy. Řešení 31s poněkud naivně ignoruje základní strukturu autorských a provozovacích práv u audiovizuálních děl, mnohé otázky jako např. teritoriální licence či odměny vypořádávané v rámci kolektivní správy vůbec neřeší, a v praxi je použitelné jen u velmi úzkého okruhu programů. Systém 31s podle našeho názoru nenabízí dostatečné garance před zneužitím k neautorizovanému šíření děl autorů, kteří se do projektu nezapojili a neinkasují odměny za takové šíření. Jsme potěšeni tím, že největší české úložiště dlouhodobě zpřístupňující obrovské množství nelegálních rozmnoženin audiovizuálních děl se zabývá myšlenkami na legální distribuci filmů, nemůžeme však pominout skutečnost, že se nikterak nechystá omezit distribuci pirátských rozmnoženin filmů a jiných autorských děl, jejichž neoprávněné kopie ve velkém zpřístupňuje.

zpět