Na těchto stránkách naleznete základní informace týkající se ochrany práv k audiovizuálním dílům, zvukově obrazovým záznamům a televiznímu vysílání a problematiky filmového pirátství.

Kromě praktických informací o činnosti České protipirátské unie zde najdete řadu užitečných kontaktů na subjekty, které se zabývají legální distribucí filmových děl a kontakty na další subjekty zabývající se ochranou autorských práv, fotografie, grafy, právní předpisy, právní rozbory a další zajímavé informace a materiály související s touto problematikou. Postupně rozšiřujeme praktické rady, které Vám pomůžou při provozování videopůjčovny, filmových projekcí, společné televizní antény, kabelového rozvodu, prodejny s audiovizuálními nosiči a při dalších činnostech, na které se vztahují autorskoprávní předpisy. Chceme Vám však ukázat i druhou stranu mince a informovat Vás o tzv. pirátství, tedy o úmyslném porušování autorských práv a práv souvisejících s právem autorským, a to nejen obecně, ale také upozorněním na konkrétní případy formou aktualit a tiskových zpráv. Připojujeme také odpovědi na nejčastější dotazy a upozornění na nejčastější autorskoprávní omyly.
Vaší pozornosti doporučujeme také stránky naší protipirátská kampaně FILMY NEJSOU ZADARMO, která je zaměřena pozitivně na posilování vědomí veřejnosti, že film má svoji hodntotu, nejen majetkovou, ale i uměleckou a jako výsledek tvůrčí i profesní práce mnoha umělců a odborníků, a má proto smysl jej chránit.